Regeringen bör vara aktiv inom EU-politiken


– Det kompromissförslag som ligger som grund för förhandlingarna är för Finlands del otillfredsställande.- Finlands regering måste med kraft hävda tre tidigare toppmötens uttalanden om att jordbruk skall kunna utövas lönsamt på alla områden inom EU där det traditionellt idkats, ansåg Gestrin. Om förhandlingsresultatet blir otillfredsställande, vill Svenska riksdagsgruppen påminna om skrivningen i regeringsprogrammet som... Lue lisää »

Lue edellinen artikkeli

Konventets förslag om fiskeri och marina resurser är obegripligt


(anförande i debatten om bevarandet av den marina miljön onsdagen den 18.6.03) Framtidskonventet föreslår att bevarandet av havens biologiska resurser skall tillhöra unionens exklusiva kompetens eller behörighet, medan fisket i övrigt skall vara ett område där EU och medlemsstaterna har delad behörighet. Det skulle alltså bli EU som ensamt bestämmer om vilka djurarter som skall... Lue lisää »

Lue seuraava artikkeli