Statsrådets trafikpolitiska redogörelse


Trafiken är samhällets blodomlopp, utan vilket inget fungerar. Svenska riksdagsgruppen är väl medveten om att våra vägar, järnvägar och farleder är i skriande behov av förbättring, upprustning och komplettering. Tyvärr är samhällets, både statens och kommunernas, resurser nu begränsade och vi har inte utrymme att ytterligare öka lånebördan.

Lue edellinen artikkeli

Carl Haglund: Experimentera inte med barnen


Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund är bekymrad över förslaget om tvåspråkiga skolor som behandlas inom samlingspartiet på veckoslutets partikongress.

Lue seuraava artikkeli