Sökes: REDAKTÖR

SFP i Helsingfors söker en redaktör till vår kommunalvalstidning.

Till redakörens uppgifter hör att skriva artiklar till tidningen som utkommer i och med höstens kommunalval.

Materialet bör vara vår grafiker tillhanda i början av oktober så redaktören sku jobba enligt den tidtabellen.

Redaktören får betalt enligt artiklarna. Om du är bekväm med att använda kamera och ta tryckdugliga bilder är detta en fördel.

Kontakta SFP i Helsingfors kontaktchef så snabbt som möjligt om du är intresserad av jobbet!

Carl Haglund: Experimentera inte med barnen


Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund är bekymrad över förslaget om tvåspråkiga skolor som behandlas inom samlingspartiet på veckoslutets partikongress.

Lue edellinen artikkeli

Interpellation om regeringens linje i euroområdets ekonomiska kris


Sannfinländarna jämför i sin interpellation Finland vid en liten båt som är fastbunden vid den stora Titanic, som håller på att sjunka. Jämförelsen kan verka träffande, men haltar i själva verket i flera avseenden.

Lue seuraava artikkeli