Rätten att använda svenska inom social- och hälsovården bör tryggas

Riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) frågar i sitt skriftliga spörsmål efter den ansvarige ministerns syn på hur regeringen kommer att genomföra åtgärdsförslagen som ingår i Ahtisaari-arbetsgruppens rapport. Gestrin undrar också hur den grundläggande språkliga rättigheten att använda finska och svenska säkras i den social- och hälsovårdsreform som regeringen bereder.

Blomqvist: Goda nyheter för Dragsvik!

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (sfp) är mycket nöjd över beskedet att Nylands Brigad får stanna i Dragsvik.

Lue edellinen artikkeli

Uttalande från Svenska riksdagsgruppens konstituerande möte

Svenska riksdagsgruppen gratulerar den nyvalda presidenten Sauli Niinistö till valet och ser fram emot ett gott samarbete. Samtidigt tackar gruppen valets tvåa Pekka Haavisto för den insats hans kampanj gjorde för samhällsklimatet. Valresultatet visar att de nu, särskilt bland unga, finns stora förväntningar på den nya presidenten med tanke på t.ex. bekämpning av marginalisering.

Lue seuraava artikkeli