Prat om en folkomröstning om EU är populistiskt poängplockande

Svenska folkpartiets partifullmäktige anser inte att det finns något behov av en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap. Prat om folkomröstningar är populistiskt poängplockande och ett sätt att undvika de verkliga sakfrågorna. SFP vill hantera verkligheten, inte fiktion, också med risk för att alla lösningar inte alltid är populära, anser partifullmäktige, som möttes under veckoslutet i Pargas.

– Den brittiska premiärministerns förslag om ett referendum i Storbritannien skall ses mot bakgrunden av Storbritanniens långvariga komplexa relation till unionen. Förslaget är på inget vis tillämpligt i Finland. Vad skulle vi rösta om? Vilket vore det realistiska alternativet till medlemskapet, frågar sig partifullmäktige.

Finlands nittonde år som medlem i Europeiska unionen har just börjat. Partifullmäktige pekar på att de motiv som låg i bakgrunden för vårt medlemskap inte har förändrats sedan 1995. EU är och förblir ett fredsprojekt, som under många år har tryggat stabilitet, tillväxt och välfärd i Europa. Unionen och den gemensamma valutan är en del av lösningen, inte orsaken till problemen.

– Finland ska vara en konstruktiv och aktiv medlem i unionen. Det betyder inte att vi skall vara kritiklösa eller inte ställa villkor i frågor som är av vital betydelse för oss. SFP:s fasta uppfattning är ändå att Finland bäst driver sina nationella politiska och ekonomiska intressen i integrerad samverkan med andra, demokratiska länder, säger partifullmäktige.

SFP presenterade ett högskolepolitiskt program


Högskolefältet befinner sig mitt i en omvälvning: förvaltnings-, koncessions- och finansieringsmodellerna kommer att förändras inom en nära framtid. Svenska folkpartiet har tagit fram ett program för att förtydliga partiets linje i frågan.

Lue edellinen artikkeli

Statsfinanserna tema på SFP:s partifullmäktige


Svenska folkpartiets partifullmäktigeordförande, riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och partiordförande, försvarsminister Carl Haglund lyfte båda upp det ekonomiska läget och statsfinanserna i sina tal på SFP:s partifullmäktigemöte i Pargas.

Lue seuraava artikkeli