Sofia Henriksson

Politisk specialmedarbetare för SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors

040 846 0412
sofia.henriksson@sfp.fi