Motion 1 – FI Trygga polisens verksamhet

Puoluekokouksen päätös

Puolupäivän päätös

– att SFP verkar för att polisen tilldelas tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter så att inte invånarnas rättsskydd äventyras.

Aloitteen käsittely

Motion 1 – Trygga polisens verksamhet