Växtskyddsdirektivet hotar inte virkeshandeln


Under Europaparlamentets session i Strasbourg denna vecka gjorde Astrid Thors ett spörsmål till kommissionen angående ändringen av växtskyddsdirektivet. Förslag fanns om att man skulle införa ett krav på att varje enskilt träparti som importeras från Ryssland måste ha ett intyg på att partiet är fritt från skogsparasiter. Ändringen skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för den... Lue lisää »

Lue edellinen artikkeli

Konventets förslag om fiskeri och marina resurser är obegripligt


(anförande i debatten om bevarandet av den marina miljön onsdagen den 18.6.03) Framtidskonventet föreslår att bevarandet av havens biologiska resurser skall tillhöra unionens exklusiva kompetens eller behörighet, medan fisket i övrigt skall vara ett område där EU och medlemsstaterna har delad behörighet. Det skulle alltså bli EU som ensamt bestämmer om vilka djurarter som skall... Lue lisää »

Lue seuraava artikkeli