Integration och missbrukarvård får finansiering

Justitieminister Anna-Maja Henriksson gläder sig över att bland annat Luckan och Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård fick finansiering i årets RAY-utdelning

Minister Paula Risikko slog idag fast Penningautomatföreningen RAY:s utdelning av understöd för år 2014. Cirka tio projekt som fallit utanför RAY:s ursprungliga förslag beviljades understöd.

– Luckan får 20 000 euro för att utvidga sin Helsingforsbaserade integrationsverksamhet och skapa lågtröskelmötesplatser för invandrare också i Kyrkslätt och Borgå. Dessutom fick Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård 30 000 euro för att stöda brottspåföljdsklienter med missbrukarproblem. Det är två viktiga projekt som riktar sig till dem som är utsatta i samhället och jag är glad att vi politiskt kunde enas om att stöda dem, säger minister Anna-Maja Henriksson (SFP), som är medlem i regeringens socialpolitiska ministerarbetsgrupp där ärendet behandlades.

– För många föreningar är stödet från Penningautomatföreningen avgörande för att upprätthålla verksamheten. Deras insats i samhället är ovärderlig och därför är det viktigt att via RAY kunna kanalisera understöd åt till exempel Luckan, Hem och Skola, Folkhälsan, Finlands svenska handikappförbund, De utvecklingsstördas väl, Finlands svenska synskadade, Svenska hörselförbundet och Svenska pensionärsförbundet, säger Henriksson.

Sammanlagt delas 308 miljoner euro ut till cirka 1650 olika projekt inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tilläggsinformation:

Specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 040 5347727, e-post malin.brannkarr@om.fi

Gymnasiet ska ge bred allmänbildning!


De senaste veckorna har gymnasieutbildningen debatterats flitigt. Debatten går mellan en ökad valfrihet och ett visst antal obligatoriska ämnen. Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en rapport där det finns tre olika modeller med olika grad av frivillighet. De politiska besluten kring detta skall fattas ännu i vår.

Lue edellinen artikkeli

Regerande handbollsmästare kandiderar i EU-valet


- EU är för viktigt för att sjabblas bort. Därför måste vi noggrant välja vilka frågor EU ska satsa på, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Lue seuraava artikkeli