Nylander: Klarhet i kommunreformen krävs före kommunalvalet

Förslaget till lag för kommunstrukturen kommer till riksdagen på hösten. Det är ärligare gentemot väljarna att presentera lagen före valet, säger Mikaela Nylander.

– Kommunreformen kommer att gå vidare, genom att förslaget till lag för kommunstrukturen kommer till riksdagen på hösten. Lagen kommer att definiera de centrala kriterierna för hela reformen och är därför oerhört viktig. Modeller för hur social- och hälsovården i framtiden ska arrangeras måste finnas med i lagen eftersom social- och hälsovården utgör en så stor och viktig del av all service, konstaterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

– Med tanke på höstens kommunalval och på den diskussion om kommunreformen som måste föras under valrörelsen, är det ytterst viktigt att vi känner till lagens innehåll i god tid före valet. Det är alltid bättre att gå till val med kalla fakta än med vilda spekulationer. Det är ärligare gentemot väljarna att presentera lagen före valet. Om regeringen avger lagförslaget till riksdagen före kommunalvalet skapar vi förutsättningar för en debatt som baserar sig på fakta och fokuserar på rätt saker. Ärlighet och öppenhet varar längst också i denna fråga, avslutar Nylander.

Finland ska ta sitt ansvar

De senaste dagarna har lastbilar fulla med flyktingar anlänt till Yida i södra Sudan. FN:s flyktingorgan UNHCR rapporterar att tusentals människor, däribland mängder av undernärda barn, flyr undan oroligheterna i regionen kring Nuba-bergen där en väpnad konflikt pinar befolkningen.

Lue edellinen artikkeli

Helsingfors stads strategi 2013-2016

"SFP:s grupp anser att Helsingfors redan i praktiken vuxit ihop med Vanda och Esbo."

Lue seuraava artikkeli