SFP:s bidrag

I ett pressmeddelande 21.5.2008 informerade Svenska kulturfonden om stödet till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Svenska kulturfonden omorganiserades fr.o.m. 2002 och fondens självständighet i förhållande till dess huvudman Svenska folkpartiet underströks. För att säkerställa möjligheter att samlat behandla ansökningar om stöd för samhällspolitiskt arbete till förmån för ett tvåspråkigt Finland, har Svenska kulturfonden sedan 2003… Lue lisää »

I ett pressmeddelande 21.5.2008 informerade Svenska kulturfonden om stödet till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.
Svenska kulturfonden omorganiserades fr.o.m. 2002 och fondens självständighet i förhållande till dess huvudman Svenska folkpartiet underströks.
För att säkerställa möjligheter att samlat behandla ansökningar om stöd för samhällspolitiskt arbete till förmån för ett tvåspråkigt Finland, har Svenska kulturfonden sedan 2003 gett ett årligt stöd till den då nygrundade Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Ifjol var stödet drygt 1,5 miljoner euro.
Utöver det statliga partistödet, utgör stödet från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland den viktigaste källan för både SFP:s verksamhet och finansiering av val.
Här nedan en förteckning över de bidrag Svenska folkpartiet fått under åren 2007-2009 för såväl finansiering av val som den övriga verksamheten.
Bidrag för riksdagsvalet 2007 till SFP centralt
-Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland: 800 000 euro
-statens valbidrag: 100 000 euro
-Finlands Näringsliv TT: 50 000 euro
-Björn Wahlroos: 5 000 euro
-Osuuspankkikeskus: 4 000 euro
-lunchseminarier ca 10 st á 300: 3 000 euro
-privatperson: 2 000 euro
Bidrag för kommunalvalet 2008 till SFP centralt
– Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland: 300 000 euro
Bidrag för EU-valet 2009
– Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland: 300 000 euro
– Svensk Utveckling r.f. (luncseminarier): 10 000 euro
– Programarrangemang för H Lax: 5 000 euro
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland: stödet från Stiftelsen till SFP centralt (exkl. bl.a. stödet till Svensk Ungdom och Sv. Kvinnoförbundet) utöver valbidrag:
2007 325 000 euro / 2008 520 000 euro / 2009 875 000 euro
Statsstödet åren 2007-2009 (partistöd + kommunikationsstöd)
2007: partistöd 670 000 euro, kommunikationsstöd 350 000 euro
2008: partistöd 810 000 euro, kommunikationsstöd 810 000 euro
2009: partistöd 810 000 euro, kommunikationsstöd 810 000 euro

Wallin: Äntligen slopas avgifterna på förbindelsebåtarna!


I ett pressmeddelande 21.5.2008 informerade Svenska kulturfonden om stödet till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Svenska kulturfonden omorganiserades fr.o.m. 2002 och fondens självständighet i förhållande till dess huvudman Svenska folkpartiet underströks. För att säkerställa möjligheter att samlat behandla ansökningar om stöd för samhällspolitiskt arbete till förmån för ett tvåspråkigt Finland, har Svenska kulturfonden sedan 2003... Lue lisää »

Lue edellinen artikkeli

Vill du jobba på Finlands riksdag?


I ett pressmeddelande 21.5.2008 informerade Svenska kulturfonden om stödet till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Svenska kulturfonden omorganiserades fr.o.m. 2002 och fondens självständighet i förhållande till dess huvudman Svenska folkpartiet underströks. För att säkerställa möjligheter att samlat behandla ansökningar om stöd för samhällspolitiskt arbete till förmån för ett tvåspråkigt Finland, har Svenska kulturfonden sedan 2003... Lue lisää »

Lue seuraava artikkeli