Individen, inte ekonomin skall stå i fokus!

För att effektivt kunna möta kommande utmaningar måste EU göras till ett medborgarprojekt med gemensamma värden. En av de centralaste frågorna inför EU-valet och i det kommande EU-arbetet är därför vilka värden som ska styra besluten.

Väljarna har rätt att få veta vilka etiska värderingar och betoningar som vägleder kandidaterna i EU-valet, understryker Stig Kankkonen, ordförande för SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar.

K

Rantala: En nordisk skola till Helsingfors


Nu borde man utreda möjligheterna att grunda en tvåspråkig nordisk skola i Helsingfors, föreslår Marcus Rantala.

Lue edellinen artikkeli

Wideroos: Tvång kan inte vara drivkraften i kommunreformen


Svenska folkpartiets riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos förstår missnöjet mot regeringens förslag om att kommuner ska kunna tvångssammanslås, men vill samtidigt påminna om att en kommunreform är nödvändig för Finland. Utgångspunkten har enligt SFP hela tiden varit att kommunerna ska agera på frivillig basis medan andra partier i regeringen aktivt har förespråkat tvångslösningar. Samtidigt betyder frivillighet att beslutsfattarna i kommunerna på allvar måste fundera på olika lösningar, inklusive sammanslagningar.

Lue seuraava artikkeli