Riksdagsgrupperna positiva till självstyrelselagsrevisionskommittén

Medlemmar i den parlamentariska kommittén för reformering av Ålands självstyrelsesystem och självstyrelselag har träffat representanter för riksdagsgrupper idag torsdagen den 7.10. Riksdagens presidium är informerat. Idag träffade kommitténs ordförande Gunnar Jansson och medlemmarna Gun Carlson, Anders Eriksson, Harry Jansson, Roger Jansson och Barbro Sundback representanter för Vänsterförbundets och de grönas riksdagsgrupp samt centerns, socialdemokraternas och… Lue lisää »

Medlemmar i den parlamentariska kommittén för reformering av Ålands självstyrelsesystem och självstyrelselag har träffat representanter för riksdagsgrupper idag torsdagen den 7.10. Riksdagens presidium är informerat.
Idag träffade kommitténs ordförande Gunnar Jansson och medlemmarna Gun Carlson, Anders Eriksson, Harry Jansson, Roger Jansson och Barbro Sundback representanter för Vänsterförbundets och de grönas riksdagsgrupp samt centerns, socialdemokraternas och samlingspartiets riksdagsgrupper. Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och informationssekreterare Britt Inger Wahe deltog även i träffarna. Kommittémedlemmarna Gun-Marie Lindholm och Ulla-Britt Dahl var förhindrade att delta.
Ålänningarna mötte ett positivt gensvar hos riksdagsgrupperna idag och man välkomnade fortsatt framtida samarbete i ärendet. Grupperna betonade dessutom det viktiga i att också statsrådet får motsvarande information . Budskapet är enkelt: självstyrelsesystemet är moget för en totalreform till följd av både inre och yttre orsaker. Särskild tonvikt skall läggas på utvecklandet av det ekonomiska systemet.
Mera information ger:
Gunnar Jansson 0457 529 5101
Gun Carlson, 0457 522 1607
Anders Eriksson 0457 522 1603
Harry Jansson 0457 313 5296
Roger Jansson 0457 313 5273
Barbro Sundback 040 518 2930
Britt Inger Wahe
Informationssekreterare/Information Officer Ålandskontoret Georgsgatan 9 A 4 FIN 00120 Helsingfors Tfn +358 (0)9 605926 mobil +358 (0)40 5501144

Liljeström intresserad av riksdagen


Medlemmar i den parlamentariska kommittén för reformering av Ålands självstyrelsesystem och självstyrelselag har träffat representanter för riksdagsgrupper idag torsdagen den 7.10. Riksdagens presidium är informerat. Idag träffade kommitténs ordförande Gunnar Jansson och medlemmarna Gun Carlson, Anders Eriksson, Harry Jansson, Roger Jansson och Barbro Sundback representanter för Vänsterförbundets och de grönas riksdagsgrupp samt centerns, socialdemokraternas och... Lue lisää »

Lue edellinen artikkeli

Tiggeriförbudet löser inte problemen


Medlemmar i den parlamentariska kommittén för reformering av Ålands självstyrelsesystem och självstyrelselag har träffat representanter för riksdagsgrupper idag torsdagen den 7.10. Riksdagens presidium är informerat. Idag träffade kommitténs ordförande Gunnar Jansson och medlemmarna Gun Carlson, Anders Eriksson, Harry Jansson, Roger Jansson och Barbro Sundback representanter för Vänsterförbundets och de grönas riksdagsgrupp samt centerns, socialdemokraternas och... Lue lisää »

Lue seuraava artikkeli