SFP i Helsingfors kommunalvalskandidater

SFP i Helsingfors har nominerat 89 kandidater inför höstens kommunalval. Dessa är:

498 Ahokas Lotta, tradenom, försäkringsrådgivare

499 Ahonen Päivikki, kaplan, prost

500 Aminoff Henrik, diplomekonom

501 Andersson Christoffer, studerande

502 Andersson Elin, studerande, pol.kand.

503 Antell Christer, advokat, asianajaja

504 Bakieh Munir, VD

505 Bergström Ann-Mari, ekon.mag., KTM

506 Biaudet Tom, diplomekonom

507 Björklund Sam, företagare, teologie studerande

508 Björkman Christel, placeringschef

509 Blomqvist Elin, studerande

510 Brettschneider Gunvor, f.d. högskolerektor, mag. i samhällsvet.

511 Dalkilic Bilal, yrittäjä

512 Ehrnrooth Cecilia, politices magister

513 Ekman Johan, Kretsordförande, riksdagsledamotsassistent

514 Ellenberg Benjamin, politices studerande

515 af Enehielm Andreas, kulturarbetare, taloustieteen opiskelija

516 Epstein Mikael, tekn.dr, ekon.dr

517 Fant Björn, docent

518 Finne-Elonen Laura, Hälsocentralläkare, terveyskeskuslääkäri

519 Forslund Jose, studerande

520 Gayer Patrik, ministerspecialmedarbetare

521 Granberg-Haakana Charlotte (Lotte), PM, VTM

522 Hackman Peter, doc., forskare

523 Hagelin Irene, kuvataiteilija, opettaja

524 Hamro Niki, verksamhetsledare

525 Hannus Johanna, fil.mag., associate

526 Hassan Ahmed, företagare

527 Hautamäki Karin, politices kandidat, projektsekreterare vid Statsrådets kansli

528 Hertzberg Veronica, pol.mag., språkbadsombudsman

529 Holmén Thomas, företagare, ordförande för SFP i Södra Helsingfors

530 Husberg Antonia, pol.mag., hankevetäjä

531 Ignatius, Joakim (ob.), ekon.mag., VD

532 Ismark Runa, speciallärare

533 Jungner-Nordgren Anna, informatör, tiedottaja

534 Juth Kristina, vicehäradshövding, skattejurist

535 Keto Björn, konsult

536 Kollin Susanne, tf. klasslärare

537 Koponen Kyra, pol.mag., tiedottaja

538 Laaksonen Ann-Louise, ekon.mag., system manager

539 Liemola Lasse, sångare, företagare

540 Lillja Jan-Gregory, ekon.mag.

541 Lindgren, Carl (ob.), kulturproducent, projektkoordinator

542 Litonius Henrik, lärare, guide

543 Löcke Gerd-Peter, socialpedagog

544 Lönnfors Fredrik, småbarnsfar

545 Mackiewicz Janina, pol.mag., VTM

546 Martelin Emma, närvårdare

547 Murto Armi, förbundsombudsman, yrittäjä

548 Månsson Björn, generalsekreterare, pääsihteeri

549 Niemi Linda, lektor i matematik och fysik, fil.mag.

550 Nieminen Linnea, studerande

551 Nikander Ralf, ingenjör

552 Nyberg Andrea, fil.mag.

553 Nyholm Kalinka, konsult

554 Nyman Clas-Håkan, ingenjör, pensionär

555 Närhinsalo Tuulikki, intendent, musikredaktör

556 Ohlis Oscar, pol.mag.

557 Oker-Blom Jan D., direktör, pol.mag.

558 Pelin Fredrik (Fresu), medieföretagare

559 Puurtinen Esa, ingenjör

560 Rantala Marcus, pol.mag., statssekreterare

561 Renlund Martin, barnläkare

562 Rosengren Bodil, inköpschef

563 Sandberg Johanna, kontaktchef, pol.mag.

564 Sandelin Rabbe, redaktör

565 Sandelin Silja Borgarsdóttir, förbundssekreterare, studerande

566 Singh Tino, företagare, aktivist

567 Sirviö Aristarkos, toimittaja, journalist

568 Sjövall Mikael, kommunikationschef, viestintäpäällikkö

569 Skodra Chrysoula (Chryssa) (ob.), lärare, journalist

570 Skogberg, Sverker (ob.), pol.mag., planeringschef för internationella relationer

571 Standertskjöld-Nordenstam Mathias, fil.mag., pensionär

572 Stenman Johanna, lektor i bildkonst

573 Storgård Päivi, viestintäpäällikkö, kommunikationschef

574 Tenström Robert, ekonomie studerande

575 Thors Astrid, riksdagsledamot, varatuomari

576 Torvalds Nils, medlem av Europaparlamentet

577 Träskman Anhild, speciallärare, pensionerad skolföreståndare

578 Vainio Dan, ekon.mag., lärare

579 Wallius-Virkkula Heidi, specialsjukskötare

580 Weckman Sebastian (ob.), medianom, urban farsa

581 Wenman Lena, projektkoordinator

582 Westerholm Anders, häradsdomare, pensionär

583 Wikström Johanna, projektcontroller, pol.mag.

584 Yilmaz Yakup, kirjailija, yrittäjä

585 Ørsted Tove, koordinator

586 Österman Shama, bostadsförsäljare, mamma

Vägen framåt


Tidigare i september begav sig riksdagens kommunikationsutskott på studieresa till USA och Kanada. Under en dryg veckas tid var det kommunikationsfrågor som gällde från morgon till kväll. Det var en instruktiv resa, och vi lärde oss mycket om bland annat cybersäkerhet, private-public partnership och om radio- och TV-verksamhet i det tvåspråkiga Kanada.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Budgetmotioner om landsbygdsrådgivningen och lättrafikleder


Ett genomgående tema för riksdagsledamot Thomas Blomqvists (SFP) motioner är vikten av tillräckliga satsningar på vårt vägnät. Ett fungerande nätverk av vägar underlättar människors vardag och är en grundläggande förutsättning för ett aktivt näringsliv. Vägnätets skick har även en stor betydelse för trafiksäkerheten.

Lue seuraava artikkeli