Artikkelit

Hae artikkeleista

Astrid Thors ny vice ordförande för europeiska liberaler

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Astrid Thors valdes på fredag kväll till ny vice ordförande och styrelsemedlem i det liberala Europapartiet, ELDR, under partiets kongress i Palermo den 23-25 november. Sex kandidater fanns till de fyra lediga styrelseplatserna.

Lue lisää

Självständighet värd att firas

Osäkerheten på finansmarknaden fortsätter. Utsikterna för den finländska ekonomin är inte de bästa, och i knappa tider är svängrummet i budgeten ganska litet. Trots det presenterade regeringen den här veckan en komplettering av budgetpropositionen för år 2012, som enligt min mening innehåller några mycket viktiga tillägg.

Lue lisää

Färre rökare innebär mindre kostnader och friskare människor

De höga sjukvårdskostnaderna återkommer ständigt som en viktig fråga att ta ställning till i den offentliga debatten. Ett av de bättre sätten att minska på kostnaderna är att få människor att må bättre och vara friskare, och få är oense om att till exempel en minskning av tobaksrökning skulle innebära stora inbesparingar.

Lue lisää

De justerade budgetramarna för åren 2012-2015

De goda ekonomiska nyheterna kommer nu i någon mån från hemlandet, men i övrigt mest bara från de växande ekonomierna i Asien och Latinamerika. De dåliga nyheterna kommer däremot från det övriga Europa och från USA.

Lue lisää

Wallin: Även jordbruket har förtjänat en handräckning av regeringen

Då statsrådet på måndag beslöt att omfatta ramavtalet på arbetsmarknaden gick man också in för att ge jordbruket en handräckning. Regeringen kommer bland annat att fortsätta återbäringen av energiskatter enligt nuvarande nivå och tillsätta en arbetsgrupp för att se över jordbrukssektorns arbetslivsfrågor.

Lue lisää

SFP lämnade in uttalade om ändring av fiskelagen

Svenska folkpartiets ministergrupp, representerad av justitieminister Anna-Maja Henriksson i frånvaro av försvarsminister Stefan Wallin som är på EU-ministerrådsmöte, har idag gett ett uttalande till statsrådets protokoll. I uttalandet påpekar justitieministern att den idag godkända ändringen av fiskelagen kränker vattenägarnas rättigheter. SFP:s ministergrupp kräver att lagändringen granskas av riksdagens grundlagsutskott.

Lue lisää

Kulturstrategi för Helsingfors

Stadsfullmäktige förutsätter att den svenskspråkiga kulturverksamheten inte skall vara en översättning av finskspråkig verksamhet utan planeras och produceras på egna villkor.

Lue lisää

Regeringspartiernas budgettillägg i riksdagen 2.12.2011

Barnen, infrastrukturen, miljön och medborgarorganisationerna är några av tyngdpunkterna i de tillägg till nästa års budget som regeringspartierna på fredagen kom överens om i riksdagen. Det framhåller Svenska riksdagsgruppens representant i finansutskottet Astrid Thors och gruppordförande Mikaela Nylander i ett gemensamt uttalande.

Lue lisää