Henriksson: Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

För någon vecka sedan deltog jag i Justitieministrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser.

Krönika i Österbottens Tidning 5.2.2012: Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

För någon vecka sedan deltog jag i Justitieministrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser. Det låter kanske inte så särskilt spännande, men faktum är att det blir allt viktigare, att samarbetet inom EU också fungerar väl då det gäller verkställighet av domar i andra länder och erkännande av dem. Vad gäller straffskalorna är det ändå viktigt att behålla den nationella beslutsrätten.

Vi diskuterade också utbyte av fångar. Dvs att en finländare som blivit dömd för ett brott, exempelvis i Spanien, skall kunna flyttas till Finland, och en spanjor som blivit dömd i Finland till Spanien. Låter enkelt eller hur, men i praktiken är det för tillfället så att Finland hör till de få länder som godkänt det ramdirektiv som just gäller det här området. Också i det Europeiska samarbetet behövs mycket tålamod, och vi får glädjas åt alla små steg som tas i rätt riktning.

Under veckan nåddes vi också av nyheten om att polisen i Estland gripit två män misstänkta för förberedelse till kidnappning av en finsk affärsman. Ett synnerligen uppseendeväckande fall, som visar att den värld vi lever i, inte mera är så trygg som vi lärt oss att uppleva den. Tyvärr har vi gått mot ett våldsammare samhälle, där också den internationella kriminaliteten nått oss. Finland är inte heller i det avseendet någon avskild del av världen. I höst tillsatte jag en arbetsgrupp för att förberda en lagändring som tar sikte på att kriminalisera förberedelse av grova brott, såsom mord, grovt rån och grov misshandel. Det nu aktuella fallet visar med all tydlighet att vi har en lucka i vår lagstiftning, som bör täppas till. I Estland är förberedelse av kidnappning kriminaliserat, och därför greps också förövarna där. Jag väntar mig att arbetsgruppen kommer med sitt förslag under våren, och hoppas kunna föra saken vidare till riksdagen under detta år.Till förra veckans goda nyheter hör Regeringens fördelning av RAY (Penningautomatföreningen) medel. Tilläggsmedel för veteranerna plockades in på slutrakan, vilket var positivt.

Den inkommande veckan inleds riksdagens vårsession. Vi får se fram emot en synnerligen intensiv tid. Kommunreformen, landets ekonomi, försvarsreformen, Hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen är alla frågor som kommer att debatteras och ventileras med stor intensitet.

Anna-Maja Henriksson

Uttalande från Svenska riksdagsgruppens konstituerande möte

Svenska riksdagsgruppen gratulerar den nyvalda presidenten Sauli Niinistö till valet och ser fram emot ett gott samarbete. Samtidigt tackar gruppen valets tvåa Pekka Haavisto för den insats hans kampanj gjorde för samhällsklimatet. Valresultatet visar att de nu, särskilt bland unga, finns stora förväntningar på den nya presidenten med tanke på t.ex. bekämpning av marginalisering.

Lue edellinen artikkeli

Musikcafé After Eights finansiering tryggad

Musikcafé After Eight i Jakobstad får trots allt ett understöd på 45 000 ¬ för år 2012. Stödet beviljas för det viktiga arbete After Eight gör för unga i vårt samhälle.

Lue seuraava artikkeli