SFP i Österbotten: Bevara yrkeshögskoleplatserna i Österbotten!

Den yrkeshögskolereform som nu planeras, slår hårt mot de österbottniska ungdomarnas möjligheter att stanna i sin region och välja från ett mångsidigt utbildningsutbud som Vasa Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Mellersta Österbottens Yrkeshögskola hittills förtjänstfullt har erbjudit.

De svenska nedskärningskraven på totalt 13 procent är högre än nivån för landet i sin helhet. Nedskärningarna berör bland andra restonom- och tradenomutbildningen inom Vasa Yrkeshögskola med utbildningsspråk finska, svenska och engelska, kultur- och ingenjörsutbildningen inom Yrkeshögskolan Novia samt tradenom- och ingenjörsutbildningen inom Mellersta Österbottens Yrkeshögskola.

Sysselsättningsläget för de tradenomer som utbildas vid Vasa Yrkeshögskola, och som utbildas till en tvåspråkig arbetsmiljö, är mycket gott. Undervisnings- och kulturministeriet vill överföra de svenska platserna från Vasa Yrkeshögskola till Yrkeshögskolan Novia. Däremot planeras inga motsvarande nybörjarplatser till Novia för tradenomutbildning i Österbotten. En överföring av de svenska utbildningsplatserna vid Vasa Yrkeshögskola skulle äventyra Vasa Yrkeshögskolas attraktionskraft och existens och ett sådant scenario gagnar inte vår region.

För att vår region också i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftig och för att tillgången på kompetent och språkkunnig arbetskraft skall kunna bevaras, är de nedskärningar i nybörjarplatser som nu är på förslag, otänkbara. Högklassiga, attraktiva och mångsidiga utbildningsenheter är livsviktiga för dagens och framtidens närsamhälle, exportinriktade näringsliv samt kultur- och turismintensiva miljöer.

I Österbotten är företagsamheten stark och sysselsättningsgraden är den bästa i Finland. Många faktorer spelar in i den österbottniska framgången. En viktig faktor är tillgången på kunnig arbetskraft, vilket är en stor utmaning inom många branscher idag.

Genom större och smidigare samarbete mellan yrkeshögskolorna så kan vi öka attraktionskraften till de utbildningar som erbjuds, samtidigt som språkkunskapen bland studerande kunde förbättras på ett naturligt sätt.

SFP:s kretsstyrelse i Österbotten

Kontakt; ordförande Carola Lithén

Alla partier har ett ansvar

Flera främlingsfientliga, minoritetsfientliga och i största allmänhet fientliga åsikter bubblade upp till ytan under riksdagsvalsvalkampanjen år 2011. Ibland handlade det till och med om rasistiska inlägg. Grunden för den hätska diskussionen hade lagts redan under riksdagsperioden, då speciellt Sfp och migrationsminister Astrid Thors fungerade som måltavla för kritiken av vad som kallades en alltför liberal invandringspolitik.

Lue edellinen artikkeli

"Försök inte klättra upp i trädet med fel ända före"

Svenska Folkpartiet i Helsingfors ställer sig kritiskt till planerna på att bygga ett Guggenheim-museum i staden. För att förverkliga ett projekt med ett så stort symbolvärde måste en grundligare utredning göras före några beslut kan fattas.

Lue seuraava artikkeli