Yhdessä harmaan talouden kimppuun!

Euroopan talouspoliittiset haasteet ja huonot talousnäkymät vaativat entistä selkeämpiä valintoja meiltä poliitikoilta. Vähenevien resurssien myötä panokset pitää vieläkin tarkemmin kohdistaa toimenpiteisiin, joilla on todellista vaikuttavuutta.

Hallituksessa yritämme parhaamme mukaan vastata edessä oleviin talouden haasteisiin. Taantumassa helpoin, mutta samalla epäinnovatiivisin tapa on kiristää verotusta. Tästä syystä olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmaan on kirjattu myös monia muita hankkeita, joiden avulla pyrimme kohentamaan kansataloutemme tilaa.

Yksi tärkeimmistä linjauksista on uuden harmaan talouden torjuntaohjelman valmistelu. Varovaisen arvion mukaan tulevilla toimenpiteillä pystymme saamaan 300-400 miljoonaa euroa takaisin valtion kassaan veroina ja takaisinsaatuna rikoshyötynä. Tällä summalla pystyy tukemaan rehellistä yrittäjyyttä jo melko lailla!

Rehellisyys- ja oikeudenmukaisuusnäkökulmat ovatkin tässä tärkeässä roolissa. Emme voi hyväksyä vapaamatkustajia, jotka oman edun tavoittelussaan vääristävät markkinoita vaikeuttaen samalla rehellistä yrittämistä. Yrittäjyyttä pitäisi juuri nyt pystyä tukemaan ja yrittäjä on oikeutettu olettamaan, että kova työ voi myös palkita ja yrittäjyys voi olla kannattavaa. Ja päinvastoin, epäreilu ja rikollinen yritystoiminta on kitkettävä. Kiinnijäämisen riskiä, etenkin talousrikollisuuden osalta, on nostettava.

Mihin konkreettisiin toimiin sitten ryhdymme? Talousrikollisuuden poliisitutkintaan ja syyttäjätoimintaan tullaan panostamaan huomattavia lisäresursseja. Nyt kohdennetuilla lisäresursseilla oikeustapausten käsittelyaikaa pyritään lyhentämään, mikä samalla parantaa oikeusturvaa. Toivon myös, että rikoshyödyn tuomitsemisessa voisimme muuttaa lainsäädäntöä ja siirtyä soveltamaan ns. käännettyä todistustaakka, jolloin talousrikollinen joutuisi osoittamaan, että hän on hankkinut omaisuutensa laillisin keinoin.

Toinen keskeinen uudistus koskee tehostettua verovalvontaa rakennusalalla. Toivonkin, että mm. käyttöön otettavat uudet veronumerot, jotka liitetään pakollisiin kuvallisiin tunnistekortteihin, tulevat vähentämään pimeää työvoimaa rakennustyömailla. Perusedellytys tämän toimenpiteen vaikuttavuudelle on kuitenkin se, että samalla lisätään työmaiden valvontaa.

Harmaan talouden kitkemisessä viranomaisten on myös toimittava esimerkkeinä. Julkishallinnon toimijoiden on varmistettava, että hankinnat tehdään ja palvelut ostetaan yrityksiltä, joilla on puhtaat jauhot pussissa. Meidän on opittava virheistämme. Valtionhallinnon uskottavuuden säilyttämiseksi kansalaisten silmissä ei verorahoilla esimerkiksi voida ryhtyä uusiin rakennushankkeisiin, joissa myöhemmin ilmenee talousrikollisuutta.

Lopuksi haluan korostaa, että harmaata taloutta ei pystytä torjumaan ilman valistuneita asiakkaita ja rehellisiä työntekijöitä. Pyydänkin teitä vaatimaan kuittia tarjoilijalta, kun seuraavan kerran käytte ravintolassa tai rakennusmieheltä, kun teetätte keittiöremontin! Ja sanokaa suoraan tuttavanne tuttavalle, joka kertoo miten hän tekee pimeätä työtä, että pidätte menettelyä tuomittavana!

Anna-Maja Henriksson

oikeusministeri, RKP

Thors: En sk vinjett-avgift för trafiken bör övervägas


- För att balansera statsekonomin innehåller förslaget till statsbudget vissa skärpningar av beskattningen av trafiken. Vi vet att våra transportföretagare idag har stora utmaningar, också genom konkurrens av företagare som har lägre bränslekostnader, konstaterade riksdagsledamot Astrid Thors i remissdebatten om budgetförslaget.

Lue edellinen artikkeli

Anna-Maja Henriksson: Barnfattigdomen måste stoppas!


- I dagens samhälle kan vi inte nog betona vikten av att låta barnen vara barn, låta dem leka och fantisera fritt. Det har barnträdgårdarna i vårt land kunnat erbjuda tidigare generationer, och det erbjuder daghemmen idag. Vi har orsak att vara stolta över vårt dagvårdssystem, som också haft en enorm betydelse för kvinnornas möjligheter att ta del i arbetslivet, och som i sig medverkat till att Finland idag är en av föregångarna i världen då det gäller jämställdhet mellan könen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson då hon på söndag 9.10.2011 invigde nyrenoverade Knattebo daghem i Malax.

Lue seuraava artikkeli