Musikcafé After Eights finansiering tryggad

Musikcafé After Eight i Jakobstad får trots allt ett understöd på 45 000 ¬ för år 2012. Stödet beviljas för det viktiga arbete After Eight gör för unga i vårt samhälle.

– Deras ungdomsverkstad fungerar på två språk och är kreativ och framgångsrik i sitt arbete. Regeringen arbetar konsekvent för att minska utslagningen bland unga och After Eights verksamhet passar väl in i detta, konstaterar minister Anna-Maja Henriksson, som gläds över beslutet.

Statsrådet slog idag fast Penningautomatföreningen RAY:s utdelning av understöd för år 2012. Fyra projekt som fallit utanför RAY:s ursprungliga förslag beviljades understöd. Statsrådet beviljade också ett höjt bidrag till tre olika föreningar med anknytning till krigsveteranerna.

– För många föreningar är stödet via Penningautomatföreningen av avgörande betydelse för verksamheten. De här föreningarnas insats i samhället är ovärderlig och därför är det viktigt att via RAY kunna understöda till exempel Luckan, Hem och Skola, Folkhälsan, Finlands svenska handikappförbund, De utvecklingsstördas väl, Finlands svenska synskadade, Svenska hörselförbundet och Svenska pensionärsförbundet, säger Henriksson.

Sammanlagt delas 277,55 miljoner euro ut till cirka 1550 olika projekt inom social- och hälsovårdsbranschen. RAY-understöden hjälper dem som hamnat i svårigheter men betonar också förebyggandet av problem som hotar hälsa, vikten av välfärd, arbete för äldre, barn, ungdomar och familjer samt människors möjligheter att delta i olika aktiviteter.

Henriksson: Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

För någon vecka sedan deltog jag i Justitieministrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser.

Lue edellinen artikkeli

Det kan bara sluta lyckligt

Presidentvalets första omgång blev åter ett bevis på att rörliga väljaropinioner kan bli tungan på vågen. Gallupmätningar, sociala medier och väloljade kampanjer spelade ihop i syfte att skapa och sedan förstärka trender, alltså rubriker. Precis som i alla tidigare folkval av president blev resultatet en kontrast till normala riksdags- eller kommunalval. Just detta beskriver personvalets väsen: att andra preferenser än de partipolitiska väger tyngre för en stor del av väljarna. Så var det 1994 med fenomenet Elisabeth Rehn. Så var det sex år senare med Tarja Halonen. I söndags sprack ännu ett glastak i och med Pekka Haavistos framgång.

Lue seuraava artikkeli