Rantala: En nordisk skola till Helsingfors

Nu borde man utreda möjligheterna att grunda en tvåspråkig nordisk skola i Helsingfors, föreslår Marcus Rantala.

Rantala, som representerar SFP i Helsingfors stadsstyrelse, har idag lämnat in en motion om saken till stadsfullmäktige. Fullmäktigemotionen har också stöd och har undertecknats även av andra partiers fullmäktigemedlemmar.

– Det här är ett viktigt projekt för Helsingfors och jag är glad att idén har vunnit ett brett politiskt stöd, säger Rantala.

Den nordiska skolan skulle följa samma modell som våra övriga internationella skolor. Skolan skulle vara en del av det finska skolväsendet, vilket innebär att skolans officiella språk är finska. Undervisningens skulle ske både på finska och svenska och eleverna skulle få möjlighet att bekanta sig med också de övriga nordiska språken samt kulturerna.

– Den nordiska skolan skulle vara ett lockande alternativ för många familjer i hela huvudstadsregionen. Detta är en möjlighet att stärka den nordiska samhörigheten och det internationella, men det är också en möjlighet att stärka huvudstadens tvåspråkighet, säger Rantala.

Pressmeddelande 29.1.2014

Hanna Backman ny verksamhetskoordinator


Hanna Backman är SFP:s nya verksamhetskoordinator för Kimitoön och Pargas.

Lue edellinen artikkeli

Individen, inte ekonomin skall stå i fokus!


För att effektivt kunna möta kommande utmaningar måste EU göras till ett medborgarprojekt med gemensamma värden. En av de centralaste frågorna inför EU-valet och i det kommande EU-arbetet är därför vilka värden som ska styra besluten. Väljarna har rätt att få veta vilka etiska värderingar och betoningar som vägleder kandidaterna i EU-valet, understryker Stig Kankkonen, ordförande för SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar.

Lue seuraava artikkeli