Statsfinanserna tema på SFP:s partifullmäktige

Svenska folkpartiets partifullmäktigeordförande, riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och
partiordförande, försvarsminister Carl Haglund lyfte båda upp det ekonomiska läget och
statsfinanserna i sina tal på SFP:s partifullmäktigemöte i Pargas.

Wideroos påminde att grunderna för en hållbar ekonomi ligger i god sysselsättning, en

stark offentlig sektor och minskad utslagning.

– För att uppnå våra målsättningar måste vi satsa på utbildning, jämställdhet på

arbetsmarknaden och lika möjligheter för alla att lyckas. Den ärftliga fattigdomen är en

barriär som riskerar lägga sig i vägen för ett stort antal människor. Det är ett problem

som berör alla, då det också hämmar den ekonomiska utvecklingen. Att förbättra speciellt

ensamförsörjares situation måste fortsättningsvis vara en central målsättning för

partiet, säger Wideroos.

Haglunds budskap var att det gäller att vara intelligent då man sparar.

– De mest svaga och utsatta ska inte behöva känna av sparkuren! Att spara sig till döds

är inte klokt också om svångremmen lär få dras åt en bit. Den bästa medicinen mot

underskottet är mera jobb, flera jobb och längre jobb. Vi behöver flera som jobbar i den

privata sektorn, vi behöver längre arbetskarriärer och en högre sysselsättningsgrad. Det

här i sin tur förutsätter arbetsmarknadsreformer, sa Haglund.

Ett stort ansvar för nationens framtid vilar därmed på facket. En höjd

sysselsättningsgrad och en något längre arbetskarriär tack vare högre pensionsålder och

en studiestödsreform har nämligen stor effekt på hållbarhetsunderskottet i vår ekonomi.

– Hur de längre arbetskarriärerna skall förverkligas står ganska klart, det handlar bara

om vilja, påminde Haglund.

Wideroos höll också fram vikten av en lyckad invandringspolitik för att lyckas skapa

välfärd i Finland.

– I dagens värld är frågan inte om vi kommer att få fler invandrare, utan snarare hur vi

ska framstå som ett attraktivt land för inflyttare. Gränsernas minskade betydelse, en

potentiell brist på arbetskraft i framtiden och behovet av innovativa människor som vill

utveckla vår ekonomi är faktorer som leder till ökad invandring, slog Wideroos fast.

Prat om en folkomröstning om EU är populistiskt poängplockande

Svenska folkpartiets partifullmäktige anser inte att det finns något behov av en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap. Prat om folkomröstningar är populistiskt poängplockande och ett sätt att undvika de verkliga sakfrågorna. SFP vill hantera verkligheten, inte fiktion, också med risk för att alla lösningar inte alltid är populära, anser partifullmäktige, som möttes under veckoslutet i Pargas.

Lue edellinen artikkeli

EU tillåter investeringsstöd i renare fartyg

EU-kommissionen godkände i veckan de stöd som Finland anhållit att få ge till investeringar i renare fartygsmotorer. Beslutet var nödvändigt för att de miljösatsningar man kom överens om i EU:s svaveldirektiv verkligen kan genomföras.

Lue seuraava artikkeli