Päivi Storgård ställer upp för omval

Päivi Storgård ställer upp för omval som vice ordförande för Svenska folkpartiet.

– SFP står inför ett spännande EU-val där det är viktigt att vi lyckas försvara vårt mandat. Jag vill också fortsätta mitt arbete med att förstärka partiets tvåspråkiga profil, säger Storgård.

Päivi Storgård blev vald till vice ordförande på partidagen i Esbo 2011. Hon sitter i Helsingfors stadsfullmäktige och är medlem av Kultur- och biblioteksnämnden.

SFP håller sin partidag i Borgå den 7-9.6.

För mera information kontakta Päivi Storgård, tel. 0400 993 397

Pressmeddelande 22.5.2013

Livsmedelssäkerhet.


Remissdebatten om statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten, riksdagsledamot Mats Nylund

Lue edellinen artikkeli

Europa efter valet 2014


Partidagen 2013 inleds med ett seminarium om EU:s framtid och SFP:s valprogram inför valet till europaparlamentet 2014

Lue seuraava artikkeli