Mats Nylund

Mats Nylund, riksdagsledamot från Pedersöre, är medlem i finansutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, jordbruksdelegationen och adjungerad medlem i skattedelegationen.

050-5122191
mats.nylund@riksdagen.fi
http://www.matsnylund.fi


Artiklar

Nylund nöjd med att Viexpo får mer resurser

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170 000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.