SFP i Nyland: Hurra för Dragsvik!

Regeringen presenterade idag sin reform för försvaret för Finland, en reform som innehåller tunga nedskärningar. Med stor glädje och tacksamhet tar vi emot beskedet att Nylands brigad inte drabbas utan kommer att bestå. Beslutet påvisar Dragsviks viktiga betydelse och roll inom den finländska försvarsmakten och även internationellt. Dragsvik har ett gott samarbete med bl.a. Nordic Battle Group

– Vi är glada och lättade i Nyland över Dragsviks fortsättning, säger kretsordförande Anders Walls. Utöver den starka betydelse Nylands brigad har för Svenskfinland är garnisonen också en stor och viktig arbetsgivare i Raseborg och har ett betydande inflytande på sysselsättningen i regionen.

Tilläggsinformation: ordförande Anders Walls 040 519 2991.

SFP i Nyland välkomnar Niinistös löfte om marginaliserade unga

Svenska folkpartiets nyländska krets önskar gratulera den nyvalda presidenten Sauli Niinistö till valet. Inför andra omgången i presidentvalet stod två goda kandidater till förfogande kandidater som båda hade ett stabilt stöd bland befolkningen men också inom Svenska folkpartiet.

Lue edellinen artikkeli

Svenska riksdagsgruppens uttalande om kommunreformen

Regeringens arbetsgrupp för kommunförvaltningen publicerade i dag sin utredning om ändamålsenliga kommun- och servicestrukturer för varje region. Svenska riksdagsgruppen anser det vara oerhört viktigt att de språkliga rättigheterna har beaktats.

Lue seuraava artikkeli