Henriksson: Pälsdursnäringen är en viktig sysselsättare

Pälsdjursnäringen är en viktig näring för landsbygden och i synnerhet för Österbotten. Den sysselsätter över 17.500 personer i Finland och exportintäkterna uppgår till ca 300 miljoner per år. 98 procent går på export.

Dessa siffror är viktiga att komma ihåg när man diskuterar näringens vara eller inte vara i Finland, poängterade justitieminister Anna-Maja Henriksson under sitt besök i Nykarleby på måndag.

Henriksson som besökte Granlunds pälsfarm i Munsala, konstaterade vidare att de flesta pälsfarmer är familjeföretag och dagens skötsel- och uppfödningsmetoder baserar sig på lång erfarenhet, forskningsrön och kvalitetstänkande. Kvalitets-rådgivare besöker farmerna och försäkrar sig då om att verksamheten motsvarar lagstadgade krav.

Det är anmärkningsvärt att Finland är det enda land i världen där man kan studera pälsdjursskötsel på andra stadiet och avlägga yrkesexamen i pälsdjursuppfödning, tillade Henriksson.

– Vi bör komma ihåg att pälsdjursnäringen är laglig, starkt sysselsättande både direkt och indirekt och av stor betydelse för vissa kommuners ekonomi och sysselsättningsgrad, fortsatte Henriksson.

Anna-Maja Henriksson: Välutbildad befolkning skapar välfärd

Det är med kunskap, bildning och utbildning vi kan hålla oss framme på den globala marknaden, säger SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal den 24/5 på gymnasiekonferensen.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Pälsdjursnäringen är en viktig sysselsättare

Pälsdjursnäringen är en viktig näring för landsbygden och i synnerhet för Österbotten. Den sysselsätter över 17.500 personer i Finland och exportintäkterna uppgår till ca 300 miljoner per år. 98 procent går på export.

Lue seuraava artikkeli