Uttalande från midvintermöte i Hyvinge 5.2 2013

Kunde kommunfusioner i norra Nyland stärka de svenskspråkigas ställning i regionen? Den frågan ställer Svenska riksdagsgruppen i ett uttalande från sitt midvintermöte i Hyvinge på måndagen. De procentuella andelarna svenskspråkiga… Lue lisää »

Kunde kommunfusioner i norra Nyland stärka de svenskspråkigas ställning i regionen? Den frågan ställer Svenska riksdagsgruppen i ett uttalande från sitt midvintermöte i Hyvinge på måndagen. De procentuella andelarna svenskspråkiga är för låga för att någon kommun skulle kunna bli tvåspråkig, men de absoluta talen har också stor vikt.

Riksdagsgruppen påpekar att det bor nästan 3 000 svenskspråkiga i regionen: över 600 i Tusby, cirka 500 i Vichtis och Nurmijärvi, närmare 400 i Hyvinge, Kervo och Träskända, och närmare 200 i Mäntsälä. Det blir ett totalantal i samma klass som de svenskspråkiga i Ingå eller Grankulla, och dubbelt så många som i det fortsatt frivilligt tvåspråkiga Lojo.

Kommunfusioner i den nordnyländska regionen kunde skapa större kritiska massor av svenskspråkiga, och därmed bädda för en bättre svensk service, men kommunerna avgör själva hur de vill ha det. Samtliga har ett befolkningstal på över 20 000, så de fyller också var för sig det minimikrav som har uppställts, påpekar Svenska riksdagsgruppen.

Men då utredningar om en kommunreform och en metropolförvaltning görs, bör de omfatta en kartläggning av möjligheterna att även över kommungränserna erbjuda svensk service. De svenska daghemmen och skolorna i regionen är ytterst värdefulla som närservice för de svenskspråkiga.

Tilläggsuppgifter: ordf. Mikaela Nylander, 050-5113029

gen.sekr. Björn Månsson, 040-5450470

Gestrin: Vi borde komma vidare med försvars- och säkerhetspolitiken

Enligt riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) innehåller statsrådets redogörelse inte några stora överraskningar, men den inger en känsla av att man går som katten kring het gröt. Å ena sidan upprepas den kända doktrinen om militär alliansfrihet och betydelsen av den allmänna värnplikten. Å andra sidan säger statsrådet att Finland inte ensamt i framtiden klarar av försvaret av vårt land.

Lue edellinen artikkeli

Uttalande från midvintermötet i Hyvinge 4.2 2013

I kommunreformen bör beaktas att det bor nästan 3 000 svenskspråkiga i regionen.

Lue seuraava artikkeli