SFP presenterade ett högskolepolitiskt program

Högskolefältet befinner sig mitt i en omvälvning: förvaltnings-, koncessions- och finansieringsmodellerna kommer att förändras inom en nära framtid. Svenska folkpartiet har tagit fram ett program för att förtydliga partiets linje i frågan.

E

Tryggat stöd till svenskspråkig missbrukarvård


Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM r.f.) får 45 000 euro i understöd av Penningautomatföreningen RAY. Detta trots att RAY i sitt ursprungliga förslag inte fördelade något stöd alls till USM r.f. Statsrådet slog idag fast Penningautomatföreningen RAY:s utdelning av understöd för år 2013.

Lue edellinen artikkeli

Prat om en folkomröstning om EU är populistiskt poängplockande


Svenska folkpartiets partifullmäktige anser inte att det finns något behov av en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap. Prat om folkomröstningar är populistiskt poängplockande och ett sätt att undvika de verkliga sakfrågorna. SFP vill hantera verkligheten, inte fiktion, också med risk för att alla lösningar inte alltid är populära, anser partifullmäktige, som möttes under veckoslutet i Pargas.

Lue seuraava artikkeli