Malin Karlsson

Ledningens assistent. Fungerar också som partiets trakasseriombud.

040 032 9090
malin.karlsson@sfp.fi