Slopade förturer löser inte det verkliga problemet

Sfp i Åboland motsätter sig kraftigt NTM-centralens planer på att Houtskärs- och Norrskataborna inte längre ska beviljas förtur på landsvägsfärjorna på basis av hemort. NTM-centralen anser att antalet förtursrätter är för många och att man därför måste skrida till åtgärder.

– Förtursskyltarna är en nödvändighet så länge färjkapaciteten och turtätheten inte kan garantera smidigt pendlande. Missar Houtskärs- eller Norrskataborna Nagu- eller Korpofärjan kan detta innebära en extra väntetid på flera timmar. Detta är helt oskäligt, säger kretsordförande Sandra Bergqvist

Siv Eriksson som är kretsstyrelsemedlem och mångårig pendlare anser att det är helt på sin plats att se över systemet och att kriterierna för beviljande av förtur borde förtydligas. – I första hand borde man utgå ifrån just hemort och verkligt behov t.ex. i form av arbetspendling eller företagsverksamhet. Även företagare och yrkesutövare som inte bor i skärgården bör kunna beviljas förtur, men då bör en betydande del av verksamheten ske bakom färjorna fortsätter Eriksson.

– Om behovet av förtursskyltar kraftigt har ökat tyder detta på att färjkapaciteten helt enkelt inte motsvarar dagens behov. Det enda rätta vore att öka antalet turer och förnya tonnaget så att trafiken kan skötas smidigt. Att skära i förtursrätten är bara att dölja de verkliga problemen, konstaterar Bergqvist.

För mer information kontakta:

Kretsordförande Sandra Bergqvist 040-534 1108

Kretsstyrelsemedlem Siv Eriksson 0400-484088

Slopade förturer löser inte det verkliga problemet

Sfp i Åboland motsätter sig kraftigt NTM-centralens planer på att Houtskärs- och Norrskataborna inte längre ska beviljas förtur på landsvägsfärjorna på basis av hemort. NTM-centralen anser att antalet förtursrätter är för många och att man därför måste skrida till åtgärder.

Lue edellinen artikkeli

Resultatet i HOK-Elanto-valet

HOK-Elantos fullmäktigeval förrättades den 2-14.5.2012. På SFP:s lista fanns 46 kandidater som representerade huvudstadsregionens kommuner. 20 kandidater var från Helsingfors.

Lue seuraava artikkeli