Wallin: Veteranstödet bör hållas intakt

Försvarsminister Stefan Wallin hoppas att regeringspartierna ännu i höst åtgärdar nedskärningen i veteranernas rehabiliteringsstöd. Wallin talade vid Kimitoöns Krigsveteraner r.f:s 40-års jubileum på lördagen.

Medelåldern bland landets 45 000 veteraner har redan stigit till 88 år. Deras antal beräknas halveras inom loppet av fem år.

– Därför är det viktigt att fortsätter att avbetala på hedersskulden och erbjuder våra veteraner en god ålderdom, sade Wallin i sitt festtal.

Staten stöder veteranerna med olika stöd med 350 miljoner euro i årets budget. De nationella anslagen står i direkt proportion till det minskande antalet veteraner. Därför har anslaget minskat årligen under många års tid.

– För mig personligen har det ändå varit viktigt att det nominella stödet per veteran hålls intakt. Stödet per veteran har de facto ökat på fem år från 582 euro år 2006 till 830 euro per veteran år 2011, underströk Wallin.

Wallin sade att regeringens budgetförslag nu kommer att innebära att social- och hälsovårdsministeriets veterananslag minskar också på individnivå. För att rätta till detta räknar man med att det skulle behövas 2 miljoner extra pengar i budgeten för nästa år.

– Jag hoppas och tror att regeringspartierna i samarbete med riksdagsgrupperna kan åtgärda denna fadäs ännu i höst, sade försvarsministern.

Anna-Maja Henriksson: Barnfattigdomen måste stoppas!


- I dagens samhälle kan vi inte nog betona vikten av att låta barnen vara barn, låta dem leka och fantisera fritt. Det har barnträdgårdarna i vårt land kunnat erbjuda tidigare generationer, och det erbjuder daghemmen idag. Vi har orsak att vara stolta över vårt dagvårdssystem, som också haft en enorm betydelse för kvinnornas möjligheter att ta del i arbetslivet, och som i sig medverkat till att Finland idag är en av föregångarna i världen då det gäller jämställdhet mellan könen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson då hon på söndag 9.10.2011 invigde nyrenoverade Knattebo daghem i Malax.

Lue edellinen artikkeli

Språkkvoter tryggar Finlands tvåspråkighet


Finland är, enligt grundlagen, och har alltid varit, ett tvåspråkigt land. Ett land där både den finska och svenska befolkningens rättigheter att få service på sitt språk tryggas enligt lag. Ett land som vill och ska vara jämlikt på denna punkt. Ett land, där regeringen tydligt uttalat att tvåspråkigheten är en rikedom.

Lue seuraava artikkeli