Wallin: Kulturminister- samt Europaministerposterna passar sfp:s profil

– Portföljerna som kultur- och idrottsminister samt Europa- och invandringsminister passar Svenska folkpartiets image som bildnings- och kulturparti samt ett internationellt engagerat parti, säger Wallin. – Regeringsprogrammet är en helhet som mycket långt motsvarar de frågor vi lyfte upp under valkampanjen. Både det ekonomiska spelrummet och de politiska markeringarna i regeringsprogrammet låter mycket bekanta.- Regeringsprogrammet… Lue lisää »

– Portföljerna som kultur- och idrottsminister samt Europa- och invandringsminister passar Svenska folkpartiets image som bildnings- och kulturparti samt ett internationellt engagerat parti, säger Wallin. – Regeringsprogrammet är en helhet som mycket långt motsvarar de frågor vi lyfte upp under valkampanjen. Både det ekonomiska spelrummet och de politiska markeringarna i regeringsprogrammet låter mycket bekanta.- Regeringsprogrammet stärker sysselsättningen, företagsamheten och det finländska ägandet, säger Wallin. Skattepolitiken är som tagen ur sfp:s politiska program med sänkningar av inkomstskatten som stärker sysselsättningen samt satsningar på sjöfarten, en lindring av dividendbeskattningen och en sänkning av arvsskatten vid generationsväxling, som alla innebär att det inhemska ägandet stärks. Besluten om arvsskatten för privatpersoner betyder i praktiken att arv inom familjen beskattas klart lindrigare eller blir skattefria. Även sänkningen av matmomsen har en positiv inverkan på varje medborgares vardag. – På inkomstöverföringssidan stöder regeringen de grupper som har de svårast i vårt samhälle; både genom att höja folkpensionen och ensamförsörjartilläget. När regeringen även höjer både studiepengen och inkomstgränserna för de studerande satsar man på alla generationer. Wallin är även speciellt nöjd med skrivningarna om klimatpolitiken som han betecknar som både klara och framåtriktande. Även skrivningarna om digital-tv anser Walin vara lyckade.- Efter den senaste tidens diskussioner om digital-tv:s framtid i Finland och de oklarheter som rått om Rundradions inställning är det positivt speciellt för FST 5 att man i regeringsprogrammet gått in för en skrivning om att trygga de digitala sändningarna på båda språken på enahanda grunder i alla skeden av den digitala utvecklingsprocessen. Sfp lyckades få in flera viktiga skrivningar om den svenska servicen när det bl.a. gäller polisför-valtningen, tingsrätterna och social- och hälsovården. Dessutom finns det flera viktiga regionala markeringar i programmet så som Kvarkentrafiken, oljeskyddscentret i Borgå samt tryggandet av förbindelsebåtstrafiken.

Sfp deltar i regeringen


Sfp presenterar kultur- och idroittsministern samt Europa- och invandringsministern måndagen den 16 januari klockan 14 i samband med en presstillställning i riksdagshuset.Ladda ner det nya regeringsprogrammet (pdf).

Lue edellinen artikkeli