Gun Kapténs specialmedarbetare för Carl Haglund

Svenska folkpartiets ordförande, blivande försvarsministern, Carl Haglund har kallat Larsmos kommundirektör Gun Kapténs till ny specialmedarbetare på försvarsministeriet för SFP:s ministergrupp.

Kapténs (f.1957) har en lång samhällelig och kommunal erfarenhet. Som Larsmos kommundirektör har hon fungerat sedan år 1987. Hon har verkat bl.a. inom Vasa sjukvårdsdistrikt, kommunförbundet och Kvarkenrådet. Till utbildningen är Kapténs pol.kand.

Kapténs tar tjänstledigt från sitt nuvarande jobb och inleder värvet vid försvarsministeriet i början av augusti.

Nuvarande specialmedarbetaren för SFP:s ministergrupp, Mats Nyman, övergår till nya uppgifter inom AKAVA. I Carl Haglunds stab finns därtill statssekreterare Marcus Rantala och specialmedarbetare Patrik Gayer.

Hangö och Kimitoön bör bli strukturomvandlingsområden


FNSteels produktionsstopp och möjliga uppsägningar förutsätter åtgärder från statens sida, anser Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Ett år som minister


På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.

Lue seuraava artikkeli