Gymnasierna i fokus

Inbjudan till Gymnasierna i fokus – ett seminarietillfälle om gymnasieutbildningen
Torsdag 1 mars kl. 17.00
Infocentrum, Riksdagens tillbyggnad (Arkadiagatan 3, Helsingfors)

Under den här riksdagsperioden kommer gymnasieutbildningen att stå i fokus. De nationella målen och timfördelningen för gymnasierna kommer att ses över, och finansieringsbasen kommer att förändras. Kommunförbundet har startat en utredning över de finlandssvenska gymnasiernas framtid. Utredningen pågår, välkommen med och diskutera hur vi bäst kan trygga en kvalitativ gymnasieutbildning på svenska i Finland.

Program

Inledningsord: riksdagsledamot Mikaela Nylander, ordförande för Svenska folkpartiets utbildningspolitiska delegation

Aktuellt inom gymnasieutbildningen: Anna Mikander, överinspektör, Undervisnings- och kulturministeriet

Studentexamen på lika villkor på svenska: Corinna Tammenmaa, projektchef, Kommunförbundet

Vad är det som utreds: Ann Sandelin, utredare för västra Nyland och Åboland

Lärarförbundets kommentarer: Dan Johansson, förbundsordförande, Finlands svenska lärarförbund

Avslutningsord: Maria Björnberg-Enckell, vice ordförande för Svenska folkpartiets utbildningspolitiska delegation

Under kvällen kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Med tanke på trakteringen ber vi ändå att ni anmäler ert deltagande till danica.vihinen@riksdagen.fi eller 09-432 4029 senast 28.2.

Budgetramarna 2013

Det är igen dags att ta fram kristakulan och försöka ana sig till hur framtiden ser ut. Under de föregående årens övningar har jag varit pessimisten&

Lue edellinen artikkeli

Har yttrandefriheten gränser?

Det är speciellt i de fall där vi konfronteras med åsikter som vi själva finner motbjudande som vi måste vara försiktiga när vi tar ställning i debatter som rör yttrandefrihetens gränser.

Lue seuraava artikkeli