Wideroos: Tvång kan inte vara drivkraften i kommunreformen

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos förstår missnöjet mot regeringens förslag om att kommuner ska kunna tvångssammanslås, men vill samtidigt påminna om att en kommunreform är nödvändig för Finland. Utgångspunkten har enligt SFP hela tiden varit att kommunerna ska agera på frivillig basis medan andra partier i regeringen aktivt har förespråkat tvångslösningar. Samtidigt betyder frivillighet att beslutsfattarna i kommunerna på allvar måste fundera på olika lösningar, inklusive sammanslagningar.

– I SFP har vi aldrig trott på tvångsreformer och det gör vi inte nu heller. Kommunerna måste dock hitta varandra oberoende om det gäller att gå samman eller samarbete och komma ihåg att frihet också betyder ansvar. Om övriga Finland går vidare med samgångar kan inte de finlandssvenska kommunerna stå vid sidan om och se på, säger Wideroos.

SFP:s ministrar jobbar för frivillighet, men tar också ansvar för att regeringen kan fortsätta sitt arbete med en nödvändig reform. Tack vare detta har SFP också denna regeringsperiod lyckats med att påverka de centrala reformerna vårt land står inför.

– Vi måste komma ihåg att kommunreformen i sista hand handlar om att skapa strukturer som är hållbara även i framtiden. Det handlar om hur människor i fortsättningen också ska kunna bo i livskraftiga kommuner med en god service, säger Wideroos.

Individen, inte ekonomin skall stå i fokus!


För att effektivt kunna möta kommande utmaningar måste EU göras till ett medborgarprojekt med gemensamma värden. En av de centralaste frågorna inför EU-valet och i det kommande EU-arbetet är därför vilka värden som ska styra besluten. Väljarna har rätt att få veta vilka etiska värderingar och betoningar som vägleder kandidaterna i EU-valet, understryker Stig Kankkonen, ordförande för SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar.

Lue edellinen artikkeli

Åsa Gustafsson kandiderar i EU-valet


SFP:s vice ordförande, socionom YH Åsa Gustafsson (1974) kandiderar i Europaparlamentsvalet.

Lue seuraava artikkeli