Ulla-Maj Wideroos: Nu räcker det!

Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos (SFP), är förvånad över den politiska kortsiktighet Maarit Feldt-Ranta(SDP) uppvisar i sina uttalanden om att Stefan Wallins agerande hotar Dragsviks existens.

– I regeringsförhandlingarna förband sig alla regeringspartier att utgående från regeringsprogrammet tillsammans arbeta i fyra år framåt. Vi visste redan då att många svåra och nödvändiga beslut väntade, bland dem en reform av försvarsmakten. Försvarsminister Stefan Wallin har utgående från det arbetat konsekvent för att reformen ska garantera en god beväringsutbildning på båda nationalspråken, och Dragsvik är en del av den helhetslösningen, påminner Wideroos.

– Hur är det möjligt att Feldt-Ranta i Västra Nyland (10.2.) sade att det vid regeringsförhandlingarna “fanns det en mycket bred, en tillräckligt bred enighet över partigränserna om att garnisonen skall bevaras” och nu, en dryg månad senare är hon beredd att riskera förslaget som tryggar Dragsvik.

– Jag har under veckoslutet och måndagen noterat att Mikael Jungner, Jouni Backman och Maarit Feldt-Ranta, samtliga sosialdemokrater, har startat ett synnerligen osnyggt och orkestrerat angrepp på Stefan Wallin. Visst är det viktigt med tålamod, men mitt mått börjar vara rågat, nu räcker det med påhoppen.

Interpellationsdebatt om hemvårdsstödet


Interpellanternas utgångspunkt är såtillvida förvirrande, att de själva medger att de baserar sin interpellation på antaganden och spekulationer, inte på fakta eller konkreta planer som presenterats av regeringen. Det blir bråda tider för interpellationsskribenterna om varje antagande som presenteras i pressen ger upphov till att ifrågasätta regeringens politik. Det finns alltså inget regeringsförslag om att skära i hemvårdsstödet.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Nya tankar behövs – Närdemokratin skall stärkas!


Diskussionen om kommunreformen fortsätter. Mycket av diskussionen kretsar kring kommungränserna, mindre kring hur vi tryggar servicen och stärker demokratin. Jag efterlyser öppningar och kreativitet. I flera sammanhang har jag framhållit att nu är tid att komma med förslag på lösnings-modeller som stärker närdemokratin och garanterar fortsatt god service på båda nationalspråken. Alla har rätt till likvärdig service oavsett i vilken kommun man bor.

Lue seuraava artikkeli