Hangö och Kimitoön bör bli strukturomvandlingsområden

FNSteels produktionsstopp och möjliga uppsägningar förutsätter åtgärder från statens sida, anser Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund.

– Antalet förlorade arbetsplatser är så stort att både Hangö och Kimitoön borde enligt min bedömning uppfylla kraven som strukturomvandlingsområden.

– Planeringen av sysselsättningsåtgärder kan sättas igång direkt med stöd av Arbets- och näringsministeriet men det förutsätter också beslut om finansiellt stöd i höstens budgetmangling, bedömer Haglund och konstaterar att SFP kommer att jobba för att möjliggöra detta.

Nylander: Timfördelningen ett steg i rätt riktning


Den timfördelning som godkändes av regeringen på onsdagen har tagit små steg i rätt riktning under hela våren som regeringen diskuterat frågan. Processen utmynnade i ett förslag som innehåller både förbättringar och frågor som ännu bör åtgärdas nästa gång man ser över timfördelningen, anser riksdagsledamot, medlem av riksdagens kulturutskott Mikaela Nylander.

Lue edellinen artikkeli

Gun Kapténs specialmedarbetare för Carl Haglund


Svenska folkpartiets ordförande, blivande försvarsministern, Carl Haglund har kallat Larsmos kommundirektör Gun Kapténs till ny specialmedarbetare på försvarsministeriet för SFP:s ministergrupp.

Lue seuraava artikkeli