Haglund vald till talesman för budgetfrågor

Europaparlamentariker Carl Haglund axlar ansvaret som talesman och koordinator för budgetfrågor för liberalerna i Europaparlamentet. Haglund valdes till uppdraget idag.

– Det är ett stort förtroende som min politiska grupp har gett mig. EU-budgeten hör till Europaparlamentets tyngsta och viktigaste ansvarsområden och det skall bli både utmanande och intressant att ha huvudansvaret för de här frågorna i framtiden, säger Haglund.

EU-budgeten uppgår i år till 129 miljarder euro och förvaltas gemensamt av Europaparlamentet och medlemsländerna. Det kommande året blir extra viktigt ur ett budgetperspektiv då EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020 skall förhandlas. Förhandlingsresultat styr unionens resursanvändning under hela det kommande decenniet.

SFP i Helsingfors ordnar skoldiskussion 30.1

SFP i Helsingfors arrangerar en öppen diskussion om skolnätets framtid i Helsingfors måndagen 30.1 kl.18 i SFV-salen (Nylandsg. 17 D, 5 vån., på innergården). Alla är hjärtligt välkomna; elever, föräldrar, lärare, politiker och tjänstemän samt andra intresserade!

Lue edellinen artikkeli

Polisutbildningens kvalitet på svenska bör garanteras

Riksdagsledamoten Christina Gestrin (SFP) frågade i sitt skriftliga spörsmål hur statsrådet kommer att säkerställa en kvalitativt högklassig polisutbildning på svenska i enlighet med gällande regeringsprogram och landets behov. Detta med hänvisning till den oro som finns angående den svenska polisutbildningens framtid vid Polisyrkeshögskolan.

Lue seuraava artikkeli