Malin Karlsson

Ledningens assistent. Fungerar också som partiets trakasseriombud.

0400-329090
malin.karlsson@sfp.fi