Artikkelit

Hae artikkeleista

Förslaget till miljöskyddslag äventyrar den inhemska torvindustrin

Riksdagsledamot Mats Nylund är missnöjd med förslaget till ny miljöskyddslag. Lagförslaget innehåller en otydlig bestämmelse om beaktande av naturvärden i samband med torvutvinning. Nylund anser att den föreslagna bestämmelsen om naturvärden är oklar och skapar osäkerhet för den inhemska torvutvinningen.

Lue lisää

Hur garantera säkerheten för folk bosatta i svårtillgängliga områden?

Problemsituationer har uppstått när Finlands räddningsväsen centraliserats. Den frivilliga brandkårens verksamhetsförutsättningar verkar inte främjas av myndigheterna. Hur garanterar man då säkerheten för medborgare i mer svårtillgängliga områden, frågar riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars i ett skriftligt spörsmål.

Lue lisää

Sexualbrott i strafflagen.

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér framförde vid diskussionen om ändringen av kapitlet om sexualbortt i strafflagen, att Finlands och Sveriges lagstiftning i frågan borde vara enhetlig.

Lue lisää

EU-politik.

Gruppanförande framtidsdebatt EU 12.2 2014
Riksdagsledamot Christina Gestrin

Lue lisää

Idrott föder välmående.

Vi finländare är ett idrottsälskande folk. Det har vi igen en gång fått bevisat nu under de Olympiska spelen i Sotshi. Vi lider med våra idrottare då de misslyckas och delar glädjen med dem när framgångarna kommer. Visst är det också så, att idrotten förenar och kan ha mycket positiva effekter för den kollektiva självkänslan!

Lue lisää