Hanna Backman ny verksamhetskoordinator

Hanna Backman är SFP:s nya verksamhetskoordinator för Kimitoön och Pargas.

Backman arbetar nu som kommunikationsexpert. Backman har en gedigen erfarenhet av SFP både som förtroendevald och som tjänsteman. Som medlem i Kimitoöns kommunstyrelse har Backman också en god insikt i aktuella kommunala frågor.

– Speciellt för Kimitoön och Pargas är, att det positiva arbete som SFP:arna gör för kommunen sällan syns tydligt utåt. Mina uppgifter som verksamhetskoordinator är att vara ett politiskt bollplank för våra beslutsfattare, att stöda informationen och att samla samhällsintresserade till diskussion – även utanför SFP-sfären, säger Backman.

Backmans arbete börjar 24/2.

Tilläggsuppgifter:

Maria Grundström, organisationschef, 040-734 8677

Hanna Backman, 040-556 2051

Rantala: En nordisk skola till Helsingfors


Nu borde man utreda möjligheterna att grunda en tvåspråkig nordisk skola i Helsingfors, föreslår Marcus Rantala.

Lue seuraava artikkeli