Sjöblom verksamhetskoordinator för Kimitoön och Pargas

Annalena Sjöblom vald till Svenska folkpartiets verksamhetskoordinator för Kimitoön och Pargas.

Svenska folkpartiet har valt Annalena Sjöblom (f. 1970) till SFP:s verksamhetskoordinator för Kimitoön och Pargas. Sjöblom är filosofie magister från Åbo Akademi och bosatt i Dalsbruk.

Sjöblom är för närvarande projektledare för ett EU-finansierat energiprojekt på Kimitoön. Före det arbetade hon som projektledare för Region Åboland.

Sjöblom har också har tidigare suttit i Dragsfjärds kommunfullmäktige och -styrelse samt i Kimitoöns kommunfullmäktige.

Sjöblom tillträder tjänsten 12/8 2013.

Mera än en stafett

Det går inte att underskatta betydelsen med dessa evenemang, där barn tillsammans utför uppgifter och når mål de flitigt övat för. Känslan av att tillhöra ett större sammanhang liksom spänner upp ett paraply över allt man har gemensamt, oavsett om man bor i Vestlax, Kårlax, Malax eller Köklax.

Lue edellinen artikkeli

Livsmedelssäkerhet.

Remissdebatten om statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten, riksdagsledamot Mats Nylund

Lue seuraava artikkeli