Svenska riksdagsgruppens uttalande om kommunreformen

Regeringens arbetsgrupp för kommunförvaltningen publicerade i dag sin utredning om ändamålsenliga kommun- och servicestrukturer för varje region. Svenska riksdagsgruppen anser det vara oerhört viktigt att de språkliga rättigheterna har beaktats.

– Det är glädjande att man i den här utredningen verkligen analyserat behovet av att skapa strukturer där tillgången till svenskspråkig service tryggas. Detta har inte alltid varit fallet vid förvaltningsreformer, poängterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Svenska riksdagsgruppen understryker att kommunreformen är en demokratisk process med många faser. Förslaget är ett underlag för en bred fortsatt diskussion. Kommunerna skall nu ge sin syn på utredningen och svara på frågor om den egna kommunens framtid. På detta sätt skapas en dialog, som sedan ska ligga som bas för den fortsatta processen.

Det gäller nu att skapa lösningar som garanterar en hållbar kommunal ekonomi på lång sikt. Trots att ekonomin i många kommuner för tillfället är god, visar den nyaste utredningen att detta inte längre är fallet för många kommuner i framtiden.

Svenska riksdagsgruppen påminner om att kommunreformens syfte inte är att ändringar av kommungränser ska vara ett självändamål. Det centrala är att trygga en jämlik och högklassig kommunal service för alla medborgare. För att detta ska lyckas krävs det nu solidaritet mellan kommunerna.

SFP i Nyland: Hurra för Dragsvik!

Regeringen presenterade idag sin reform för försvaret för Finland, en reform som innehåller tunga nedskärningar. Med stor glädje och tacksamhet tar vi emot beskedet att Nylands brigad inte drabbas utan kommer att bestå. Beslutet påvisar Dragsviks viktiga betydelse och roll inom den finländska försvarsmakten och även internationellt. Dragsvik har ett gott samarbete med bl.a. Nordic Battle Group

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Goda nyheter för Dragsvik!

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (sfp) är mycket nöjd över beskedet att Nylands Brigad får stanna i Dragsvik.

Lue seuraava artikkeli