Medlemsorganisationer

Medlemsföreningar

Som medlem i SFP hör man alltid till en medlemsförening. Medlemsföreningar kan delas in i lokalavdelningar och specialföreningar. En lokalavdelning är knuten till din hemort och en specialförening är knuten kring ett visst tema.

Förbund

Svensk Ungdom
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Seniorer i Finland

Specialföreningar

Intresseföreningen för barnfamiljer
Intresseföreningen för finlandssvenska teckenspråkiga
Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.
Liberal framtid/Liberaalinen tulevaisuus
Liberalt initiativ
Multicultural Finland
Nätverk för tvåspråkiga i Finland
SFP i Bryssel
Svenska folkpartiets Moderater
Svenska framtidsförbundet r.f
Svenska löntagare r.f

Kommuner och städer

I denna lista hittar du också våra förtroendevalda i städer och kommuner.

A

Askola kommun

Askola kommun

Visa kontaktpersoner ›
Lind Petra

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

B

Björneborgs stad

Björneborgs stad

Björneborg lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Järvinen Juhani

Lokalavdelningsordförande

Koskinen Olavi

Lokalavdelnings viceordförande

Auterinen Kirsi

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör

Numelin Kristiina

Lokalavdelningsstyrelse

Tigerstedt Claës

Lokalavdelningsstyrelse

Kukkasmäki Juho

Lokalavdelningsstyrelse

Palin Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Susi Ida

Lokalavdelningsstyrelse

Borgnäs kommun

Borgnäs kommun

Borgå stad

Borgå stad

Visa kontaktpersoner ›
Sigfrids Frida

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Holmström Johnny

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lönnfors Hanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Söderberg Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Rosengren Anders

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Andersson Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Pynnönen Kristel

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Antman Sofia

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Lönnroth Malin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Mattsson Emilia

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Nylander Mikaela

Kommunfullmäktige

Sveholm Pehr

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Mattsson Hilding

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Blomqvist-Valtonen Elin

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lund Bodil

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

von Veh Nikolaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Savin Charlotta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Väyrynen Tina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Foy Alexandr

Bildning, kultur, fritid

Dushi Florenta

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Björkhem Daniel

Bildning, kultur, fritid

Karén Laura

Bildning, kultur, fritid

Andersson Elin

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Sågbom Pia

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Särkkä Kristina

Tekniska, miljö

Liljeberg Tomas

Kommunfullmäktige ersättare

Nyholm Patrick

Kommunfullmäktige ersättare

Lökfors Oscar

Kommunfullmäktige ersättare

Liljendal Ron

Kommunfullmäktige ersättare

Utujije-Habiyakare Jacqueline

Kommunfullmäktige ersättare

Böhme Fredrik

Kommunfullmäktige ersättare

Havila Malin

Kommunfullmäktige ersättare

Andersin Stefan

Kommunfullmäktige ersättare

Wilkman Maj-Louise

Kommunfullmäktige ersättare

Mellin-Kranck Gia

Kommunfullmäktige ersättare

Borgå kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Elin

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Svärd-Eriksson Tea

Kommunorganisations styrelse

Forsblom Annette

Kommunorganisations styrelse

Ekblom Sebastian

Kommunorganisations styrelse

Söderberg Johan

Kommunorganisations styrelse

Andersson Christer

Kommunorganisations styrelse

Pynnönen Kristel

Kommunorganisations styrelse

Sågbom Pia

Kommunorganisations styrelse

Mattsson Emilia

Kommunorganisations styrelse

Grönroos Niklas

Kommunorganisations styrelse

Borgå centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ekblom Sebastian

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Svärd-Eriksson Tea

Lokalavdelnings viceordförande

Wilkman Maj-Louise

Lokalavdelnings sekreterare

Ansas Antti

Lokalavdelnings kassör

Andersson Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Grönroos Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Väyrynen Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Pelkonen John

Lokalavdelningsstyrelse

Tuomolin Ingalill

Lokalavdelningsstyrelse

Lähde Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Backman Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Foy Alexandr

Lokalavdelningsstyrelse

Blomqvist Torbjörn

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Borgå glesbygd och skärgård lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sågbom Pia

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Bo-Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Katri

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Andersson Robert

Lokalavdelnings kassör

Andersson Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Pynnönen Kristel

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Valter

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Borgå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lönnfors Hanna

Lokalavdelningsordförande

Karén Laura

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Söderberg Johan

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lönnfors Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Nymark Desiré

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Borgå lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsblom Annette

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Makarova Elena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg Robert

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Anders

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Munkberg Tove

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Lars-Johan

Lokalavdelningsstyrelse

E

Esbo stad

Esbo stad

Visa kontaktpersoner ›
Hällström Nina af

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Cederlöf Karin

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Portin Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Puntila Päivi

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Gästrin Eva-Lena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Gestrin Christina

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Strauss Mette

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lintula Ann-Christin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Aganimov Nina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Båsk Gustav

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lönnqvist Bo

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Söderman Markus

Bildning, kultur, fritid

Kujala Tiina

Bildning, kultur, fritid

Lundén Rasmus

Bildning, kultur, fritid

Wikholm Anders

Bildning, kultur, fritid

Korhonen Anna

Bildning, kultur, fritid

Ramm-Schmidt Henrik

Bildning, kultur, fritid

Ahlefelt Anne

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Siivola Nina

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Granberg Fred

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Kreus Harri

Tekniska, miljö

Slotte Ann-Christine

Revision- och centralnämnd

Backman Marita

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

SFP i Esbo (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Ahlefelt Anne

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Blomberg Håkan

Kommunorganisations viceordförande

Kujala Tiina

Kommunorganisations sekreterare

Wilén Kenneth

Kommunorganisations kassör

Cederlöf Karin

Kommunorganisations styrelse

Siivola Nina

Kommunorganisations styrelse

Mannfolk Niklas

Kommunorganisations styrelse

Sandberg Rolf

Kommunorganisations styrelse

Heinrichs Martin

Kommunorganisations styrelse

Jakobsson Charlotta

Kommunorganisations styrelse

Michelson Stina

Kommunorganisations styrelse

Sederholm Linda

Kommunorganisations styrelse

Lindgren Sten

Kommunorganisations styrelse

Esbo centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kujala Tiina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Blomberg Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kujala Nicholas

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weurlander Katinka

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Söderman Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Michelson Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Sten Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Haapimaa Eino

Lokalavdelningsstyrelse

Esboviken lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlefelt Anne

Lokalavdelningsordförande

Sandberg Rolf

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist-Niskanen Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Norrbom Karl Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Mattby-Olars lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hällström Nina af

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Båsk Gustav

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nevanlinna Anna Sofia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wilén Kenneth

Lokalavdelnings kassör

Strauss Mette

Lokalavdelningsstyrelse

Juslin Emilia

Lokalavdelningsstyrelse

Stolpe Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Helle Eva

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Esbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Siivola Nina

Lokalavdelningsordförande

Malmström Mårten

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Magnus

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lundén Rasmus

Lokalavdelningsstyrelse

Malmström Marina

Lokalavdelningsstyrelse

Molander Pontus

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Alberga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mannfolk Niklas

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lagerholm Joakim

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Söderman John-Eric

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Gästrin Eva-Lena

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Portin Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Mailaparampil Mathew

Lokalavdelningsstyrelse

Rolin Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Asapova Naimat

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Hagalund lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Strandberg Peter

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Saaristo Maria

Lokalavdelnings viceordförande

Langenskiöld Maria

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Heinrichs Martin

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granberg Fred

Lokalavdelningsstyrelse

Wiik Urban

Lokalavdelningsstyrelse

Michelsson Harry

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Köklax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gestrin Christina

Lokalavdelningsordförande

Westerlund Tove

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Aminoff-Winberg Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Slotte Ann-Christine

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Korhonen Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Jakobsson Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Wärnå Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Eura kommun

Eura kommun

G

Grankulla stad

Grankulla stad

Visa kontaktpersoner ›
Stenberg Stefan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Björk Bo-Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sederholm Camilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Löfstedt-Söderholm Gunilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nysten Patrick

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Vaenerberg Lotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lerche Jessica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Colliander-Nyman Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Westermarck Susanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hammarberg Johanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rehn-Kivi Veronica

Kommunfullmäktige

Johansson Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Limnell Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Waselius Fredrik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Saarela Konsta

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Francis-Ehnholm Harriet

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Sundell Pia-Lisa

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lamberg-Allardt Christel

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lassenius Emilia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Bahaeddin Dahham

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Rinne Pia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Grandell Viktor

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Tegengren Jens

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lindqvist Christoffer

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Stolt Sofia

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Fellman Veronica

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Öhman Magnus

Revision- och centralnämnd

Uunila Martin

Kommunfullmäktige ersättare

Karlemo Tom

Kommunfullmäktige ersättare

Hammarén Sonja

Kommunfullmäktige ersättare

Holmberg Andrae

Kommunfullmäktige ersättare

Grankulla lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson-Finne Anna Lena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Christoffer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Waselius Fredrik

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerberg Barbara

Lokalavdelnings kassör

Stenberg Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Sundell Pia-Lisa

Lokalavdelningsstyrelse

Grandell Viktor

Lokalavdelningsstyrelse

Lerche Jessica

Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Monica

Lokalavdelningsstyrelse

H

Hangö stad

Hangö stad

Visa kontaktpersoner ›
Peltonen Björn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lesch-Saarinen Helena

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Gustafsson Hannes

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Horn Stephan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Dannberg Mats

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Mattsson Christian

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Söderholm Sture

Kommunfullmäktige

Bilenberg Mathias

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindfors Edvard

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rantala Fredrik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kullberg Tom

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lehmus Christa

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Wikberg Barbro

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Jeffery Alan

Bildning, kultur, fritid

Ferm Ben

Bildning, kultur, fritid

Idman Britta

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Kollin Susanne

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Heina Janina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lahtinen Elina

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Niemi Kalle

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Koskinen Marie

Revision- och centralnämnd

Ferm Monica

Revision- och centralnämnd

Nyström-Hansen Mona

Revision- och centralnämnd

Malmlund Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Carstens Dick

Kommunfullmäktige ersättare

Hangö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bilenberg Mathias

Lokalavdelningsordförande

Kullberg Tom

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Marika

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Horn Stephan

Lokalavdelningsstyrelse

Kollin Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Lesch-Saarinen Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Söderholm Sture

Lokalavdelningsstyrelse

Ferm Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Helsingfors stad

Helsingfors stad

Visa kontaktpersoner ›
Månsson Björn

Kommunfullmäktige

Biaudet Eva

Kommunfullmäktige

Rantala Marcus

Kommunfullmäktige

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Kommunfullmäktige

Grotenfelt Nora

Kommunfullmäktige

Hassan Ahmed

Kommunfullmäktige ersättare

Finne-Elonen Laura

Kommunfullmäktige ersättare

Tamrakar Byoma

Kommunfullmäktige ersättare

Torvalds Nils

Kommunfullmäktige ersättare

Pennanen Petrus

Kommunfullmäktige ersättare

Helsingfors Centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindberg Stephanie

Lokalavdelningsordförande

Ismark Runa

Lokalavdelnings viceordförande

Ehrnrooth Cecilia

Lokalavdelnings sekreterare

Mäkinen Camilla

Lokalavdelnings kassör

Grindgärds Matilda

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Asis de Barros Augusto

Lokalavdelningsstyrelse

Hoplaxnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Horsma Joakim

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Klas

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lille Hans

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Backman Ulrika

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nystén Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Ljungberg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Gyllenberg Ulla

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlgren Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Kronoskatsgardet lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Träskman Anhild

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönn Lars

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Lokalavdelnings sekreterare

Schantz Christian von

Lokalavdelningsstyrelse

Rantala Marcus

Lokalavdelningsstyrelse

Epstein Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Hagelstam Wenzel

Lokalavdelningsstyrelse

Nandelstadh Wilhelm von

Lokalavdelningsstyrelse

Munksnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Taimitarha Paul

Lokalavdelningsordförande

Wiik Mimi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Packalén Sebastian

Lokalavdelnings kassör

Råman Marit

Lokalavdelningsstyrelse

Buchert Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Nikander Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Fraser Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Cederborg Muluken

Lokalavdelningsstyrelse

Ellenberg Benjamin

Lokalavdelningsstyrelse

Norr om Långa bron lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mantere Johanna

Lokalavdelningsordförande

Granroth Simon

Lokalavdelnings viceordförande

Forss Ville

Lokalavdelnings kassör

Fagerlund Laura

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Skytte Ida-Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Sundholm Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Von Bonsdorff Sara

Lokalavdelningsstyrelse

Grönroos Crista

Lokalavdelningsstyrelse

Paukkonen Lasse

Lokalavdelningsstyrelse

Laaksonen Ann-Louise

Lokalavdelningsstyrelse

Jern Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Lindvall Emma

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Puurtinen Esa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist-Kekäläinen Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Torvalds Nils

Lokalavdelningsstyrelse

Blomqvist Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Keto Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Sydvästra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Stambej Kenneth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storå Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Zilliacus-Tikkanen Henrika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bäck Maria

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Wentzel Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Stenbäck Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Portin Alma

Lokalavdelningsstyrelse

Keskinen Lotta

Lokalavdelningsstyrelse

Lund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Sydöstra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Rönnberg Niklas

Lokalavdelningsordförande

Hertzen-Zilliacus Hennica von

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Kristina

Lokalavdelnings sekreterare

Tollander Ingmar

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Grandén Ira

Lokalavdelningsstyrelse

Ljung Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Hertzen Yrsa von

Lokalavdelningsstyrelse

Niemi Monika

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antell Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hagert Richard

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Railo Matthias

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lundin Rolf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Biaudet Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Holmén Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Sorsa Barbara

Lokalavdelningsstyrelse

Tölö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Toyoda Karin

Lokalavdelningsordförande

Hackman Peter

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Falck Marianne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ahlblad Linda

Lokalavdelningsstyrelse

Litonius Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Enkvist Ossian

Lokalavdelningsstyrelse

Brettschneider Gunvor

Lokalavdelningsstyrelse

Gripenberg Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Lövdahl Sonja

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hertzberg Veronica

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Strandell Helena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Fant Björn

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Henriksson Henry

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Tuhkunen Arne

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Geber Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Hassan Ahmed

Lokalavdelningsstyrelse

Lövdahl Håkan

Lokalavdelningsstyrelse

Hyvinge stad

Hyvinge stad

Visa kontaktpersoner ›
Moberg-Jokinen Anna

Kommunfullmäktige ersättare

Hyvinge lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gräsbeck Manfred

Lokalavdelningsordförande

Moberg-Jokinen Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Laitila Annika

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Högfors stad

Högfors stad

I

Ingå kommun

Ingå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Wide Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Rehnberg Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Grönholm Patricia

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Öberg Jojje

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Bergman-Auvinen Marie

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Holmström Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wickström Henrik

Kommunfullmäktige

Lemström Robert

Kommunfullmäktige

Lindholm Annette

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björklöf Eivor

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Åberg Karl

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Hagman Glenn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Westerholm Kristian

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Träskman Ingrid

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Wessman Patricia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Elfving Andreas

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Karlstedt Kaj

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Backman Tom

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Silfverbrand Peter

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Eklund Matti

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Kvarnström Irene

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Selén Helena

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Nylander Margita

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Weckström Benjamin

Kommunfullmäktige ersättare

Unnérus Hans-Anders

Kommunfullmäktige ersättare

McQuade Jessica

Kommunfullmäktige ersättare

Holmbom Gustav

Kommunfullmäktige ersättare

Örnmark Bjarne

Kommunfullmäktige ersättare

Hildén Johanna

Kommunfullmäktige ersättare

Ingå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlstedt Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Westerholm Kristian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Eivor

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman-Auvinen Marie

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Annette

Lokalavdelningsstyrelse

Kvarnström Irene

Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Anders

Lokalavdelningsstyrelse

J

Jakobstad

Jakobstad

Visa kontaktpersoner ›
Jungell Ida-Marie

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Blomqvist Pontus

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Henriksson Anna-Maja

Kommunfullmäktige

Tonberg Christer

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Matinlassi Heidi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Holmgård Kenneth

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nyman Kaj

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Ekman Viktor

Kommunfullmäktige

Hemal Hizzatul Alam

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lillqvist Henrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Kjellman Marika

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Koivukangas Antti

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sandlin Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sjölund Owe

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Englund Conny

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Haldin Annica

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Yli-Pelkola Kim

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Boström Peter

Kommunfullmäktige
732

Brännkärr-Friberg Nina

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Suojoki Marcus

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Back Alexandra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Strömberg Irene

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Åminne Cecilia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lindén Kiti

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Wik Henrik

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Stenberg Linn

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lunabba Maria

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Björn-Lindell Denise

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Östman Michael

Revision- och centralnämnd

Dahlin Christian

Revision- och centralnämnd

Lundström-Björk Kristina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Rönn Sixten

Kommunfullmäktige ersättare

Asplund Daniel

Kommunfullmäktige ersättare

Sandelin Jan-Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Storbacka Oskar

Kommunfullmäktige ersättare

Jansson Isabella

Kommunfullmäktige ersättare

Najafi Fatameh

Kommunfullmäktige ersättare

Nyberg Erik

Kommunfullmäktige ersättare

Löfholm Cecilia

Kommunfullmäktige ersättare

Storholm Stefan

Kommunfullmäktige ersättare

Grankulla-Häggblom Monica

Kommunfullmäktige ersättare

Jakobstads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Sundqvist Carola

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunorganisations sekreterare

Sundberg Siv

Kommunorganisations styrelse

Suojoki Marcus

Kommunorganisations styrelse

Sjölund Owe

Kommunorganisations styrelse

Ström-Hakala Agneta

Kommunorganisations styrelse

Jakobstads centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Brännbacka-Brunell Brita

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandlin Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Ingmar

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Boström Peter

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Suojoki Marcus

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Marja

Lokalavdelningsstyrelse

Fagernäs Sixten

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sundqvist Carola

Lokalavdelningsordförande

Sjölund Owe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Kjellman Marika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmgård Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Wester Harald

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Björn-Lindell Denise

Lokalavdelnings kassör

Ström Kerstin

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Yli-Pelkola Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Haldin Annica

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Christel

Lokalavdelningsstyrelse

Englund Conny

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sundberg Siv

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Andersson Gunilla

Lokalavdelnings sekreterare

Linden Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Löw Inga-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

Jyväskylä stad

Jyväskylä stad

Jyväskylä lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Honkonen Sanna

Lokalavdelningsordförande

Raatikainen Tuomas

Lokalavdelnings viceordförande

Aro Seppo

Lokalavdelnings sekreterare

Honkonen Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Lyttä Veeti

Lokalavdelningsstyrelse

Kanervisto Markku

Lokalavdelningsstyrelse

K

Karleby stad

Karleby stad

Visa kontaktpersoner ›
Snellman Hans

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Timonen Marlén

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Anderson Stefan

Kommunfullmäktige

Lukkarinen Margita

Kommunfullmäktige

Wikman Camilla

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Elfving Jennie

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Brandt Mats

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Sahlberg Britt-Mari

Revision- och centralnämnd

Zitting Hannele

Revision- och centralnämnd

Jakobsson Leif

Kommunfullmäktige ersättare

Karleby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Stenman Brit

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Wikman Camilla

Lokalavdelningsordförande

Holmbäck-Puskala Carola

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vähäkainu Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Zitting Hannele

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kouvo Kajsa

Lokalavdelningsstyrelse

Sourander Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Jan-Ove

Lokalavdelningsstyrelse

Kortell Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Kuikka Heidi

Lokalavdelningsstyrelse

Silvander Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Kaskö stad

Kaskö stad

Visa kontaktpersoner ›
Bärnlund Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Mangs Carl-Gustav

Kommunfullmäktige

Björklund Solveig

Kommunfullmäktige

Högstrand Mirja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd
732

Bondén Miriam

Kommunfullmäktige

Sundberg Robert

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Skur Catharina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöblom Marjo

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lehtonen Daniel

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lapveteläinen Sonja

Kommunfullmäktige ersättare

Lundenius Jan-Anders

Kommunfullmäktige ersättare
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kaskö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lundenius Jan-Anders

Lokalavdelningsordförande

Lapveteläinen Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Stig Göran

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bondén Miriam

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Skur Catharina

Lokalavdelningsstyrelse

Back Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Kervo stad

Kervo stad

Visa kontaktpersoner ›
Rahkala-Simberg Mari-Johanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sjöroos Jan-Peter

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Kervo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Tarna Kerstin

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Harry

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Honkanen Ann-Christin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kivinen Christa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Rahkala-Simberg Mari-Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöroos Jan-Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Moring Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Nieminen Maritta

Lokalavdelningsstyrelse

Kimitoöns kommun

Kimitoöns kommun

Visa kontaktpersoner ›
Liljeqvist Wilhelm

Kommunfullmäktige

Sjöblom Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Edmark Ghita

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Backas Carita

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
737
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Holmén Tom

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Laurén Fredrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hakalax Roger

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
734
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Salminen Niklas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Wendelin Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Wilson Daniel

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Drugge Jan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Fabritius Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
732

Fredriksson Johan

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling
732

Nordell Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Sund-Grönholm Minna

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lönnström Yvonne

Bildning, kultur, fritid

Kruglov Alexander

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Holmen Mikael

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Moberg Jonna

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Holmström Birgitta

Näringsliv, utveckling
Kommunfullmäktige ersättare

Byman Leif

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Weckman Tuula

Revision- och centralnämnd

Kimitoöns lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Edmark Ghita

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Hakalax Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Byman Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Lönnström Yvonne

Lokalavdelningsstyrelse

Korsholms kommun

Korsholms kommun

Visa kontaktpersoner ›
Asplund Monica

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Finne Rosmarie

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wasberg Alexandra

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Gammelgård Lena

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Fredman Mikael

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Westerlund Isak

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rosenlöf Charlotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björkman Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nedergård Kenth

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Håkans Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Söderberg Nina

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Jansson Kristoffer

Kommunfullmäktige

Sund Rolf

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Thölix Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lithén Carola

Kommunfullmäktige

Berg Tomas

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Broman Samuel

Kommunfullmäktige

Salin Ulla-Maj

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Lahti Jussi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Back Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Dahl Emma

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Forth-Snellman Åsa-Britt

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Beijar Stig

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sundman Anita

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ahlberg Marlene

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Burman Alf

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Lillas Alice

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
732

Bäck Tomas

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ingo Christoffer

Kommunfullmäktige

Lithén Per-Henrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Pada Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rodas Margareta

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Lithén Yngve

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nygård Nicklas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hildén Ulf

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Sahlsten Peter

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Liimatainen Sakarias

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Nyström Niclas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Ekblad Tomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Backman Maria

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Rönnblom Markus

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lillhannus Åsa

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Fagerholm Ingvar

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Kanerva Patrik

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Granholm Elof

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Beijar Gun

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Toivio Pia-Maria

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Söderback Birgitta

Tekniska, miljö

Åkers Leif

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Nyman Johanna

Revision- och centralnämnd

Smeds Johanna

Revision- och centralnämnd

Nybacka Mia

Kommunfullmäktige ersättare

Grandér Ida

Kommunfullmäktige ersättare

Weckström Kerstin

Kommunfullmäktige ersättare

Toivonen Tuomas

Kommunfullmäktige ersättare

Virta Karolina

Kommunfullmäktige ersättare

Österåker Roy

Kommunfullmäktige ersättare

Mara Tobias

Kommunfullmäktige ersättare

Enlund Lukas

Kommunfullmäktige ersättare

Norrbygård Johanna

Kommunfullmäktige ersättare

Korsholm kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Bäck Tomas

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Rönnskog Leif

Kommunorganisations sekreterare

Asplund Monica

Kommunorganisations styrelse

Nedergård Kenth

Kommunorganisations styrelse

Skytte Ida-Maria

Kommunorganisations styrelse

Ingo Christoffer

Kommunorganisations styrelse

Back Peter

Kommunorganisations styrelse

Håkans Johan

Kommunorganisations styrelse

Salin Ulla-Maj

Kommunorganisations styrelse

Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bäck Tomas

Lokalavdelningsordförande

Rönnskog Leif

Lokalavdelnings viceordförande

Toivio Pia-Maria

Lokalavdelnings sekreterare

Forth-Snellman Åsa-Britt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Ingo Christoffer

Lokalavdelningsstyrelse

Fochsell Jens

Lokalavdelningsstyrelse

Lithén Per-Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Glader Sune

Lokalavdelningsstyrelse

Pada Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Rodas Margareta

Lokalavdelningsstyrelse

Agnesbäck Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Kvevlax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nygård Nicklas

Lokalavdelningsordförande

Sundman Anita

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Burman Alf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Beijar Stig

Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Rabb Susann

Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Jakob

Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Börje

Lokalavdelningsstyrelse

Hedman Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Back Peter

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerman Tor-Erik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lithén Yngve

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lintula Mari

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Burman Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Replot-Björkö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Håkans Johan

Lokalavdelningsordförande

Backman-Nord Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bengs Leif

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Dahl Emma

Lokalavdelningsstyrelse

Möller Emma

Lokalavdelningsstyrelse

Smedsby-Böle lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lillas Alice

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ollila Jennie

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Harry

Lokalavdelningsstyrelse

Söderback Birgitta

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlberg Marlene

Lokalavdelningsstyrelse

Haldin-Granith Marice

Lokalavdelningsstyrelse

Solf lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nedergård Kenth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wester Kristian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Silfver-Majors Josefine

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Monica

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Luther Michael

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Rosenlöf Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun

Visa kontaktpersoner ›
Wester-Bergman Katarina

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
732

Häggdahl Mikael

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bjurbäck Jens

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Mitts-Björkblom Sofia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Nordmyr Mikael K.A.

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Ramstedt Thomas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rosendahl Dan-Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bernas Sven-Erik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Häggdahl Camilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Michelsson René

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wester Håkan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Juthborg Johanna

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Kronqvist Anna-Lena

Kommunfullmäktige

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktige

Åkersten Amanda

Kommunfullmäktige

Lindström Dan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Sebbas Kim

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Björkqvist Niclas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Mannfolk Lars-Erik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Vikberg Britta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Franzen Johnny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Holmqvist Katarina

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
Kommunfullmäktige ersättare

Rosendahl Henrik

Tekniska, miljö

Granlund Emma

Tekniska, miljö

Holm-Rosbäck Johan

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Vesterlund Alf

Revision- och centralnämnd

Holmblad Lars Erik

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Nordmyr Marcus

Revision- och centralnämnd

Eklund Rosita

Revision- och centralnämnd

Holtlund Ann-Charlotte

Kommunfullmäktige ersättare

Hodzic Mirza

Kommunfullmäktige ersättare

Nguyen Que

Kommunfullmäktige ersättare

Franzén Johnny

Kommunfullmäktige ersättare

Östling Tina

Kommunfullmäktige ersättare

Korsnäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mitts-Björkblom Sofia

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juthborg Johanna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Gullblom Mona

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmblad Lars Erik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Holm-Rosbäck Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Kronqvist Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Backholm Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Rosita

Lokalavdelningsstyrelse

Kotka stad

Kotka stad

Visa kontaktpersoner ›
Bardy Johan

Kommunfullmäktige

Kotka med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bardy Johan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sandelin Benedict

Lokalavdelnings sekreterare

Gronow Erna

Lokalavdelnings kassör

Häggblom Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Sjögren Holger

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlnäs Johannes

Lokalavdelningsstyrelse

Hänninen Hanne

Lokalavdelningsstyrelse

Kouvola stad

Kouvola stad

Norra Kymmenedalen lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Malmberg Pepina

Lokalavdelningsordförande

Hannén Lars Johan

Lokalavdelnings viceordförande

Stenbacka Else-May

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör

Malmberg Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Kristinestad

Kristinestad

Visa kontaktpersoner ›
Ragnäs Patrick

Kommunfullmäktige

Kärr Kaj

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Lähteenmäki Stina

Kommunfullmäktige

Berglund Bengt

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Patoranta-Blomberg Ida-Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Grannas Peter

Kommunfullmäktige

Taipale Kent

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Ingves Mats

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lillmangs Eva

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lindberg Marja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ingvesgård Hans

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
732

Hoxell Mikael

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Söderlund Thomas

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Storhannus Carina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Antfolk Henrik

Kommunfullmäktige

Knipström Thomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Knuts Gun

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Nyholm Tina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Englund Tommy

Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Forslund Tomas

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hällbacka Magnus

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hemberg Nina

Revision- och centralnämnd

Rönnlund Christer

Kommunfullmäktige ersättare

Buss Bo-Christian

Kommunfullmäktige ersättare

Holmlund Michael

Kommunfullmäktige ersättare

Walgren Veronica

Kommunfullmäktige ersättare

Attié Fabien

Kommunfullmäktige ersättare

Kristinestads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Blomstedt Åsa

Kommunorganisations ordförande

Antfolk Henrik

Kommunorganisations ordförande

Dagsmark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Englund Per-Erik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hammarberg Lilian

Lokalavdelnings kassör

Hammarberg John

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Berg Sixten

Lokalavdelningsstyrelse

Gröndahl Micael

Lokalavdelningsstyrelse

Blomstedt Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Englund Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Hemberg Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Knuts Alf

Lokalavdelningsordförande

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

Lokalavdelnings viceordförande

Knuts Gun

Lokalavdelnings sekreterare

Kindt Christina

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Antfolk Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Lappfjärd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ragnäs Patrick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storhannus Carina

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hällström Anna-Lena af

Lokalavdelnings kassör

Lillmangs Eva

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Rönnlund Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Ingvesgård Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Engman Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Nya Sfp i Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lassfolk Lennart

Lokalavdelnings viceordförande

Boström Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ingves Mats

Lokalavdelningsordförande

Nordman Jarl

Lokalavdelnings viceordförande

Sahl Peder

Lokalavdelnings sekreterare

Kärr Kaj

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Teir Agneta

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Bror

Lokalavdelningsstyrelse

Tjöck lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Söderlund Thomas

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillås Kim

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kronoby kommun

Kronoby kommun

Visa kontaktpersoner ›
Ranta Anne-Mie

Kommunfullmäktige

Svartsjö Peter

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Tokou Maria

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Åminne Malin

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Dahlvik Sören

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Hagnäs Marika

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Bodbacka Christina

Kommunfullmäktige

Finnila-Lindvall Veronica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Skullbacka Bengt-Johan

Kommunfullmäktige

Björklund Haga Hanna

Kommunfullmäktige

Hongell Susanne

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wistbacka Inger

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Näse Adam

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
732

Sandström Hans

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Broända Helena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Granholm Ann-Marie

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lindgren Hans-Erik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Träisk Bjarne

Bildning, kultur, fritid

Skog Anette

Bildning, kultur, fritid

Ahlsved Mona

Bildning, kultur, fritid

Bodbacka Tina

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Widjeskog Marcus

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Sandstedt Per-Emil

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Öst Harry

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Forsbacka Niclas

Kommunfullmäktige ersättare

Björklund Ann-Marie

Kommunfullmäktige ersättare

Broända Anton

Kommunfullmäktige ersättare

Kronoby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Lindgren Hans-Erik

Kommunorganisations ordförande

Wistbacka Inger

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Kronoby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Näse Adam

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Finnila-Lindvall Veronica

Lokalavdelnings kassör

Åminne Erica

Lokalavdelningsstyrelse

Finnila Filip

Lokalavdelningsstyrelse

Nedervetil lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broända Helena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Ann-Marie

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skog Anette

Lokalavdelnings sekreterare

Cainberg Päivi

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sandstedt Per-Emil

Lokalavdelningsstyrelse

Sandbacka Joacim

Lokalavdelningsstyrelse

Terjärv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Svartsjö Peter

Lokalavdelningsordförande

Wistbacka Inger

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Grahn Johan

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bodbacka Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Högnabba Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Lassas Tuula

Lokalavdelningsstyrelse

Skullbacka Bengt-Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Widjeskog Marcus

725

Sandström Hans

725

Kyrkslätt kommun

Kyrkslätt kommun

Visa kontaktpersoner ›
Aintila Anna

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Liljequist Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Björk Tony

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kajanti Carl-Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kjerin Ulf

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Valtonen Martin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hedberg Hans

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Männikkö Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Gustafsson Stefan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Kämpe-Hellenius Jerri

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Adlercreutz Anders

Kommunfullmäktige

Frimodig Josephine

Kommunfullmäktige

Mäkinen Jenny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Romar Ann-Britt

Bildning, kultur, fritid

Lindertz Dick

Bildning, kultur, fritid

Ekberg-Kontula Petra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Basilier Linda

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Åberg-Hildén Maj

Bildning, kultur, fritid

Lundell Patrik

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Snellman Jenny

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Grönqvist Kerstin

Tekniska, miljö

Ahlberg Siv

Tekniska, miljö

Forssén Anita

Tekniska, miljö

Sved Ann-Christine

Tekniska, miljö

Björkqvist Matilda

Näringsliv, utveckling
Kommunfullmäktige ersättare

Hagelberg Harriet

Revision- och centralnämnd

Englund Greger

Kommunfullmäktige ersättare

Engström Miika

Kommunfullmäktige ersättare

Jensen von Schulmann Kent

Kommunfullmäktige ersättare

Sundelin Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Strandell Emil

Kommunfullmäktige ersättare

Sillman Niklas

Kommunfullmäktige ersättare

SFP i Kyrkslätt (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Snellman Jenny

Kommunorganisations ordförande

Liljequist Kim

Kommunorganisations viceordförande

Borg-Karlsson Maria

Kommunorganisations kassör

Gareis Christoph

Kommunorganisations styrelse

Björk Tony

Kommunorganisations styrelse

Kjerin Ulf

Kommunorganisations styrelse

Adlercreutz Anders

Kommunorganisations styrelse

Englund Greger

Kommunorganisations styrelse

Grönqvist Kerstin

Kommunorganisations styrelse

Sved Ann-Christine

Kommunorganisations styrelse

Frimodig Josephine

Kommunorganisations styrelse

Hellström Gunnel

Kommunorganisations styrelse

Kyrkslätt centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sved Ann-Christine

Lokalavdelningsordförande

Sjöblom Kaj

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Eja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ekman Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Beck Gun-Maj

Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Gareis Christoph

Lokalavdelningsstyrelse

Aintila Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Mäkinen Jenny

Lokalavdelningsstyrelse

Hieta Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Frimodig Josephine

Lokalavdelningsordförande

Forssén Anita

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kjerin Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Petersen Sören

Lokalavdelningsstyrelse

Pääkkönen Linda

Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Teresa

Lokalavdelningsstyrelse

Sandfors Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Hellström Gunnel

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Englund Greger

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Romar Ann-Britt

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Liljequist Kim

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Jensen von Schulmann Kent

Lokalavdelnings kassör

Snellman Jenny

Lokalavdelningsstyrelse

Valtonen Martin

Lokalavdelningsstyrelse

Adlercreutz Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Strandell Emil

Lokalavdelningsstyrelse

Bondestam Kristoffer

Lokalavdelningsstyrelse

L

Lahtis stad

Lahtis stad

Lahtis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Tyyskä Pia

Lokalavdelningsordförande

Kaleva Petteri

Lokalavdelnings viceordförande

Bergman-Pyykkönen Marina

Lokalavdelnings sekreterare

Ikävalko Sara

Lokalavdelnings kassör

Ylirotu Nikolai

Lokalavdelningsstyrelse

Laihela kommun

Laihela kommun

Lappträsk kommun

Lappträsk kommun

Visa kontaktpersoner ›
Wallén Göran

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Nygård Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Antas Oscar

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Perttilä Kerstin

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Engård Benny

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Jordas Kim

Kommunfullmäktige

Lill-Smeds Jan-Erik

Kommunfullmäktige

Wallén Gun

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wallén Sebastian

Tekniska, miljö

Hoffström Kalevi

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Silfvast Marina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Österholm Bjarne

Revision- och centralnämnd

Lustig Sonja

Kommunfullmäktige ersättare

Gustafsson Johan

Kommunfullmäktige ersättare

Lappträsk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Wallén Göran

Lokalavdelningsordförande

Lustig Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Svennas Rea

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Svenskberg Kim

Lokalavdelnings kassör

Gustafsson Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Larsmo kommun

Larsmo kommun

Visa kontaktpersoner ›
Stenman Carl-Wilhelm

Kommunfullmäktige

Svenfelt Leif

Kommunfullmäktige

Nynäs Karita Margaretha

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sämskar Marléne

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Fagerhed Jan-Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
732

Björkskog Anna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Påvall Jessica

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Boberg Ida

Kommunfullmäktige

Haglund Jan-Ole

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ray Jan

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Käldström Rune

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Barkar Katarina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Peltola Andreas

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Sundqvist Mats-Helge

Kommunfullmäktige ersättare

Svarvar Ella

Kommunfullmäktige ersättare

Svenlin Markus

Kommunfullmäktige ersättare

Nynäs Johnny

Kommunfullmäktige ersättare

Sundqvist Saga

Kommunfullmäktige ersättare

Larsmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nynäs Karita Margaretha

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkskog Anna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Åsa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Kozic Hajrudin

Lokalavdelningsstyrelse

Nynäs Johnny

Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Anette

Lokalavdelningsstyrelse

Svenfelt Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Ray Jan

Lokalavdelningsstyrelse

Lojo stad

Lojo stad

Visa kontaktpersoner ›
Himmanen Heidi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wirtanen Leif

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Weckman Simon

Tekniska, miljö

Sjöblom Susanne

Revision- och centralnämnd

Schulman Max

Kommunfullmäktige ersättare

Lojonejdens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Himmanen Heidi

Lokalavdelningsordförande

Schulman Minette

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönnberg Janina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Simon

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sjöblom Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Schulman Max

Lokalavdelningsstyrelse

Wirtanen Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Lovisa stad

Lovisa stad

Visa kontaktpersoner ›
Stenman Lotte-Marie

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Rosenberg Thomas

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Hento Miia

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Alm Agneta

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Wide Roger

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Häggblom Kerstin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Karlsson Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Thesslund Stefan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Andersson Otto

Kommunfullmäktige

Liljestrand Tom

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sjöholm Markus

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Karlsson Mikael

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Hinttaniemi Jonna

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Björkman-Nysten Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Grundström Ben

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Söderholm Li-Lo

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Karlsson Håkan

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Baumgartner Pia

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Relander Ilkka

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Fabritius Mikaela

Bildning, kultur, fritid

Stenbacka Carina

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Stenvall Patrik

Bildning, kultur, fritid

Bruce Marina

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Haddas Anders

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lindfors Leena

Tekniska, miljö

Lindholm Gabi

Tekniska, miljö

Aitokari Mia

Revision- och centralnämnd

Grundström Maria

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Grandell Beatrice

Kommunfullmäktige ersättare

Sederholm Eva

Kommunfullmäktige ersättare

Van Den Hoek Pieter

Kommunfullmäktige ersättare

Grandell Barbara

Kommunfullmäktige ersättare

Nygård Emil

Kommunfullmäktige ersättare

Lovisa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Stenman Lotte-Marie

Kommunorganisations ordförande

Lindfors Kristina

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Hollmén Annina

Kommunorganisations styrelse
725

Äijö Raili

Kommunorganisations styrelse

Andersson Otto

Kommunorganisations styrelse

Stenvall Miriam

Kommunorganisations styrelse

Hinttaniemi Jonna

Kommunorganisations styrelse

Staffans Sten

Kommunorganisations styrelse

Sveholm Sharie

Kommunorganisations styrelse

Liljendal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindfors Kristina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmsten Alice

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Törnroos Ingrid

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindroos Teresa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nybondas Daniela

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Henry

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Backas Sten-Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Lovisa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Stenman Lotte-Marie

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Baumgartner Pia

Lokalavdelningsstyrelse

Grandell Beatrice

Lokalavdelningsstyrelse

Grandell Barbara

Lokalavdelningsstyrelse

Orava Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Ann-Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Stenberg Pamela

Lokalavdelningsstyrelse

Meriheinä Thérèse

725

Stenbacka Carina

725

Pernå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Otto

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skogster Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hydén Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Illman Lars

Lokalavdelningsstyrelse

Björkell Jan-Eric

Lokalavdelningsstyrelse

Paakkanen Petra

Lokalavdelningsstyrelse

Bäcklund Lars Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Strömfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Äijö Raili

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Udd Ann-Lis

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ekebom-Jönsas Benita

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mickels Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Staffans Sten

Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist Jan-Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

M

Malax kommun

Malax kommun

Visa kontaktpersoner ›
Syrén Rolf

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rönnqvist Jonas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Norrgård Filip

Kommunfullmäktige

Ekman Silvia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Ollikainen Mikko

Kommunfullmäktige

Björkholm Bernt

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bergqvist Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rajala Pentti

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Knip Håkan

Kommunfullmäktige

West Markus

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

West Mia

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bengs-Lattunen Carola

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Tallgren Jan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ståhl Ann-Helene

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Appel Mikael

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Söderholm Minna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Strandberg Hanna

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Urwäder Peter

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Back Emilia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Åbonde Carl-Olof

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Svahn Tage

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Berglund Marie-Louis

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Brolund Lili-Ann

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Skinnar Sture

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Bäckman Irene

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nyman Kjell

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Hemming Heidi

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Podbicanin Meatrisa

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Storfors Sofia

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Snickars Hans

Bildning, kultur, fritid

Snickars Wilma

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Back Kim

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Enberg Kjell

Tekniska, miljö

Forsberg Malin

Revision- och centralnämnd

Nygård Christina

Revision- och centralnämnd

Bäck-Sjökvist Iris

Kommunfullmäktige ersättare

Lindh Pär-Gustav

Kommunfullmäktige ersättare

Bjurs Elin

Kommunfullmäktige ersättare

Koski Sami

Kommunfullmäktige ersättare

Malax kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Skinnar Sture

Kommunorganisations viceordförande

Bergö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Skinnar Sture

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

West Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Malax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Söderholm Minna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

West Mia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forsberg Malin

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hemming Heidi

Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Strandberg Hanna

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnqvist Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Bengs-Lattunen Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Bergqvist Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Uthardt Lorenz

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Bäckman Irene

Lokalavdelningsstyrelse

Petalax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Knip Håkan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkholm Bernt

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vesterback Kristina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Storfors Sofia

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Svahn Tage

Lokalavdelningsstyrelse

Back Emilia

Lokalavdelningsstyrelse

Ståhl Ann-Helene

Lokalavdelningsstyrelse

Bjurs Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Marie-Louis

Lokalavdelningsstyrelse

Mäntsälä kommun

Mäntsälä kommun

Visa kontaktpersoner ›
Warelius Heidi

Kommunfullmäktige ersättare

Mäntsälä lokalavdelning

Mörskom kommun

Mörskom kommun

Visa kontaktpersoner ›
Lindgren Sten

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Mårtenson Jesse

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nikkanen Katarina

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Antman Boris

Revision- och centralnämnd

Fabritius Mikaela

Kommunfullmäktige ersättare

Mörskom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fabritius Mikaela

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Antman Ture

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman Yngve

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mårtenson Jesse

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Petas Ann-Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Antman Boris

Lokalavdelningsstyrelse

Lindgren Sten

Lokalavdelningsstyrelse

Nikkanen Hannu

Lokalavdelningsstyrelse

N

Nurmijärvi kommun

Nurmijärvi kommun

Visa kontaktpersoner ›
Jansson Siv

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Nurmijärvi lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jansson Siv

Lokalavdelningsordförande

Valli Mika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ahonen Rainer

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Dahlman Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby stad

Nykarleby stad

Visa kontaktpersoner ›
Hellsten Jean

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Fors Anders

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
732

Lindgrén Marléne

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Blomqvist Robert

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Jansson Bengt

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björkman Roy

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Häger Carita

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Frostdahl Steven

Kommunfullmäktige

Hagman Richard

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Frostdahl-Blomqvist Siw

Kommunfullmäktige

Nyholm Steve

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
732

Lindén Kenneth

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lindvall Mikael

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Hedman Sofia

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Strang Frej

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Pott Henrik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Möller Elin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Peltorinne-Cederström Pauliina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Forsbacka Sabina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wik Tobias

Kommunfullmäktige

Karf Johannes

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Nylund Kenneth

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Norrbygård Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Kengo Anna

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Bjarnadóttir Unnur

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Backlund Fredrik

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Heinonen Tom

Bildning, kultur, fritid

Andersson Liinu

Bildning, kultur, fritid

Kass Mathias

Bildning, kultur, fritid

Frände Maria

Bildning, kultur, fritid

Braskén Håkan

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Bertula Catharina

Revision- och centralnämnd

Bergström Greger

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Kruhliak Yuliia

Kommunfullmäktige ersättare

Wiklund Jessica

Kommunfullmäktige ersättare

Övergaard Anna

Kommunfullmäktige ersättare

Vesterqvist Gunilla

Kommunfullmäktige ersättare

Sundholm André

Kommunfullmäktige ersättare

Phan An Tuan

Kommunfullmäktige ersättare

Rahmoun Rasha

Kommunfullmäktige ersättare

Eklund Karita

Kommunfullmäktige ersättare

Eriksson Robin

Kommunfullmäktige ersättare

Löija Aurora

Kommunfullmäktige ersättare

Nykarleby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Linder Ulla

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Sourander Ulf

Kommunorganisations styrelse

Eklund Mikael

Kommunorganisations styrelse

Nylund Kenneth

Kommunorganisations styrelse

Övergaard Anna

Kommunorganisations styrelse

Lindvall Mikael

Kommunorganisations styrelse

Palm Maria

Kommunorganisations styrelse

Sirén Maria

Kommunorganisations styrelse

Häggblom Anneli

Kommunorganisations styrelse

Vestlin Albert

Kommunorganisations styrelse

Jeppo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lundqvist-Eklund Terese

Lokalavdelningsordförande

Häggblom Ralf

Lokalavdelnings viceordförande

Lindgren Marlene

Lokalavdelnings sekreterare

Peltorinne-Cederström Pauliina

Lokalavdelnings kassör

Strengell Christina

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Stenvall Staffan

Lokalavdelningsstyrelse

Kruhliak Yuliia

Lokalavdelningsstyrelse

Grahn Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Sara

725

Munsala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backlund Fredrik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Bergström Greger

Lokalavdelnings viceordförande

Wiklund Tom

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Jan-Olof

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Bjarnadóttir Unnur

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Nyqvist Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Steve

Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Palm Maria

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Frostdahl Steven

Lokalavdelnings viceordförande

Forsbacka Sabina

Lokalavdelnings kassör

Hellsten Jean

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Joel

Lokalavdelningsstyrelse

Willman Gösta

Lokalavdelningsstyrelse

Alozoun Naser

Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Övergaard Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Strang Frej

Lokalavdelningsstyrelse

Hedman Sofia

725

Nyholm Malin

725

Kengo Anna

725

Nykarleby lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nylund Kenneth

Kommunorganisations ordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lindvall Mikael

Lokalavdelningsordförande

Frostdahl-Blomqvist Siw

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöholm Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Linqvist Rita

Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Cederström Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Määttä Jari

Lokalavdelningsstyrelse

Ek-Bäck Marina

Lokalavdelningsstyrelse

Hagman Richard

Lokalavdelningsstyrelse

Pensala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Rögård Linda

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pott Sebastian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Frände Maria

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Ronny

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Karf Jakob

Lokalavdelningsstyrelse

Karf Johannes

Lokalavdelningsstyrelse

Sirén Christoffer

Lokalavdelningsstyrelse

Nystad

Nystad

Nystad lokalavdelning

Nådendal stad

Nådendal stad

Visa kontaktpersoner ›
Marjamäki Märta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Nådendals lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Marjamäki Märta

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Leppänen Christina

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Jalava Marja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Leino Elina

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Vahtera Satu

Lokalavdelningsstyrelse

Närpes stad

Närpes stad

Visa kontaktpersoner ›
Svedman Elin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Vikstrand Victoria

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Wenman Anders

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Norrback Daniel

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Strand Linnea

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Jerkku Sven

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Pellfolk Linda

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Perjus Tommy

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Smith Johanna

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Norrback Anders

Kommunfullmäktige
732

Le Huyen Ly

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nyqvist-Mannsén Marianne

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Simons Stig

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lindqvist Hans-Erik

Kommunfullmäktige

Strandberg Sebastian

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Vikstrand Magnus

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Åbacka Susanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nguyen Nhu Anh

Kommunfullmäktige

Viklund Matts-Erik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Sten Nicole

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wilson Roy

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Guldén Mårten

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Gjäls Göran

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Högback Kenneth

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sten Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ehlers Laura

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sjöström Roberth

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Granlund Gun

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Svedjebäck Karl-Gustav

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
732

Arnautovic Emina

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Dahlbo Daniel

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Borg Johanna

Kommunfullmäktige

Antfolk Jennifer

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Ström Harriet

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Bylund Christina

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Eklund-Back Eivor

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Basic Amra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Cehobasic Amer

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Norrbo Anahit

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Forsén Oskar

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Norrgård Mikaela

Bildning, kultur, fritid

Esch Michaela

Bildning, kultur, fritid

Österberg Bengt

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hällström Jimmy

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hellman Erika

Tekniska, miljö

Stenberg Britta

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Krook Isabella

Tekniska, miljö

Stenholm Hanna

Revision- och centralnämnd

Åberg Lasse

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Sjöstrand Natalia

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Rönnqvist Henrik

Revision- och centralnämnd

Berg Pia

Revision- och centralnämnd

Lalic Nejra

Kommunfullmäktige ersättare

Nhu Anh Nguyen

Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Närpes lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Svedjebäck Karl-Gustav

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sten Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrback Daniel

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöström Roberth

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Esch Michaela

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Arnautovic Emina

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Bylund Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Gjäls Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Österberg Bengt

Lokalavdelningsstyrelse

Nordberg Olav

Lokalavdelningsstyrelse

Pörtom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Högback Kenneth

Lokalavdelningsordförande

Rönnqvist Henrik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Mikaela

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehlers Laura

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Borg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlroos Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Övermark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Eklund-Back Eivor

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönnholm Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenberg Britta

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kakkuri Beatrice

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

P

Pargas stad

Pargas stad

Väståbolands kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Eriksson Anne

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Sjöholm Anita

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Friis Christer

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Sundström Staffan

Kommunorganisations styrelse

Rinne Tarja

Kommunorganisations styrelse

Koskinen Regina

Kommunorganisations styrelse

Björkroth Tomas

Kommunorganisations styrelse

Fredriksson Merja

Kommunorganisations styrelse

Möller Rolf

Kommunorganisations styrelse

Elenius Olof

Kommunorganisations styrelse

Pahlman Folke

Kommunorganisations styrelse

Granqvist Conny

Kommunorganisations styrelse

Schwartz Rolf

Kommunorganisations styrelse

Houtskär lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Friis Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Rune

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Axén Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Backman Rosita

Lokalavdelningsstyrelse

Iniö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomster Rosanna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Schwartz Rolf

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Lotta

Lokalavdelningsstyrelse

Hilke Kaija

Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Ramona

Lokalavdelningsstyrelse

Korpo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fredriksson Merja

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Färm Roy

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör

Jansson Ingrid

Lokalavdelnings sekreterare

Berglund Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Laura

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Mickel

Lokalavdelningsstyrelse

Fellman Jacob-Hendrik

Lokalavdelningsstyrelse

Nagu lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Jan-Erik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Gråhn Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Aalto Mikael

Lokalavdelnings sekreterare

Björklöf Alice

Lokalavdelnings kassör

Elenius Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Nymalm Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Pargas lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Granqvist Conny

Lokalavdelningsordförande

Laaksonen Jeanette

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Möller Rolf

Lokalavdelnings sekreterare

Lepola Marcus

Lokalavdelnings kassör

Rönnholm Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Sundström Staffan

Lokalavdelningsstyrelse

Rinne Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Koskinen Regina

Lokalavdelningsstyrelse

Björkroth Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre kommun

Pedersöre kommun

Visa kontaktpersoner ›
Dahlin Christian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sandbacka Markus

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sandvik Barbro

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Björklund Tommy

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Myrevik-Eklund Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Lillqvist Anja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Sten Christine

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Högland Ida

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Grön Paulina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lasén Joakim

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Portin Anders

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Häggman Roger

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Snellman Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Holmäng Johanna

Kommunfullmäktige

Forsblom Greger

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Hjulfors Bernhard

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sjöskog Niclas

Kommunfullmäktige

Stenmark Tore

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Vik-Hästbacka Carita

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
732

Eriksson Roger

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Roslund-Nordling Camilla

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Häger Glenn

Bildning, kultur, fritid

Enqvist Ann-Christine

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Snårbacka-Gunell Mari

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lönnbäck Riitta

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Ekman Stephan

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Jansson Mikaela

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Mattsson Annika

Bildning, kultur, fritid

Björk Niclas

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Häll Tarja

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Svarvar Andreas

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Borgmästars Yvonne

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Melin Martin

Revision- och centralnämnd

Muukkonen Marina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Berger Helena

Revision- och centralnämnd

Kentala Lisa

Kommunfullmäktige ersättare

Ingerström Andreas

Kommunfullmäktige ersättare

Löv Jonas

Kommunfullmäktige ersättare

Norrbacka Henrik

Kommunfullmäktige ersättare

Bonde Petter

Kommunfullmäktige ersättare

Lindqvist Eva

Kommunfullmäktige ersättare

Isakas Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Carlstedt Anders

Kommunfullmäktige ersättare

Östergård Jan-Olof

Kommunfullmäktige ersättare

Nyman Franz

Kommunfullmäktige ersättare

Sjöskog Lina

Kommunfullmäktige ersättare

Pedersöre kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Stenmark Tore

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Esse lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björklund Annika

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wärn Mathias

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Myrevik-Eklund Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Forsblom Greger

Lokalavdelningsstyrelse

Roslund-Nordling Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Sandbacka Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Häll Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Törnfeldt Alexander

Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Dahlin Christian

Kommunorganisations ordförande

Ekman Stephan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hjulfors Bernhard

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Högland Ida

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Inborr Gun

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Eva

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Holmäng Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Isakaas Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Lillmåns Britt-Marie

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnlund Carina

Lokalavdelningsstyrelse

Östergård Jan-Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Purmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lillqvist Anja

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Stenmark Tore

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöskog Lina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Westström David

Lokalavdelnings kassör

Sjöskog Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Lasén Joakim

Lokalavdelningsstyrelse

Sten Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Löv Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Enqvist Ann-Christine

725

Svarvar Andreas

725

Lillqvist Ole

725

Pukkila

Pukkila

Pyttis kommun

Pyttis kommun

Visa kontaktpersoner ›
Sonntag Maria

Kommunfullmäktige

Rosqvist Kim

Kommunfullmäktige

Björkqvist Camilla

Revision- och centralnämnd

Cederlund Freddie

Kommunfullmäktige ersättare

Vintervik Thomas

Kommunfullmäktige ersättare

Pyttis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Drockila Rune

Lokalavdelningsordförande

Sonntag Maria

Lokalavdelnings viceordförande

Skoas Anne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Björkqvist Camilla

Lokalavdelnings kassör

Rosqvist Kim

Lokalavdelningsstyrelse

R

Raseborgs stad

Raseborgs stad

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Ragna-Lise

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling
Revision- och centralnämnd

Stenström Martin

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Oksanen Anna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Alén Isabella

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Westerholm Anita

Kommunfullmäktige

Walls Anders

Kommunfullmäktige

Orre Werner

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Borgman Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Granström Britt-Marie

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Johansson Dan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Barman Dennis

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Ilander Kerstin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Nyberg Michael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Holmberg Sven

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Dahlén Anni

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Blomqvist Thomas

Kommunfullmäktige

Henriksson Linnéa

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Törnqvist-Björklund Marika

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Malmén Maj-Britt

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Ekholm Jan Mikael

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Berglund Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nylund Mikael

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Pråhl Annika

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Hildén Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Hindrén Andreas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Engblom Roger

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Landén Christina

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Öhman Patrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Uusimäki Kari

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Adolfsson Lea

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Berglund Ville

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Söderlund Christian

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Långvik Otto

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Renman Kjell

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Franzén Pia

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Nygård Pia

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Sahala Jonna

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Öhman Sten

Tekniska, miljö

Starck Gunilla

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Grönqvist Kaj

Näringsliv, utveckling

Bender Ann-Katrin

Revision- och centralnämnd

Johansson Lena

Revision- och centralnämnd

Forsell Ann-Christine

Revision- och centralnämnd

Weckman Niklas

Kommunfullmäktige ersättare

Falenius Per

Kommunfullmäktige ersättare

Lindholm Jan

Kommunfullmäktige ersättare

Hellberg Carola

Kommunfullmäktige ersättare

Lindholm-Wirtanen Rita

Kommunfullmäktige ersättare

Ingman Anne

Kommunfullmäktige ersättare

Landén Olivia

Kommunfullmäktige ersättare

SFP i Raseborg (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Granström Britt-Marie

Kommunorganisations ordförande

Holmberg Sven

Kommunorganisations viceordförande

Långvik Otto

Kommunorganisations viceordförande

Forsell Ann-Christine

Kommunorganisations styrelse

Orre Werner

Kommunorganisations styrelse

Franzén Pia

Kommunorganisations styrelse

Berglund Ville

Kommunorganisations styrelse

Luhtasela Anna

Kommunorganisations styrelse

Tolvanen Sebastian

Kommunorganisations styrelse

Mieronkoski Janiina

Kommunorganisations styrelse

Damén-Wikholm Tove

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Göran

Kommunorganisations styrelse

Lind Johanna

Kommunorganisations styrelse

Bromarv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Göran

Lokalavdelningsordförande

Gräsbeck Oskar

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Grönroos Rasmus

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lindroos Roger

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Ragna-Lise

Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Patricia

Lokalavdelningsstyrelse

Ekenäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ekholm Jan Mikael

Lokalavdelningsordförande

Engblom Roger

Lokalavdelnings viceordförande

Henriksson Linnéa

Lokalavdelnings sekreterare

Cavonius Sirkkaliisa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Holmberg Sven

Lokalavdelningsstyrelse

Barman Dennis

Lokalavdelningsstyrelse

Orre Werner

Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Damén-Wikholm Tove

Lokalavdelningsstyrelse

Carlberg Yvonne

Lokalavdelningsstyrelse

Karis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Siggberg Björn

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Långvik Otto

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Dan

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bender Ann-Katrin

Lokalavdelningsstyrelse

Pråhl Annika

Lokalavdelningsstyrelse

Walls Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Sahala Jonna

Lokalavdelningsstyrelse

Luhtasela Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Tolvanen Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Filip

Lokalavdelningsstyrelse

Wiman-Qwarfordt Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Lindström Eva-Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Öhman Patrik

725

Nygård Pia

725

Wickström Mona

725

Pojo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Starck Gunilla

Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Ville

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stolpe Tor-Erik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Granström Britt-Marie

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Christel

Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Diana

Lokalavdelningsstyrelse

Snappertuna lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kajander Rabbe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Thomas

Lokalavdelnings sekreterare

Tallberg Hanna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Grünn Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Linnokari Henrika

Lokalavdelningsstyrelse

Öblom Jonna

Lokalavdelningsstyrelse

Tenala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Franzén Pia

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nyberg Michael

Lokalavdelnings viceordförande

Lind Johanna

Lokalavdelnings sekreterare

Forsström Annika

Lokalavdelnings kassör

Franzen Berndt

Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Lindroos Jan

Lokalavdelningsstyrelse

Reso stad

Reso stad

Visa kontaktpersoner ›
Våg Hans

Kommunfullmäktige

Reso lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broberg Nils-Jörgen

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Våg Hans

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Broberg Janette

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

S

Salo stad

Salo stad

Salo regionens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jönsson Kenneth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör

Gardberg Emilie

Lokalavdelnings viceordförande

Sonntag-Wilenius Camilla

Lokalavdelnings sekreterare

Nivalinna Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Solin Jessica

Lokalavdelningsstyrelse

Sibbo kommun

Sibbo kommun

Visa kontaktpersoner ›
Åkerfelt Tanja

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Kankfelt Tim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Lindroos Kicka

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Packalén Rune

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Oljemark Karl-Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sundbäck Tom

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Röman Micaela

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Andersson Martin

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sundström Thomas

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Lindqvist Kaj

Kommunfullmäktige

Engblom Charlotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Lindqvist Clara

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Juselius Carola

Kommunfullmäktige

Högel Caroline

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sällström Simon

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Gustafsson Henrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Weckström Bodil

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Moen Arild

Bildning, kultur, fritid

Lindgren Hans-Peter

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hällfors Christoffer

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Berg Mari

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Forss Maria

Tekniska, miljö

Günsberg-Sandström Laura

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Wikström Mia

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lindström Jonas

Näringsliv, utveckling
Kommunfullmäktige ersättare

Sandström Stefan

Kommunfullmäktige ersättare

Lindqvist Christer

Kommunfullmäktige ersättare

Andersson-Lindqvist Marianne

Kommunfullmäktige ersättare

Grönroos Mikael

Kommunfullmäktige ersättare

Albrecht Kenneth

Kommunfullmäktige ersättare

Sibbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindroos Kicka

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hällfors Christoffer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nygren Anna-Karin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Christiansson Hans-Eric

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Berg Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Mia

Lokalavdelningsstyrelse

Högel Caroline

Lokalavdelningsstyrelse

Juselius Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Liljeström Tobias

Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Clara

Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Granqvist Emilia

Lokalavdelningsstyrelse

Sjundeå kommun

Sjundeå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Laaksonen Merja

Kommunfullmäktige

Dahlqvist Rabbe

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Karell Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ekström Susanne

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Svanfeldt Stefan

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Juntunen Kim

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Andersson Laila

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Perklén Erik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Alopaeus Jari

Bildning, kultur, fritid

Haili Riku

Bildning, kultur, fritid

Lemström Anna

Tekniska, miljö

Nygård Jan-Peter

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Forsblom Peppe

Revision- och centralnämnd

Holmberg Johan

Kommunfullmäktige ersättare

Flygar Anette

Kommunfullmäktige ersättare
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Flygar Patrik

Kommunfullmäktige ersättare

Lindholm Madeleine

Kommunfullmäktige ersättare

Lindgren Thomas

Kommunfullmäktige ersättare

Saarnilahti Katriina

Kommunfullmäktige ersättare

Östberg Magnus

Kommunfullmäktige ersättare

Sjundeå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Alopaeus Jari

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juntunen Kim

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Östberg Magnus

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Dahlqvist Rabbe

Lokalavdelningsstyrelse

Karell Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Svanfeldt Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Flygar Anette

Lokalavdelningsstyrelse

Storå Marianne

Lokalavdelningsstyrelse

St Karins stad

St Karins stad

Visa kontaktpersoner ›
Gustafsson Åsa

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Häggblom Charlotta

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Laine Juhana

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Sourander Ulf

Tekniska, miljö

St Karins lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gustafsson Åsa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sourander Ulf

Lokalavdelnings viceordförande

Molander Lisa

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forssell Margit

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Marttila Jouni

Lokalavdelningsstyrelse

Koivunen Jånna

Lokalavdelningsstyrelse

T

Tammerfors stad

Tammerfors stad

Tammerfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bjurström Rikard

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sjöholm Suzanne

Lokalavdelnings viceordförande

Wallen Ulrika

Lokalavdelnings sekreterare

Löfberg Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Holmqvist Ronny

Lokalavdelningsstyrelse

Träskända stad

Träskända stad

Träskända lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Strandberg Stig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Utriainen Alice

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Strandberg Ida-Cecilia

Lokalavdelningsstyrelse

Tusby stad

Tusby stad

Visa kontaktpersoner ›
Avellan Monica Wilhelmina

Kommunfullmäktige

Tusby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Avellan Monica Wilhelmina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Karvinen Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

U

Uleåborgs stad

Uleåborgs stad

Uleåborg med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nyman Tanja

Lokalavdelningsordförande

Åström Eva

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Helanen Veronica

Lokalavdelningsstyrelse

Helanen Jaana

Lokalavdelningsstyrelse

Kalliokoski Sari

Lokalavdelningsstyrelse

Heikkilä Albert

Lokalavdelningsstyrelse

Puutio Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Brantberg Robert

Lokalavdelningsstyrelse

V

Vanda stad

Vanda stad

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Åstrand Stefan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Sandell Håkan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Holmberg-Soto Hanna

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Rehnström Kristian

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hilpinen Sanni

Bildning, kultur, fritid

Aura Pernilla

Bildning, kultur, fritid

Topelius William

Bildning, kultur, fritid

Granroth Sixten

Bildning, kultur, fritid

Sieviläinen Marianne

Tekniska, miljö

SFP i Vanda (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Halonen Solveig

Kommunorganisations ordförande

Aurto Tonya

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Asplund Karola

Kommunorganisations kassör
Kommunorganisations styrelse

Bäckström Carola

Kommunorganisations styrelse

Mikkonen Pia

Kommunorganisations styrelse

Rehnström Kristian

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Patrik

Kommunorganisations styrelse

Orrström Axel

Kommunorganisations styrelse

Kiviaho Jani

Kommunorganisations styrelse

Mellersta Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Patrik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lanaéus Mona

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg-Soto Hanna

Lokalavdelnings sekreterare

Olenius Melker

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Topelius William

Lokalavdelningsstyrelse

Björkell Alex

Lokalavdelningsstyrelse

Ek Michael

Lokalavdelningsstyrelse

Palomaa Ulla-Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Mårtensdal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kiviaho Jani

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sieviläinen Marianne

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Bäckström Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Forsman-Ryhänen Harriet

Lokalavdelningsstyrelse

Mansner Gea

Lokalavdelningsstyrelse

Forsblom-Prittinen Frida

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mikkonen Pia

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åstrand Stefan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juslin Marit

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kärkkäinen Kimmo

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Rehnström Kristian

Lokalavdelningsstyrelse

Nurmivaara Astrid

Lokalavdelningsstyrelse

Olander Raine

Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Halonen Solveig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Ulf

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Karola

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Orrström Axel

Lokalavdelningsstyrelse

Aurto Tonya

Lokalavdelningsstyrelse

Lvov Anatoly

Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Vasa stad

Vasa stad

Visa kontaktpersoner ›
Granfors Ulla

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Somppi Sari

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Strömsholm Eva-Maria

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Blomfeldt Ragnvald

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ångerman Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Mahdi Ramieza

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Kloo Barbro

Kommunfullmäktige

Frantz Hans

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Salovaara-Kero Anne

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Norrgård Martin

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Strand Joakim

Kommunfullmäktige

Ahlnäs Anna-Lena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nilsson-Väre Marit

Kommunfullmäktige

Rodén Sonja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Villanen Frans

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sirén-Aura Monica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Erickson Sture

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Mäkelä Carita

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Svartsjö Heidi

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Öhman Thomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Henriksson Elisabeth

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Inborr Dan

Bildning, kultur, fritid

Hansen Jens Drud

Bildning, kultur, fritid

Reinikainen Pertti

Bildning, kultur, fritid

Snickars Magdalena

Bildning, kultur, fritid

Åkerman Kim

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Ehnström Patrik

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Wilson Johannes

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Rosenblad Lars

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Högström Sandra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Boucht-Lindeman Helena

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Hautala Rasmus

Tekniska, miljö

Bonn Jan Peter

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Kauppinen Johanna

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lehtonen Johanna

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Storgård Maria

Revision- och centralnämnd

Grönblom Robert

Revision- och centralnämnd

Stolpe Josefin

Kommunfullmäktige ersättare

Koskela Calle

Kommunfullmäktige ersättare

Åkersten Amanda

Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Englund Anders

Kommunfullmäktige ersättare

Skytte Mathias

Kommunfullmäktige ersättare

Linman Madelene

Kommunfullmäktige ersättare

Vasa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Swanljung Maj-Len

Kommunorganisations viceordförande

Brändö-Vikinga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Swanljung Maj-Len

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Almqvist Ulla

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Martonen Kai

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nystrand Anders

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granroth Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Boucht Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Köhler Bruno

725

Dragnäsbäck-Hemstrand lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Salmenheimo-West Ulla

Lokalavdelningsordförande

Hautala Rasmus

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Frejman Mikael

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Hellén Göran

Lokalavdelnings kassör

Jakobsson Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Jakobsson Dan

Lokalavdelningsstyrelse

Gerby-Västervik lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ingves Gunlög

Lokalavdelningsordförande

Sundelin Karl-Rune

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Syring Roy

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehnström Marita

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Rantschukoff Elisabet

Lokalavdelningsstyrelse

Hammarström Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Tåg Ingemar

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Högbacken-Sunnanvik lokalavdelning

Roparnäs omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jungerstam Dick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Jungerstam Jenna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Mäkelä Carita

Lokalavdelningsstyrelse

Klockars Reinhold

Lokalavdelningsstyrelse

Sundom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomfeldt Ragnvald

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nilsson-Väre Marit

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Anders

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sundelin Ingemar

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ahlnäs Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Enges Birger

Lokalavdelningsstyrelse

Stenvall Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Andreas

Lokalavdelningsstyrelse

Ekholm Helén

Lokalavdelningsstyrelse

Vasa centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Granfors Ulla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Christer

Lokalavdelnings viceordförande

Carp-Seppänen Victoria

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Aalto Olli

Lokalavdelningsstyrelse

Bekalp Sara

Lokalavdelningsstyrelse

Edén Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Ulfvens Mariana

Lokalavdelningsstyrelse

Bäck Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vasa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Smeds Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Leena

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Salovaara-Kero Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Vichtis kommun

Vichtis kommun

Visa kontaktpersoner ›
Seppälä Heidi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Bergstén Fredrik

Kommunfullmäktige ersättare

Vichtis-Högfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Roos Eva

Lokalavdelningsordförande

Bergstén Fredrik

Lokalavdelnings viceordförande

Seppälä Heidi

Lokalavdelnings sekreterare

Degerman Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Vörå kommun

Vörå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Ståhlberg Ben-Johan

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Jåfs Rune

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Gunnar Viola

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Backman Göran

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Antus Jens

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Staffas Joni

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Ek Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nikkari-Östman Leena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ihamäki-Närkki Elina

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Westerlund Göran

Kommunfullmäktige
732

Sippus Leif

Kommunfullmäktige
732

Krooks Anna-Lena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bertills Anna

Kommunfullmäktige

Backlund Terese

Kommunfullmäktige

Eklund Karl

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Backull Ann-Britt

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bengts Fredrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ohlis Karita

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
732

Engström Kjell

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bystedt Rainer

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ohlis Victor

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindqvist Madelene

Kommunfullmäktige

Mattus Rasmus

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Bergman Ove

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lang Christian

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Heir Kjell

Kommunfullmäktige

Norrgård Peter

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Hästbacka Fanny

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Kullas Micaela

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Gammelgård Jonny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Pärus Kenneth

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Sunabacka Julia

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Helsing-Johansson Maria

Bildning, kultur, fritid

Kullas Ulf

Bildning, kultur, fritid

Ollqvist Christer

Bildning, kultur, fritid

Hirviniemi Jenna

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hannus Sigfrid

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Småros Fredrik

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lindqvist Madeleine

Tekniska, miljö

Heikkilä Johan

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Lillbacka Gunilla

Revision- och centralnämnd

Ström Heidi

Kommunfullmäktige ersättare

Holmström Uno

Kommunfullmäktige ersättare

Maxmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Skarper Johanna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Norrlin Ulf-Peter

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandqvist Stefan

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Finne Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nikkari-Östman Leena

Lokalavdelningsstyrelse

Heir Kjell

Lokalavdelningsstyrelse

Lang Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Oravais lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jusslin Gunilla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Käcko-Englund Anna

Lokalavdelnings viceordförande

Engström Kjell

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lillbacka Gunilla

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mattus Rasmus

Lokalavdelningsstyrelse

Pärus Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Krooks Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Back Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Vörå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ohlis Victor

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Bystedt Rainer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ohlis Karita

Lokalavdelnings sekreterare

Bergman Ove

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Bengts Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Backull Ann-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

Småros Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Jåfs Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Ollqvist Christer

Lokalavdelningsstyrelse

å

Åbo stad

Åbo stad

Visa kontaktpersoner ›
Vörlund-Wallenius Terhi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
734

Wulff Nicke

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
734

Achrén Ulla

Kommunfullmäktige
735
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Granroth Veera

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Tötterman Anna-Karin

Bildning, kultur, fritid

Blomquist Markus

Bildning, kultur, fritid

Hanski Vesa

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Achrén Cecilia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Wennström Kjell

737

Ahlbeck Jarl

737

Guseff Niklas

737

Åbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Tötterman Anna-Karin

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Werkelin Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist Sonja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Blomquist Markus

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Selén Gustaf

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wennström Kjell

Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Sandberg Jenny

Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Mats

Lokalavdelningsstyrelse