Trygga polisens resurser för brottsförebyggande verksamhet

Syftet med regeringens produktivitetsprogram, som lett till den uppkomna situationen, är att effektivera produktiviteten i den offentliga sektorn, bl.a. genom att minska antalet årsverken bland statsanställda. Åtgärderna som riktas till polisens operativa verksamhet upprör poliserna, eftersom det klart försvårar deras möjligheter att hålla ordning samt skydda medborgarnas hälsaoch egendom, menar Svenska riksdagsgruppen. I spörsmålet understryks… Lue lisää »

Syftet med regeringens produktivitetsprogram, som lett till den uppkomna situationen, är att effektivera produktiviteten i den offentliga sektorn, bl.a. genom att minska antalet årsverken bland statsanställda. Åtgärderna som riktas till polisens operativa verksamhet upprör poliserna, eftersom det klart försvårar deras möjligheter att hålla ordning samt skydda medborgarnas hälsaoch egendom, menar Svenska riksdagsgruppen. I spörsmålet understryks att polisens operativa verksamhet hör till de områden i samhället där en människas insats svårligen kan ersättas med alternativ.- Verksamheten med närpoliser som inletts har varit bra förebyggande brottsverksamhet. Det är just detta arbete, där polisen är nära medborgarna, som nu är hotad, säger Blomqvist.Svenska riksdagsgruppen lyfte även upp problemet med att poliser idag utbildas till arbetslöshet. Endast knappa 20 % av de utexaminerade får anställning genast.Polisens grundservice måste tryggas genom tillräckliga resurser och ett rimligt mål att antalet poliser i operativ verksamhet bibehålls på 2002 års nivå. Detta är miniminivån för att trygga tillgång på säkerhetstjänster runtom i landet. Känslan av trygghet är lättare att bibehålla än att återställa, säger Svenska riksdagsgruppen.- Det är alltid billigare för samhället att förebygga brott än att i efterskott utreda och processa vem som är skyldig till vad, säger Blomqvist.Svenska riksdagsgruppen lyfte även genom riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson upp poliserna på frågestunden i riksdagen torsdagen den 7 februari.

Östersundom fick sin första Sfp-kandidat i Helsingfors


Syftet med regeringens produktivitetsprogram, som lett till den uppkomna situationen, är att effektivera produktiviteten i den offentliga sektorn, bl.a. genom att minska antalet årsverken bland statsanställda. Åtgärderna som riktas till polisens operativa verksamhet upprör poliserna, eftersom det klart försvårar deras möjligheter att hålla ordning samt skydda medborgarnas hälsaoch egendom, menar Svenska riksdagsgruppen. I spörsmålet understryks... Lue lisää »

Lue edellinen artikkeli

Östersundom fick sin första Sfp-kandidat i Helsingfors


Syftet med regeringens produktivitetsprogram, som lett till den uppkomna situationen, är att effektivera produktiviteten i den offentliga sektorn, bl.a. genom att minska antalet årsverken bland statsanställda. Åtgärderna som riktas till polisens operativa verksamhet upprör poliserna, eftersom det klart försvårar deras möjligheter att hålla ordning samt skydda medborgarnas hälsaoch egendom, menar Svenska riksdagsgruppen. I spörsmålet understryks... Lue lisää »

Lue seuraava artikkeli