Vanvård av äldre i Helsingfors

Söndagen 19.5 slog HelsingforsMissions representanter i Hufvudstadsbladet larm om vanvård av äldre i Helsingfors.

“Många gamla personer hålls som fångar i sina egna bostäder” löd ett av artikelns budskap. Hänvisningen hänför sig bland annat till personer som blivit fråntagna sin rätt till duschhjälp.

HelsingforsMissions aktiva blir ofta kontaktade av anhöriga som är oroliga för att de äldre inte äter tillräckligt. De äldre själva känner sig väldigt deprimerade enligt de kontakter som HelsingforsMission fått.

Ett känt fenomen är också att äldre konvalescenter skickas hem i alltför dåligt skick för att klara sig. Det här kan verkligen kallas för vanvård!

Allt detta hänger väl tyvärr samman med strävan att minska antalet platser på våra så kallade institutioner. Det senaste exemplet är att en av avdelningarna i Socialverkets utrymmen i hörnet av Mechelingatan och Sibeliusgatan nu ska stängas för att ge utrymme för dagverksamhet. De boende kommer att mista sin trygga omgivning. Är detta verkligen en värdig ålderdom? Följer en stängning de principer vi kommit överens om i strategin?

Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med fullmäktiges arbetsordning vill undertecknad ställa följande fråga till den ansvariga ledamoten av stadsdirektörskollegiet:

Hur väl kan staden idag tillfredsställa de önskemål de äldre idag har ifråga om hemvården? Hur många personer har förvägrats hjälp med den personliga hygienen? Hur bedömer vårdpersonalen om en äldre person efter akut sjukhusvård kan sändas hem?

Astrid Thors

Fråga på stadsfullmäktiges frågetimme 29.5.2013

Lokalt fångad fisk som foder vid fiskodlingar!


Fisk från Östersjön, som inte duger för konsumtion, borde få användas som foder i fiskodling. Så säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist, som i ett skriftligt spörsmål till regeringen efterlyser åtgärder för detta.

Lue edellinen artikkeli

Mera än en stafett


Det går inte att underskatta betydelsen med dessa evenemang, där barn tillsammans utför uppgifter och når mål de flitigt övat för. Känslan av att tillhöra ett större sammanhang liksom spänner upp ett paraply över allt man har gemensamt, oavsett om man bor i Vestlax, Kårlax, Malax eller Köklax.

Lue seuraava artikkeli