Statsrådets trafikpolitiska redogörelse

Trafiken är samhällets blodomlopp, utan vilket inget fungerar. Svenska riksdagsgruppen är väl medveten om att våra vägar, järnvägar och farleder är i skriande behov av förbättring, upprustning och komplettering. Tyvärr är samhällets, både statens och kommunernas, resurser nu begränsade och vi har inte utrymme att ytterligare öka lånebördan.

d

Marcus Rantala fortsätter som statssekreterare för Carl Haglund


Marcus Rantala (f.1977) föreslås fortsätta som statssekreterare för Carl Haglund när han övertar försvarsministerposten den 5 juli 2012. Rantalas utnämning föredras för statsrådet samma dag.

Lue edellinen artikkeli

Stadens bokslut 2011


Det är dags att se bakåt en stund för att få en uppfattning om läget för vår 200-åriga huvudstad.

Lue seuraava artikkeli