Marcus Rantala fortsätter som statssekreterare för Carl Haglund

Marcus Rantala (f.1977) föreslås fortsätta som statssekreterare för Carl Haglund när han övertar försvarsministerposten den 5 juli 2012. Rantalas utnämning föredras för statsrådet samma dag.

Marcus Rantala har fungerat som statssekreterare för Stefan Wallin sedan sommaren 2009 och han har en bakgrund som ministermedarbetare på olika ministerier. Rantala har också varit rektor och VD på Solvalla idrottsinstitut.

I Riksdagsvalet 2011 var Rantala uppställd i Helsingfors valkrets och blev andra suppleant på SFP:s lista med 2381 röster.

Förturen i färjekön tryggas


Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (Halke) godkände 20/6 det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet för perioden 2012-2015. I programmet konstateras att den för skärgårdsborna så viktiga förturen i skärgårdstrafiken består.

Lue edellinen artikkeli

Statsrådets trafikpolitiska redogörelse


Trafiken är samhällets blodomlopp, utan vilket inget fungerar. Svenska riksdagsgruppen är väl medveten om att våra vägar, järnvägar och farleder är i skriande behov av förbättring, upprustning och komplettering. Tyvärr är samhällets, både statens och kommunernas, resurser nu begränsade och vi har inte utrymme att ytterligare öka lånebördan.

Lue seuraava artikkeli