Medlemsorganisationer

Medlemsföreningar

Som medlem i SFP hör man alltid till en medlemsförening. Medlemsföreningar kan delas in i lokalavdelningar och specialföreningar. En lokalavdelning är knuten till din hemort och en specialförening är knuten kring ett visst tema.

Förbund

Svensk Ungdom
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Seniorer i Finland

Specialföreningar

Intresseföreningen för barnfamiljer
Intresseföreningen för finlandssvenska teckenspråkiga
Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.
Liberal framtid/Liberaalinen tulevaisuus
Liberalt initiativ
Multicultural Finland
Nätverk för tvåspråkiga i Finland
SFP i Bryssel
Svenska folkpartiets Moderater
Svenska framtidsförbundet r.f
Svenska löntagare r.f

Kommuner och städer

I denna lista hittar du också våra förtroendevalda i städer och kommuner.

A

Askola kommun

Askola kommun

B

Björneborgs stad

Björneborgs stad

Björneborg lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Järvinen Juhani

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Koskinen Olavi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Auterinen Kirsi

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Kukkasmäki Juho

Lokalavdelningsstyrelse

Numelin Kristiina

Lokalavdelningsstyrelse

Tigerstedt Claës

Lokalavdelningsstyrelse

Palin Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Borgnäs kommun

Borgnäs kommun

Borgå stad

Borgå stad

Visa kontaktpersoner ›
Sundqvist Björn

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Bäcklund Stig

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Näringsliv, utveckling

Björkman Patrik

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Kulju Mikael

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Karén Laura

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Sveholm Pehr

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Söderberg Johan

Kommunfullmäktige

Mellin-Kranck Gia

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Andersson Christer

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Lönnfors Hanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Blomqvist-Valtonen Elin

Kommunfullmäktige

Pynnönen Kristel

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Fagerberg Charlotta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Ekblom Sebastian

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöholm Sebastian

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Forsblom Annette

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Utujije-Habiyakare Jacqueline

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Kraemer von Katinka

Bildning, kultur, fritid

Mattsson Emilia

Bildning, kultur, fritid

Antman Sofia

Bildning, kultur, fritid

Liljendal Ron

Bildning, kultur, fritid

Nymalm Henrik

Bildning, kultur, fritid

Dadda-Lönnström Paola

Bildning, kultur, fritid

Österman Liselott

Bildning, kultur, fritid

Björkskog Cecilia

Bildning, kultur, fritid

Laitimo-Strengell Anja

Bildning, kultur, fritid

Schoultz Catharina von

Bildning, kultur, fritid

Björklund Magnus

Bildning, kultur, fritid

Svedberg Thomas

Bildning, kultur, fritid

Uddström Marina

Tekniska, miljö

Lökfors Oscar

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Tallsten Sara

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Stenström Leif

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Svaetichin Elisabeth

Tekniska, miljö

Grönroos Niklas

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Sjöström Anne

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Sigfrids Frida

Tekniska, miljö

Bärlund Alicia

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Nyholm Patrick

Tekniska, miljö

Tuomolin Ingalill

Näringsliv, utveckling

Grönqvist Jerker

Näringsliv, utveckling

Lindholm Ulf

Revision- och centralnämnd

Metso Kim

Revision- och centralnämnd

Rosqvist Mats

Revision- och centralnämnd

Englund Janette

Revision- och centralnämnd

Wilkman Maj-Louise

Revision- och centralnämnd

Borgå kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Blomqvist-Valtonen Elin

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Ekblom Sebastian

Kommunorganisations styrelse

Forsblom Annette

Kommunorganisations styrelse

Nymark Desiré

Kommunorganisations styrelse

Söderberg Johan

Kommunorganisations styrelse

Mattsson Emilia

Kommunorganisations styrelse

Andersson Christer

Kommunorganisations styrelse

Gustafsson Christian

Kommunorganisations styrelse

Andersson Elin

Kommunorganisations styrelse

Pynnönen Kristel

Kommunorganisations styrelse

Borgå centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ekblom Sebastian

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Mattsson Emilia

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wilkman Maj-Louise

Lokalavdelnings sekreterare

Ansas Antti

Lokalavdelnings kassör

Andersson Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Grönroos Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Tuomolin Ingalill

Lokalavdelningsstyrelse

Blomqvist Torbjörn

Lokalavdelningsstyrelse

Lähde Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Foy Alexandr

Lokalavdelningsstyrelse

Pelkonen John

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Borgå glesbygd och skärgård lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gustafsson Christian

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Johansson Bo-Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Katri

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Andersson Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Pynnönen Kristel

Lokalavdelningsstyrelse

Antman Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Valter

Lokalavdelningsstyrelse

Sågbom Pia

Lokalavdelningsstyrelse

Fagerström Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Borgå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lönnfors Hanna

Lokalavdelningsordförande

Karén Laura

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Söderberg Johan

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Nymark Desiré

Lokalavdelningsstyrelse

Lönnfors Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Borgå lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsblom Annette

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Makarova Elena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg Robert

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Anders

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Lars-Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Samlihan Nina

Lokalavdelningsstyrelse

E

Esbo stad

Esbo stad

Visa kontaktpersoner ›
Lönnqvist Bo

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Granberg Fred

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Gestrin Christina

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Portin Anders

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Hällström Nina af

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Gästrin Eva-Lena

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Ahlefelt Anne

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Andler Niclas

Bildning, kultur, fritid

Karlemo Pontus

Bildning, kultur, fritid

Ehnström-Backas Tina

Bildning, kultur, fritid

Norrgrann Tim

Bildning, kultur, fritid

Lindberg Fredrik

Bildning, kultur, fritid

Korhonen Anna

Bildning, kultur, fritid

Ruth Christina

Bildning, kultur, fritid

Kujala Tiina

Bildning, kultur, fritid

Wikholm Anders

Bildning, kultur, fritid

Hansson Viveca

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Donner Robert

Tekniska, miljö

Slotte Ann-Christine

Tekniska, miljö

Sjögren Ulf

Tekniska, miljö

Lindgren Sten

Tekniska, miljö

Backman Marita

Näringsliv, utveckling
Revision- och centralnämnd

Holmberg Johan

Näringsliv, utveckling
Revision- och centralnämnd

Blomster René

Revision- och centralnämnd

Blomberg Håkan

Revision- och centralnämnd

SFP i Esbo (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Ahlefelt Anne

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Kujala Tiina

Kommunorganisations sekreterare

Wilén Kenneth

Kommunorganisations kassör

Blomberg Håkan

Kommunorganisations styrelse

Lindgren Sten

Kommunorganisations styrelse

Lindqvist Bengt

Kommunorganisations styrelse

Malmström Mårten

Kommunorganisations styrelse

Gripenberg Martin

Kommunorganisations styrelse

Wärnå Stefan

Kommunorganisations styrelse

Langenskiöld Maria

Kommunorganisations styrelse

Norrbom Karl Mikael

Kommunorganisations styrelse

Sederholm Linda

Kommunorganisations styrelse

Tarkiainen Merja

Kommunorganisations styrelse

Esbo centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kujala Tiina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Blomberg Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kujala Nicholas

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weurlander Katinka

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sten Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Haapimaa Eino

Lokalavdelningsstyrelse

Michelson Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Söderman Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Ahtokari-Lummi Frida

Lokalavdelningsstyrelse

Esboviken lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlefelt Anne

Lokalavdelningsordförande

Sandberg Rolf

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist-Niskanen Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Norrbom Karl Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Mattby-Olars lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hällström Nina af

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Båsk Gustav

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nevanlinna Anna Sofia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wilén Kenneth

Lokalavdelnings kassör

Lindqvist Bengt

Lokalavdelningsstyrelse

Pawli Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Helle Eva

Lokalavdelningsstyrelse

Hegli Kaled

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Esbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Malmström Marina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Malmström Mårten

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Magnus

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Storås Roger

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Molander Pontus

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Alberga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mannfolk Niklas

Lokalavdelningsordförande

Portin Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Söderman John-Eric

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Gästrin Eva-Lena

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Gripenberg Martin

Lokalavdelningsstyrelse

Asapova Naimat

Lokalavdelningsstyrelse

Lagerholm Joakim

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Hagalund lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Wiik Urban

Lokalavdelningsordförande

Lindgren Sten

Lokalavdelnings viceordförande

Langenskiöld Maria

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lindqvist Hans

Lokalavdelnings kassör

Holmberg Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Granberg Fred

Lokalavdelningsstyrelse

Heinrichs Martin

Lokalavdelningsstyrelse

Strandberg Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Köklax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gestrin Christina

Lokalavdelningsordförande

Westerlund Tove

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Aminoff-Winberg Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Slotte Ann-Christine

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Korhonen Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Wärnå Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Eura kommun

Eura kommun

G

Grankulla stad

Grankulla stad

Visa kontaktpersoner ›
Hammarberg Johanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Waselius Fredrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Stolt Sofia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nysten Patrick

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Saarela Konsta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Hallbäck Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björk Bo-Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rehn-Kivi Veronica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Mäkiö Jan

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Heikel-Nyberg Monica

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Tegengren Jens

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Limnell Patrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Louhija Jukka

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Karlsson-Finne Anna Lena

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Selroos Agneta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Schalin Ann-Charlotte

Bildning, kultur, fritid

Edström Joel

Bildning, kultur, fritid

Nystén Tiina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Nygård Marina

Bildning, kultur, fritid

Grandell Viktor

Bildning, kultur, fritid

Nyberg Daniel

Bildning, kultur, fritid

Halme Erin

Bildning, kultur, fritid

Colliander-Nyman Nina

Bildning, kultur, fritid

Karlsson Carl-Göran

Bildning, kultur, fritid

Johansson Johan

Bildning, kultur, fritid

Lerche Jessica

Bildning, kultur, fritid

Tallberg Jon

Bildning, kultur, fritid

Rehnberg Raija

Bildning, kultur, fritid

Selin-Patel Miivi

Bildning, kultur, fritid

Sandberg Johanna

Bildning, kultur, fritid

Degerholm Lotta

Tekniska, miljö

Emmerstedt Ulrika

Tekniska, miljö

Lindqvist Peter

Tekniska, miljö

Lindqvist Christoffer

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Sederholm Camilla

Tekniska, miljö

Lamberg-Allardt Christel

Tekniska, miljö

Almark Marina

Revision- och centralnämnd

Fellman Veronica

Revision- och centralnämnd

Stenberg Stefan

Revision- och centralnämnd

Öhman Magnus

Revision- och centralnämnd

Hedlund Torolf

Revision- och centralnämnd

Grankulla lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson-Finne Anna Lena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Christoffer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Waselius Fredrik

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lerche Jessica

Lokalavdelningsstyrelse

Stenberg Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Grandell Viktor

Lokalavdelningsstyrelse

Sundell Pia-Lisa

Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Monica

Lokalavdelningsstyrelse

H

Hangö stad

Hangö stad

Visa kontaktpersoner ›
Idman Britta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wikström Johan

Kommunfullmäktige

Peltonen Björn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Mattsson Christian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lesch-Saarinen Helena

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Ekholm Torbjörn

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Horn Stephan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Bäckman Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Wikberg Barbro

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Lundqvist Kerstin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sundberg Stig

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gammals Rolf

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Nybäck Ulla

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Buch Tanja

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Söderblom Lenita

Bildning, kultur, fritid

Tuominen Lisbet

Bildning, kultur, fritid

Fjäder Josefin

Bildning, kultur, fritid

Danielsson Kim

Bildning, kultur, fritid

Teikari Anna

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Carstens Dick

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Niemi Kalle

Tekniska, miljö

Sahlstedt Yrjö

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Ferm Monica

Tekniska, miljö

Söderholm Sture

Näringsliv, utveckling

Helander Gunnel M

Revision- och centralnämnd

Koskinen Marie

Revision- och centralnämnd

Mattsson Michaela

Revision- och centralnämnd

Nyström-Hansen Mona

Revision- och centralnämnd

Signell Johan

Revision- och centralnämnd

Hangö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Horn Stephan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Carstens Dick

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lesch-Saarinen Helena

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Koskinen Marie

Lokalavdelnings kassör

Söderholm Sture

Lokalavdelningsstyrelse

Buch Tanja

Lokalavdelningsstyrelse

Ferm Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Kollin Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Kullberg Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Helsingfors stad

Helsingfors stad

Visa kontaktpersoner ›
Biaudet Eva

Kommunfullmäktige

Rantala Marcus

Kommunfullmäktige

Månsson Björn

Kommunfullmäktige

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Kommunfullmäktige

Finne-Elonen Laura

Kommunfullmäktige

Ismark Runa

Kommunfullmäktige ersättare

Helsingfors Centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindberg Stephanie

Lokalavdelningsordförande

Ismark Runa

Lokalavdelnings viceordförande

Ehrnrooth Cecilia

Lokalavdelnings sekreterare

Mäkinen Camilla

Lokalavdelnings kassör

Asis de Barros Augusto

Lokalavdelningsstyrelse

Hoplaxnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Horsma Joakim

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Klas

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lille Hans

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nystén Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlgren Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Ljungberg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Hellström Ulrika

Lokalavdelningsstyrelse

Gyllenberg Ulla

Lokalavdelningsstyrelse

Kronoskatsgardet lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Träskman Anhild

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönn Lars

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Lokalavdelnings sekreterare

Schantz Christian von

Lokalavdelningsstyrelse

Epstein Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Rantala Marcus

Lokalavdelningsstyrelse

Hagelstam Wenzel

Lokalavdelningsstyrelse

Nandelstadh Wilhelm von

Lokalavdelningsstyrelse

Munksnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Taimitarha Paul

Lokalavdelningsordförande

Wiik Mimi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Packalén Sebastian

Lokalavdelnings kassör

Buchert Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Fraser Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Nikander Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Råman Marit

Lokalavdelningsstyrelse

Cederborg Muluken

Lokalavdelningsstyrelse

Ellenberg Benjamin

Lokalavdelningsstyrelse

Norr om Långa bron lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mantere Johanna

Lokalavdelningsordförande

Granroth Simon

Lokalavdelnings viceordförande

Forss Ville

Lokalavdelnings kassör

Sundholm Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Skytte Ida-Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Laaksonen Ann-Louise

Lokalavdelningsstyrelse

Paukkonen Lasse

Lokalavdelningsstyrelse

Jern Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Fagerlund Laura

Lokalavdelningsstyrelse

Lindvall Emma

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Puurtinen Esa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Keto Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist-Kekäläinen Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Blomqvist Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Torvalds Nils

Lokalavdelningsstyrelse

Sydvästra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Stambej Kenneth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Keskinen Lotta

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Zilliacus-Tikkanen Henrika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bäck Maria

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Widén Pia

Lokalavdelningsstyrelse

Ehrnrooth Veronica

Lokalavdelningsstyrelse

Wentzel Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Lund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Melin Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

Sydöstra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Rönnberg Niklas

Lokalavdelningsordförande

Hertzen-Zilliacus Hennica von

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Kristina

Lokalavdelnings sekreterare

Tollander Ingmar

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ljung Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Hertzen Yrsa von

Lokalavdelningsstyrelse

Grandén Ira

Lokalavdelningsstyrelse

Niemi Monika

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antell Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hagert Richard

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Railo Matthias

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lundin Rolf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sorsa Barbara

Lokalavdelningsstyrelse

Biaudet Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Holmén Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Tölö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Toyoda Karin

Lokalavdelningsordförande

Hackman Peter

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Falck Marianne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ahlblad Linda

Lokalavdelningsstyrelse

Brettschneider Gunvor

Lokalavdelningsstyrelse

Gripenberg Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Lövdahl Sonja

Lokalavdelningsstyrelse

Enkvist Ossian

Lokalavdelningsstyrelse

Litonius Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hertzberg Veronica

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Strandell Helena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Fant Björn

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Henriksson Henry

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Tuhkunen Arne

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Geber Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Hassan Ahmed

Lokalavdelningsstyrelse

Hyvinge stad

Hyvinge stad

Hyvinge lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gräsbeck Manfred

Lokalavdelningsordförande

Moberg-Jokinen Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sörensen Caroline

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Laitila Annika

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Juselius Lars-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Jänkälä Heikki

Lokalavdelningsstyrelse

Högfors stad

Högfors stad

I

Ingå kommun

Ingå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Rehnberg Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Åberg Karl

Kommunfullmäktige

Wickström Henrik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Åberg Karl Eilif

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Elfving Andreas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Ljungqvist Tanja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Holmström Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wide Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Selén Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sjöberg-Backman Åsa

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Örnmark Bjarne

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Malmberg Martina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wickström Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Björklöf Eivor

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Westerholm Kristian

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Karlstedt Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Bergman-Auvinen Marie

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Unnérus Hans-Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Backman Tom

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Grönholm Cecilia

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nordlund Deisi

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lindh Tiina

Bildning, kultur, fritid

Sundström Malin

Bildning, kultur, fritid

McQuade Jessica

Bildning, kultur, fritid

Kawecki Daniel

Bildning, kultur, fritid

Lindholm Lars

Bildning, kultur, fritid

Damén Maria

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Holmbom Gustav

Tekniska, miljö

Montén Cecilia

Tekniska, miljö

Westermark Viviann

Tekniska, miljö

Hildén Johanna

Tekniska, miljö

Träskman Ingrid

Tekniska, miljö

Nyholm Christian

Tekniska, miljö

Siggberg Peter

Tekniska, miljö

Höckert Cindy

Tekniska, miljö

Westermarck Monica

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Wessman Patricia

Revision- och centralnämnd

Nylander Margita

Revision- och centralnämnd

Carlberg Mikael

Revision- och centralnämnd

Ingå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlstedt Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Eivor

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman-Auvinen Marie

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wessman Patricia

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöberg-Backman Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

J

Jakobstad

Jakobstad

Visa kontaktpersoner ›
Brännbacka-Brunell Brita

Kommunfullmäktige

Tonberg Christer

Kommunfullmäktige

Jungell Ida-Marie

Kommunfullmäktige

Howard Trey

Kommunfullmäktige

Storholm Stefan

Kommunfullmäktige

Silander Jaana

Kommunfullmäktige

Haldin Annica

Kommunfullmäktige

Nyman Kaj

Kommunfullmäktige

Yli-Pelkola Kim

Kommunfullmäktige

Sjölund Owe

Kommunfullmäktige

Holmgård Sebastian

Kommunfullmäktige

Sandlin Anders

Kommunfullmäktige

Lunabba Maria

Kommunfullmäktige

Karjaluoto Johan

Kommunfullmäktige

Englund Conny

Kommunfullmäktige

Kjellman Marika

Kommunfullmäktige

Henriksson Anna-Maja

Kommunfullmäktige

Jakobstads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Sundqvist Carola

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunorganisations sekreterare

Sjölund Owe

Kommunorganisations styrelse

Suojoki Marcus

Kommunorganisations styrelse

Sundberg Siv

Kommunorganisations styrelse

Ström-Hakala Agneta

Kommunorganisations styrelse

Jakobstads centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Brännbacka-Brunell Brita

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandlin Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Ingmar

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Boström Peter

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Suojoki Marcus

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Marja

Lokalavdelningsstyrelse

Fagernäs Sixten

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sundqvist Carola

Lokalavdelningsordförande

Sjölund Owe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Kjellman Marika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmgård Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Vikström Mona

Lokalavdelningsordförande

Wester Harald

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Björn-Lindell Denise

Lokalavdelnings kassör

Ström-Hakala Agneta

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Englund Conny

Lokalavdelningsstyrelse

Yli-Pelkola Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Christel

Lokalavdelningsstyrelse

Haldin Annica

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sundberg Siv

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Andersson Gunilla

Lokalavdelnings sekreterare

Linden Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Löw Inga-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

Jyväskylä stad

Jyväskylä stad

Jyväskylä lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Honkonen Sanna

Lokalavdelningsordförande

Raatikainen Tuomas

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Häyrynen Tommy Tapani

Lokalavdelningsstyrelse

Aro Seppo

Lokalavdelningsstyrelse

K

Karleby stad

Karleby stad

Visa kontaktpersoner ›
Snellman Hans

Kommunfullmäktige

Wikman Camilla

Kommunfullmäktige

Karleby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Stenman Brit

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Jan-Ove

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmbäck-Puskala Carola

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vähäkainu Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Zitting Hannele

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kouvo Kajsa

Lokalavdelningsstyrelse

Sourander Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Kuikka Heidi

Lokalavdelningsstyrelse

Kortell Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Silvander Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Kaskö stad

Kaskö stad

Visa kontaktpersoner ›
Bärnlund Johan

Kommunfullmäktige

Skur Catharina

Kommunfullmäktige

Björklund Solveig

Kommunfullmäktige

Lindholm Aarno

Kommunfullmäktige

Kaskö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lundenius Jan-Anders

Lokalavdelningsordförande

Lapveteläinen Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Stig Göran

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Skur Catharina

Lokalavdelningsstyrelse

Back Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Kervo stad

Kervo stad

Kervo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Tarna Kerstin

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Harry

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Honkanen Ann-Christin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kivinen Christa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Moring Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Nieminen Maritta

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöroos Jan-Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Kimitoöns kommun

Kimitoöns kommun

Visa kontaktpersoner ›
Wendelin Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Liljeqvist Wilhelm

Kommunfullmäktige

Guseff Niklas

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Backas Carita

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Byman Leif

Bildning, kultur, fritid

Oksanen Michael

Näringsliv, utveckling

Drugge Jan

Revision- och centralnämnd

Kimitoöns lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Edmark Ghita

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lönnström Yvonne

Lokalavdelningsstyrelse

Hakalax Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Byman Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Korsholms kommun

Korsholms kommun

Visa kontaktpersoner ›
Nyman Johanna

Kommunfullmäktige

Forth-Snellman Åsa-Britt

Kommunfullmäktige

Knipström Jens

Kommunfullmäktige

Lettelin Terhi

Kommunfullmäktige

Söderberg Nina

Kommunfullmäktige

Mäkisalo Mika

Kommunfullmäktige

Finne Rosmarie

Kommunfullmäktige

Hildén Ulf

Kommunfullmäktige

Ahlbäck Linda

Kommunfullmäktige

Degerlund Ralf

Kommunfullmäktige

Lithén Carola

Kommunfullmäktige

Broman Samuel

Kommunfullmäktige

Bäck Tomas

Kommunfullmäktige

Nygård Nicklas

Kommunfullmäktige

Lillas Alice

Kommunfullmäktige

Sund Rolf

Kommunfullmäktige

Burman Alf

Kommunfullmäktige

Lithén Per-Henrik

Kommunfullmäktige

Salin Ulla-Maj

Kommunfullmäktige

Back Peter

Kommunfullmäktige

Vikström Pernilla

Kommunfullmäktige

Pada Patrik

Kommunfullmäktige

Håkans Johan

Kommunfullmäktige

Ingo Christoffer

Kommunfullmäktige

Beijar Stig

Kommunfullmäktige

Lahti Jussi

Kommunfullmäktige

Skytte Ida-Maria

Kommunfullmäktige

Luther Michael

Kommunfullmäktige

Thölix Peter

Kommunfullmäktige

Gästgivars Lars

Kommunfullmäktige

Asplund Monica

Kommunfullmäktige

Nedergård Kenth

Kommunfullmäktige

Sundman Anita

Kommunfullmäktige

Björkman Patrik

Kommunfullmäktige

Korsholm kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Bäck Tomas

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Rönnskog Leif

Kommunorganisations sekreterare

Back Peter

Kommunorganisations styrelse

Håkans Johan

Kommunorganisations styrelse

Ingo Christoffer

Kommunorganisations styrelse

Salin Ulla-Maj

Kommunorganisations styrelse

Asplund Monica

Kommunorganisations styrelse

Nedergård Kenth

Kommunorganisations styrelse

Skytte Ida-Maria

Kommunorganisations styrelse

Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bäck Tomas

Lokalavdelningsordförande

Rönnskog Leif

Lokalavdelnings viceordförande

Toivio Pia-Maria

Lokalavdelnings sekreterare

Forth-Snellman Åsa-Britt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lithén Per-Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Glader Sune

Lokalavdelningsstyrelse

Pada Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Agnesbäck Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Ingo Christoffer

Lokalavdelningsstyrelse

Fochsell Jens

Lokalavdelningsstyrelse

Rodas Margareta

Lokalavdelningsstyrelse

Kvevlax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nygård Nicklas

Lokalavdelningsordförande

Sundman Anita

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Burman Alf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Börje

Lokalavdelningsstyrelse

Hedman Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Jakob

Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Rabb Susann

Lokalavdelningsstyrelse

Beijar Stig

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Back Peter

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerman Tor-Erik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lithén Yngve

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lintula Mari

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Burman Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Replot-Björkö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Håkans Johan

Lokalavdelningsordförande

Backman-Nord Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bengs Leif

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Möller Emma

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Degerlund Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Smedsby-Böle lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broman Samuel

Lokalavdelningsordförande

Flink Jennie

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Haldin-Granith Marice

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlberg Marlene

Lokalavdelningsstyrelse

Söderback Birgitta

Lokalavdelningsstyrelse

Lillas Alice

Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Harry

Lokalavdelningsstyrelse

Solf lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nedergård Kenth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wester Kristian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Silfver Josefine

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Monica

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Rosenlöf Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Luther Michael

Lokalavdelningsstyrelse

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun

Visa kontaktpersoner ›
Holmqvist Katarina

Kommunfullmäktige

Wester-Bergman Katarina

Kommunfullmäktige

Kronholm Nina

Kommunfullmäktige

Holm-Rosbäck Johan

Kommunfullmäktige

Granlund Emma

Kommunfullmäktige

Gullblom Mona

Kommunfullmäktige

Hodzic Mirza

Kommunfullmäktige

Björkqvist Niclas

Kommunfullmäktige

Bjurbäck Jens

Kommunfullmäktige

Häggdahl Mikael

Kommunfullmäktige

Sandholm Angelica

Kommunfullmäktige

Mitts-Björkblom Sofia

Kommunfullmäktige

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktige

Backholm Roger

Kommunfullmäktige

Wester Håkan

Kommunfullmäktige

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktige

Eklund Rosita

Kommunfullmäktige

Korsnäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mitts-Björkblom Sofia

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juthborg Johanna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Gullblom Mona

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmblad Lars Erik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kronqvist Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Backholm Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Holm-Rosbäck Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Rosita

Lokalavdelningsstyrelse

Kotka stad

Kotka stad

Visa kontaktpersoner ›
Bardy Johan

Kommunfullmäktige

Kotka med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bardy Johan

Lokalavdelningsordförande

Häggblom Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandelin Benedict

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Öksnevad Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Sjögren Holger

Lokalavdelningsstyrelse

Wikman Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Kouvola stad

Kouvola stad

Norra Kymmenedalen lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Malmberg Pepina

Lokalavdelningsordförande

Hannén Lars Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenbacka Else-May

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Malmberg Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Kristinestad

Kristinestad

Visa kontaktpersoner ›
Englund Tommy

Kommunfullmäktige

Kindt Christina

Kommunfullmäktige

Antfolk Henrik

Kommunfullmäktige

Ingves Mats

Kommunfullmäktige

Ragnäs Patrick

Kommunfullmäktige

Storhannus Carina

Kommunfullmäktige

Blomstedt Åsa

Kommunfullmäktige

Teir Agneta

Kommunfullmäktige

Hoxell Mikael

Kommunfullmäktige

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

Kommunfullmäktige

Lillmangs Eva

Kommunfullmäktige

Eriksson Bror

Kommunfullmäktige

Ingvesgård Hans

Kommunfullmäktige

Grannas Peter

Kommunfullmäktige

Rosenback Ingmar

Kommunfullmäktige

Kristinestads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Antfolk Henrik

Kommunorganisations ordförande

Blomstedt Åsa

Kommunorganisations ordförande

Dagsmark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Englund Per-Erik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hammarberg John

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hammarberg Lilian

Lokalavdelnings kassör

Nyholm Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Hemberg Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Englund Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Blomstedt Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Berg Sixten

Lokalavdelningsstyrelse

Gröndahl Micael

Lokalavdelningsstyrelse

Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Knuts Alf

Lokalavdelningsordförande

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

Lokalavdelnings viceordförande

Knuts Gun

Lokalavdelnings sekreterare

Kindt Christina

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Antfolk Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Lappfjärd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ragnäs Patrick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storhannus Carina

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillmangs Eva

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Engman Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnlund Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Ingvesgård Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Nya Sfp i Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lassfolk Lennart

Lokalavdelnings viceordförande

Boström Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ingves Mats

Lokalavdelningsordförande

Nordman Jarl

Lokalavdelnings viceordförande

Sahl Peder

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Kärr Kaj

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Teir Agneta

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Bror

Lokalavdelningsstyrelse

Tjöck lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Söderlund Thomas

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillås Kim

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kronoby kommun

Kronoby kommun

Visa kontaktpersoner ›
Sandstedt Per-Emil

Kommunfullmäktige

Broända Helena

Kommunfullmäktige

Wistbacka Inger

Kommunfullmäktige

Hongell Susanne

Kommunfullmäktige

Hagnäs Tomas

Kommunfullmäktige

Byggmästars Liane

Kommunfullmäktige

Sandström Hans

Kommunfullmäktige

Skullbacka Bengt-Johan

Kommunfullmäktige

Lindgren Hans-Erik

Kommunfullmäktige

Svartsjö Peter

Kommunfullmäktige

Lassas Tuula

Kommunfullmäktige

Forsberg Anders

Kommunfullmäktige

Ranta Anne-Mie

Kommunfullmäktige

Åminne Malin

Kommunfullmäktige

Dahlvik Sören

Kommunfullmäktige

Harju Kari

Kommunfullmäktige

Kronoby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Lindgren Hans-Erik

Kommunorganisations ordförande

Granvik Dan-Anders

Kommunorganisations viceordförande

Wistbacka Inger

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Kronoby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Näse Adam

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Byggmästars Liane

Lokalavdelnings viceordförande

Finnila-Lindvall Veronica

Lokalavdelnings kassör

Finnila Filip

Lokalavdelningsstyrelse

Åminne Erica

Lokalavdelningsstyrelse

Nedervetil lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broända Helena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Ann-Marie

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skog Anette

Lokalavdelnings sekreterare

Cainberg Päivi

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sandstedt Per-Emil

Lokalavdelningsstyrelse

Sandbacka Joacim

Lokalavdelningsstyrelse

Terjärv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Svartsjö Peter

Lokalavdelningsordförande

Wistbacka Inger

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Grahn Johan

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bodbacka Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Högnabba Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Skullbacka Bengt-Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Lassas Tuula

Lokalavdelningsstyrelse

Widjeskog Marcus

725

Sandström Hans

725

Kyrkslätt kommun

Kyrkslätt kommun

Visa kontaktpersoner ›
Björk Tony

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lundell Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Kajanti Carl-Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Engström Miika

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Basilier Linda

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Björkqvist Eja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Kjerin Ulf

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Aintila Anna

Kommunfullmäktige

Adlercreutz Anders

Kommunfullmäktige

Sjöblom Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Hedman Jerker

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöholm Ulrika

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Valtonen Martin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lindertz Dick

Bildning, kultur, fritid

Elfström Björn

Bildning, kultur, fritid

Höglund Frida

Bildning, kultur, fritid

Hellström Maj-Britt

Bildning, kultur, fritid

Hellström Gunnel

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Mäkinen Hannu-Pekka

Bildning, kultur, fritid

Munck Jean Alexander

Bildning, kultur, fritid

Snellman Jenny

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lindberg Simon

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Grönqvist Kerstin

Bildning, kultur, fritid

Åberg-Hildén Maj

Bildning, kultur, fritid

Liljequist Kim

Bildning, kultur, fritid

Forsén Tove

Tekniska, miljö

Åberg Gustaf

Tekniska, miljö

Lönnberg Ann

Tekniska, miljö

Englund Greger

Tekniska, miljö

Kämpe-Hellenius Jerri

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Wikström Leif

Tekniska, miljö

Jensen von Schulmann Kent

Tekniska, miljö

Lindström Cenneth

Tekniska, miljö

Lindholm Michaela

Tekniska, miljö

Lindholm Niklas

Tekniska, miljö

Romar Ann-Britt

Tekniska, miljö

Keihänen-Ekstam Raija

Tekniska, miljö

Nyström Christina

Tekniska, miljö

Sulin Maiju

Tekniska, miljö

Männikkö Kim

Tekniska, miljö

Lundqvist Erik

Näringsliv, utveckling

Gareis Christoph

Revision- och centralnämnd

Borg-Karlsson Maria

Revision- och centralnämnd

Beck Gun-Maj

Revision- och centralnämnd

Hagelberg Harriet

Revision- och centralnämnd

Forssén Anita

Revision- och centralnämnd

Bondestam Kristoffer

Revision- och centralnämnd

Sundelin Christine My

Revision- och centralnämnd

Ahlberg Siv

Revision- och centralnämnd

SFP i Kyrkslätt (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Björkqvist Eja

Kommunorganisations ordförande

Björk Tony

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Romar Ann-Britt

Kommunorganisations sekreterare

Borg-Karlsson Maria

Kommunorganisations kassör

Aintila Anna

Kommunorganisations styrelse

Adlercreutz Anders

Kommunorganisations styrelse

Sjöblom Kaj

Kommunorganisations styrelse

Hellström Gunnel

Kommunorganisations styrelse

Kjerin Ulf

Kommunorganisations styrelse

Hedberg Hans

Kommunorganisations styrelse

Englund Greger

Kommunorganisations styrelse

Furu Pia

Kommunorganisations styrelse

Kyrkslätt centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Aintila Anna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Kaj

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Eja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ekman Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Gareis Christoph

Lokalavdelningsstyrelse

Beck Gun-Maj

Lokalavdelningsstyrelse

Björk Tony

Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Hieta Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forssén Anita

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Frimodig Josephine

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Petersen Sören

Lokalavdelningsstyrelse

Lundell Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Hellström Gunnel

Lokalavdelningsstyrelse

Kjerin Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Hedberg Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Englund Greger

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Niklas

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åberg Crista

Lokalavdelnings sekreterare

Forsén Tove

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lindholm Michaela

Lokalavdelningsstyrelse

Adlercreutz Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Liljequist Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Romar Ann-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

L

Lahtis stad

Lahtis stad

Lahtis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Tyyskä Pia

Lokalavdelningsordförande

Kaleva Petteri

Lokalavdelnings viceordförande

Bergman-Pyykkönen Marina

Lokalavdelnings sekreterare

Ikävalko Sara

Lokalavdelnings kassör

Ylirotu Nikolai

Lokalavdelningsstyrelse

Laihela kommun

Laihela kommun

Lappträsk kommun

Lappträsk kommun

Visa kontaktpersoner ›
Lindfors Linnea

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Engård Benny

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Wallén Sebastian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nygård Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Storgårds Jarno

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Svennas Rea

Kommunfullmäktige

Andersson Pricella

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lill-Smeds Jan-Erik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Jordas Kim

Kommunfullmäktige

Gustafsson Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gammals Erik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Wallén Gun

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Lindfors Annika

Bildning, kultur, fritid

Österholm Bjarne

Revision- och centralnämnd

Hoffström Kalevi

Revision- och centralnämnd

Lappträsk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Engård Benny

Lokalavdelningsordförande

Lustig Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Svennas Rea

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Svenskberg Kim

Lokalavdelnings kassör

Gustafsson Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Larsmo kommun

Larsmo kommun

Visa kontaktpersoner ›
Nynäs Karita Margaretha

Kommunfullmäktige

Sämskar Marléne

Kommunfullmäktige

Svenfelt Leif

Kommunfullmäktige

Stenman Ulf

Kommunfullmäktige

Björkskog Anna

Kommunfullmäktige

Stenman Carl-Wilhelm

Kommunfullmäktige

Mattsson Roland

Kommunfullmäktige

Palo Katarina

Kommunfullmäktige

Sundqvist Mats-Helge

Kommunfullmäktige

Björkman Åsa

Kommunfullmäktige

Larsmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nynäs Karita Margaretha

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkskog Anna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Åsa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Svenfelt Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Ray Jan

Lokalavdelningsstyrelse

Nynäs Johnny

Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Anette

Lokalavdelningsstyrelse

Kozic Hajrudin

Lokalavdelningsstyrelse

Lojo stad

Lojo stad

Visa kontaktpersoner ›
Himmanen Heidi

Bildning, kultur, fritid

Lojonejdens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Himmanen Heidi

Lokalavdelningsordförande

Schulman Minette

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönnberg Janina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Simon

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sjöblom Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Lahtinen Gudrun

Lokalavdelningsstyrelse

Lindtman Tiina

Lokalavdelningsstyrelse

Wirtanen Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Lovisa stad

Lovisa stad

Visa kontaktpersoner ›
Sederholm Eva

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Andersson Otto

Kommunfullmäktige

Grundström Maria

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Willner Kristian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Turku Roger

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Thesslund Stefan

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Näringsliv, utveckling

Uutinen Lotte-Marie

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Aitokari Mia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Karlsson Håkan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Hinttaniemi Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Karlsson Mikael

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Bruce Marina

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Björkman-Nysten Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Skogster Leif

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Meriheinä Thérèse

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Liljestrand Tom

Kommunfullmäktige

Stenvall Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Rosenberg Thomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Relander Ilkka

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Grundström Ben

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Starck-Kastrén Martina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Malms Kim

Bildning, kultur, fritid

Lönnfors Johanna

Bildning, kultur, fritid

Forsblom-Helander Benita

Bildning, kultur, fritid

Bäcklund-Kuikka Marina

Bildning, kultur, fritid

Hovi Karolina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Eriksson Mats

Bildning, kultur, fritid

Svenskberg Veronica

Bildning, kultur, fritid

Söderholm Li-Lo

Bildning, kultur, fritid

Silvennoinen Algot

Bildning, kultur, fritid

Hollmén Annina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Bergman Monica

Bildning, kultur, fritid

Äijö Raili

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Staffans Sten

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Karlsson Ann-Mari

Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Törnroos Ingrid

Bildning, kultur, fritid

Lindfors Bo Gustav

Bildning, kultur, fritid

Jalkanen Kalle

Tekniska, miljö

Wallén Sebastian

Tekniska, miljö

Lindén Ralf

Tekniska, miljö

Ekström Carita

Revision- och centralnämnd

Antas Mona

Revision- och centralnämnd

Schauman Berndt-Gustaf

Revision- och centralnämnd

Laukas Gunnel

Revision- och centralnämnd

Lovisa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Uutinen Lotte-Marie

Kommunorganisations ordförande

Lindfors Kristina

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Staffans Sten

Kommunorganisations styrelse

Andersson Otto

Kommunorganisations styrelse

Stenvall Miriam

Kommunorganisations styrelse

Hinttaniemi Jonna

Kommunorganisations styrelse

Sveholm Sharie

Kommunorganisations styrelse

Äijö Raili

Kommunorganisations styrelse

Hollmén Annina

Kommunorganisations styrelse

Liljendal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindfors Kristina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmsten Alice

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Backas Sten-Olof

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Törnroos Ingrid

Lokalavdelningsstyrelse

Nybondas Daniela

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Henry

Lokalavdelningsstyrelse

Lovisa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hollmén Annina

Lokalavdelningsordförande

Orava Helena

Lokalavdelnings viceordförande

Karlsson Ann-Mari

Lokalavdelnings sekreterare

Uutinen Lotte-Marie

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Turku Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Ek Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Meriheinä Thérèse

Lokalavdelningsstyrelse

Stenbacka Bo

Lokalavdelningsstyrelse

Lindfors Bo Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Pernå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Otto

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skogster Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hydén Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bäcklund Lars Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Björkell Jan-Eric

Lokalavdelningsstyrelse

Paakkanen Petra

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Illman Lars

Lokalavdelningsstyrelse

Strömfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Äijö Raili

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Udd Ann-Lis

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ekebom-Jönsas Benita

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mickels Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Staffans Sten

Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist Jan-Anders

Lokalavdelningsstyrelse

M

Malax kommun

Malax kommun

Visa kontaktpersoner ›
Knip Håkan

Kommunfullmäktige

Bengs-Lattunen Carola

Kommunfullmäktige

Klockars Eirik

Kommunfullmäktige

Rönnqvist Jonas

Kommunfullmäktige

Rajala Pentti

Kommunfullmäktige

Bergqvist Johan

Kommunfullmäktige

Söderholm Minna

Kommunfullmäktige

Appel Mikael

Kommunfullmäktige

Bjurs Elin

Kommunfullmäktige

West Markus

Kommunfullmäktige

West Mia

Kommunfullmäktige

Holmlund Krister

Kommunfullmäktige

Malm Stefan

Kommunfullmäktige

Ståhl Ann-Helene

Kommunfullmäktige

Malax kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Skinnar Sture

Kommunorganisations viceordförande

Bergö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Skinnar Sture

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

West Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Malax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Söderholm Minna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

West Mia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forsberg Malin

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Uthardt Lorenz

Lokalavdelningsstyrelse

Bengs-Lattunen Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnqvist Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Bergqvist Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Strandberg Hanna

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Bäckman Irene

Lokalavdelningsstyrelse

Hemming Heidi

Lokalavdelningsstyrelse

Petalax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Knip Håkan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkholm Bernt

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vesterback Kristina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Storfors Sofia

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bjurs Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Holmlund Krister

Lokalavdelningsstyrelse

Ståhl Ann-Helene

Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Marie-Louis

Lokalavdelningsstyrelse

Svahn Tage

Lokalavdelningsstyrelse

Mäntsälä kommun

Mäntsälä kommun

Mäntsälä lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Michelsson Börje

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Mörskom kommun

Mörskom kommun

Visa kontaktpersoner ›
Mårtenson Jesse

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindgren Sten

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Fabritius Mikaela

Bildning, kultur, fritid

Stenfors Susanne

Bildning, kultur, fritid

Petas Ann-Mari

Revision- och centralnämnd

Antman Boris

Revision- och centralnämnd

Mörskom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fabritius Mikaela

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Antman Ture

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman Yngve

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mårtenson Jesse

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nikkanen Hannu

Lokalavdelningsstyrelse

Petas Ann-Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Lindgren Sten

Lokalavdelningsstyrelse
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Antman Boris

Lokalavdelningsstyrelse

N

Nurmijärvi kommun

Nurmijärvi kommun

Visa kontaktpersoner ›
Valli Mika

Bildning, kultur, fritid

Nurmijärvi lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Valli Mika

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pollari Mika

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ahonen Rainer

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby stad

Nykarleby stad

Visa kontaktpersoner ›
Wiklund Tom

Kommunfullmäktige

Grahn Stefan

Kommunfullmäktige

Jansson Bengt

Kommunfullmäktige

Lindgrén Marléne

Kommunfullmäktige

Saari Ted

Kommunfullmäktige

Blomqvist Robert

Kommunfullmäktige

Karv Thomas

Kommunfullmäktige

Flén Elli

Kommunfullmäktige

Häggblom Anneli

Kommunfullmäktige

Lawast Sören

Kommunfullmäktige

Palm Maria

Kommunfullmäktige

Lindvall Mikael

Kommunfullmäktige

Nyholm Steve

Kommunfullmäktige

Frostdahl Roger

Kommunfullmäktige

Kengo Anna

Kommunfullmäktige

Frostdahl-Blomqvist Siw

Kommunfullmäktige

Sjöblom Joel

Kommunfullmäktige

Nylund Kenneth

Kommunfullmäktige

Nylund Elin

Kommunfullmäktige

Häger Carita

Kommunfullmäktige

Nykarleby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Linder Ulla

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Sourander Ulf

Kommunorganisations styrelse

Eklund Mikael

Kommunorganisations styrelse

Palm Maria

Kommunorganisations styrelse

Nylund Kenneth

Kommunorganisations styrelse

Vestlin Albert

Kommunorganisations styrelse

Övergaard Anna

Kommunorganisations styrelse

Lindvall Mikael

Kommunorganisations styrelse

Häggblom Anneli

Kommunorganisations styrelse

Sirén Maria

Kommunorganisations styrelse

Jeppo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Strengell Christina

Lokalavdelnings medlemssekreterare

Grahn Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Strengell Glenn

Lokalavdelningsstyrelse

Munsala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backlund Fredrik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Heinonen Tom

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Höglund-Bergström Christel

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Jan-Olof

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wiklund Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Nyqvist Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Steve

Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Palm Maria

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Frostdahl Steven

Lokalavdelnings viceordförande

Kengo Anna

Lokalavdelnings sekreterare

Forsbacka Sabina

Lokalavdelnings kassör

Alozoun Naser

Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Joel

Lokalavdelningsstyrelse

Övergaard Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Willman Gösta

Lokalavdelningsstyrelse

Strang Frej

Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nylund Kenneth

Kommunorganisations ordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lindvall Mikael

Lokalavdelningsordförande

Frostdahl-Blomqvist Siw

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Määttä Jari

Lokalavdelningsstyrelse

Ek-Bäck Marina

Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Cederström Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Linqvist Rita

Lokalavdelningsstyrelse

Hagman Richard

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöholm Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Pensala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Rögård Linda

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pott Sebastian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Frände Maria

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Ronny

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Karf Jakob

Lokalavdelningsstyrelse

Sirén Christoffer

Lokalavdelningsstyrelse

Karf Johannes

Lokalavdelningsstyrelse

Nystad

Nystad

Nystad lokalavdelning

Nådendal stad

Nådendal stad

Visa kontaktpersoner ›
Marjamäki Märta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gardberg Emilie

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Leino Elina

Revision- och centralnämnd

Nådendals lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Marjamäki Märta

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Leppänen Christina

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Jalava Marja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Leino Elina

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Närpes stad

Närpes stad

Visa kontaktpersoner ›
Simons Stig

Kommunfullmäktige

Björklund Mikaela

Kommunfullmäktige

Högback Kenneth

Kommunfullmäktige

Wilson Jennie

Kommunfullmäktige

Sjöström Roberth

Kommunfullmäktige

Österdahl Marjo

Kommunfullmäktige

Ehlers Laura

Kommunfullmäktige

Sten Johan

Kommunfullmäktige

Eklund Tanja

Kommunfullmäktige

Smith Johanna

Kommunfullmäktige

Norrbo Anahit

Kommunfullmäktige

Österberg Bengt

Kommunfullmäktige

Dahlbo Daniel

Kommunfullmäktige

Sjögård Olav

Kommunfullmäktige

Jerkku Sven

Kommunfullmäktige

Pellfolk Linda

Kommunfullmäktige

Norrback Daniel

Kommunfullmäktige

Skinnars Johan

Kommunfullmäktige

Norrback Anders

Kommunfullmäktige

Svedjebäck Karl-Gustav

Kommunfullmäktige

Gjäls Göran

Kommunfullmäktige

Esch Michaela

Kommunfullmäktige

Nyqvist-Mannsén Marianne

Kommunfullmäktige

Ulfvens Erik

Kommunfullmäktige

Wester Thomas

Kommunfullmäktige

Närpes lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Arnautovic Emina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sten Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrback Daniel

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöström Roberth

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Esch Michaela

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Gjäls Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Svedjebäck Karl-Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Österberg Bengt

Lokalavdelningsstyrelse

Nordberg Olav

Lokalavdelningsstyrelse

Bylund Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Storsved Yngve

Lokalavdelningsstyrelse

Pörtom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Högback Kenneth

Lokalavdelningsordförande

Rönnqvist Henrik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Mikaela

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehlers Laura

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Borg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlroos Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Övermark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Eklund-Back Eivor

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönnholm Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenberg Britta

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kakkuri Beatrice

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

P

Pargas stad

Pargas stad

Väståbolands kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Björkroth Tomas

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Sjöholm Anita

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Friis Christer

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Fredriksson Merja

Kommunorganisations styrelse

Eriksson Anne

Kommunorganisations styrelse

Möller Rolf

Kommunorganisations styrelse

Granqvist Conny

Kommunorganisations styrelse

Pahlman Folke

Kommunorganisations styrelse

Sundström Staffan

Kommunorganisations styrelse

Rinne Tarja

Kommunorganisations styrelse

Elenius Olof

Kommunorganisations styrelse

Schwartz Rolf

Kommunorganisations styrelse

Houtskär lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Friis Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Rune

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Axén Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Iniö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomster Rosanna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Hilke Kaija

Lokalavdelningsstyrelse

Schwartz Rolf

Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Ramona

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Lotta

Lokalavdelningsstyrelse

Korpo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fredriksson Merja

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Färm Roy

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör

Berglund Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Laura

Lokalavdelningsstyrelse

Fellman Jacob-Hendrik

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Mickel

Lokalavdelningsstyrelse

Nagu lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gråhn Anna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Alice

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Aalto Mikael

Lokalavdelnings sekreterare

Karlsson Jan-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Nymalm Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Elenius Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Pargas lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Koskinen Regina

Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Granqvist Conny

Lokalavdelningsordförande

Laaksonen Jeanette

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Möller Rolf

Lokalavdelnings sekreterare

Lepola Marcus

Lokalavdelnings kassör

Eriksson Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnholm Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Björkroth Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Sundström Staffan

Lokalavdelningsstyrelse

Rinne Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre kommun

Pedersöre kommun

Visa kontaktpersoner ›
Blomqvist Jonas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Häggman Roger

Kommunfullmäktige

Borgmästars Yvonne

Kommunfullmäktige

Ekman Stephan

Kommunfullmäktige

Storbacka Håkan

Kommunfullmäktige

Sten Christine

Kommunfullmäktige

Mattsson Annika

Kommunfullmäktige

Sandbacka Markus

Kommunfullmäktige

Lasén Joakim

Kommunfullmäktige

Enestam Jan-Erik

Kommunfullmäktige

Wilson Daniel

Kommunfullmäktige

Roslund-Nordling Camilla

Kommunfullmäktige

Holmäng Johanna

Kommunfullmäktige

Lillqvist Anja

Kommunfullmäktige

Lindroos Kristian

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling
Revision- och centralnämnd

Sjöblom Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Löv Jonas

Kommunfullmäktige

Forsblom Greger

Kommunfullmäktige

Fabritius Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Hjulfors Bernhard

Kommunfullmäktige

Sjöskog Niclas

Kommunfullmäktige

Häggblom Carola

Kommunfullmäktige

Dahlin Christian

Kommunfullmäktige

Karlsson Jill

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Simola Fredrik

Kommunfullmäktige

Vik-Hästbacka Carita

Kommunfullmäktige

Blomberg Cay

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Holmström Birgitta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Wikgren-Roelofs Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Örtendahl Patrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nordell Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Edmark Ghita

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wretdal-Lindström Cathina

Bildning, kultur, fritid

Tilvis Taina

Bildning, kultur, fritid

Nurmi Jonathan

Bildning, kultur, fritid

Nordell Dennis

Bildning, kultur, fritid

Guseff Linus

Bildning, kultur, fritid

Lönnström Yvonne

Bildning, kultur, fritid

Granberg Eva-Lotta

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Guseff Hanna

Bildning, kultur, fritid

Hakalax Roger

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Eggert Stig

Tekniska, miljö

Eriksson Marlene

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Sjöberg Johanna

Tekniska, miljö

Enestam Henrika

Näringsliv, utveckling

Örnell-Backman Jenny

Näringsliv, utveckling

Holmström Sture

Näringsliv, utveckling

Lindholm Kerstin

Näringsliv, utveckling

Pedersöre kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Stenmark Tore

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Esse lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björklund Annika

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wärn Mathias

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Myrevik-Eklund Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sandbacka Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Roslund-Nordling Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Forsblom Greger

Lokalavdelningsstyrelse

Häll Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Törnfeldt Alexander

Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Dahlin Christian

Kommunorganisations ordförande

Ekman Stephan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hjulfors Bernhard

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Högland Ida

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Inborr Gun

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Eva

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmäng Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Östergård Jan-Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Lillmåns Britt-Marie

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnlund Carina

Lokalavdelningsstyrelse

Isakaas Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Purmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lillqvist Anja

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenmark Tore

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöskog Lina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Westström David

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sten Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Lasén Joakim

Lokalavdelningsstyrelse

Löv Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöskog Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Lillqvist Ole

725

Enqvist Ann-Christine

725

Svarvar Andreas

725

Pukkila

Pukkila

Pyttis kommun

Pyttis kommun

Visa kontaktpersoner ›
Cederlund Freddie

Kommunfullmäktige

Vintervik Thomas

Kommunfullmäktige

Rosqvist Kim

Kommunfullmäktige

Pyttis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Drockila Rune

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skoas Anne

Lokalavdelningsstyrelse

R

Raseborgs stad

Raseborgs stad

Visa kontaktpersoner ›
Blomqvist Thomas

Kommunfullmäktige

Ahtola Sandra

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Walls Anders

Kommunfullmäktige

Heerman Sylva

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Smitten Karl von

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Alén Isabella

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Andersson Niklas

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Nylund Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Westerholm Anita

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Berglund Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Ekholm Jan Mikael

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Hindrén Andreas

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Henriksson Linnéa

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Bender Ann-Katrin

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Sundholm Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lindholm-Wirtanen Rita

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Nykänen-Lindqvist Tina

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Näringsliv, utveckling

Munsterhjelm Erik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Holmberg Sven

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Näringsliv, utveckling

Starck Gunilla

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Engblom Roger

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Forsbäck Isa

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Wickström Mona

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Johansson Dan

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Stenström Martin

Bildning, kultur, fritid

Falenius Per

Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Adolfsson Lea

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Pind Jörgen

Bildning, kultur, fritid

Vuorinen Antsu

Bildning, kultur, fritid

Malmén Maj-Britt

Bildning, kultur, fritid

Nordström Diana

Bildning, kultur, fritid

Långvik Otto

Bildning, kultur, fritid

Karlsson Göran

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Ilander Kerstin

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Lönnberg-Syrén Melinda

Bildning, kultur, fritid

Öblom Jonna

Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Luhtasela Anna

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Vuorinen Päivi

Bildning, kultur, fritid

Orre Werner

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Holmberg Jan

Bildning, kultur, fritid

Salo Seppo

Bildning, kultur, fritid

Forsell Kristian

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Weckman Niklas

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Svahnström Karin

Tekniska, miljö

Nyberg Michael

Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Nygård Pia

Tekniska, miljö

Siggberg Björn

Tekniska, miljö

Holmberg Maria

Näringsliv, utveckling
Revision- och centralnämnd

Borgman Mikael

Näringsliv, utveckling

Lindholm Jan

Näringsliv, utveckling

Lindholm Frank

Näringsliv, utveckling

Rajalin Hans

Näringsliv, utveckling

Lindgren Ann-Britt

Näringsliv, utveckling

Lindström-Dahl Ulla

Näringsliv, utveckling

Högnabba Stefan

Revision- och centralnämnd

Cavonius Sirkkaliisa

Revision- och centralnämnd

Forsskåhl Christer

Revision- och centralnämnd

Forsell Ann-Christine

Revision- och centralnämnd

Johansson Lena

Revision- och centralnämnd

SFP i Raseborg (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Nylund Mikael

Kommunorganisations ordförande

Ilander Kerstin

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Starck Gunilla

Kommunorganisations viceordförande

Forsell Ann-Christine

Kommunorganisations styrelse

Långvik Otto

Kommunorganisations styrelse

Orre Werner

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Göran

Kommunorganisations styrelse

Nyberg Michael

Kommunorganisations styrelse

Lindgren Ann-Britt

Kommunorganisations styrelse

Nykänen-Lindqvist Tina

Kommunorganisations styrelse

Tallberg Hanna

Kommunorganisations styrelse

Damén-Wikholm Tove

Kommunorganisations styrelse

Dahlqvist Kaisla

Kommunorganisations styrelse

Lind Johanna

Kommunorganisations styrelse

Neovius Sara

Kommunorganisations styrelse

Bromarv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Göran

Lokalavdelningsordförande

Gräsbeck Oskar

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Grönroos Rasmus

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Lindroos Roger

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Ragna-Lise

Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Patricia

Lokalavdelningsstyrelse

Ekenäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ekholm Jan Mikael

Lokalavdelningsordförande

Engblom Roger

Lokalavdelnings viceordförande

Cavonius Sirkkaliisa

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Hindrén Andreas

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Högnabba Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Henriksson Linnéa

Lokalavdelningsstyrelse

Damén-Wikholm Tove

Lokalavdelningsstyrelse

Karis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Siggberg Björn

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Pråhl Annika

Lokalavdelningsordförande

Björklöf Filip

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Långvik Otto

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bender Ann-Katrin

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Dan

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindgren Ann-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

Walls Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Wiman-Qwarfordt Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Åkerö Fredrika

Lokalavdelningsstyrelse

Pojo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Starck Gunilla

Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Frank

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nykänen-Lindqvist Tina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Christel

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Dahlqvist Kaisla

Lokalavdelningsstyrelse

Vallas-Lindholm Hannele

Lokalavdelningsstyrelse

Snappertuna lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindholm Staffan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kajander Rabbe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Thomas

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Tallberg Hanna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Öblom Jonna

Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg Sven

Lokalavdelningsstyrelse

Grünn Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Linnokari Henrika

Lokalavdelningsstyrelse

Tenala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nyberg Michael

Lokalavdelningsordförande

Lind Johanna

Lokalavdelnings viceordförande

Lindroos Jan

Lokalavdelnings sekreterare

Forsström Annika

Lokalavdelnings kassör

Franzén Pia

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Reso stad

Reso stad

Visa kontaktpersoner ›
Broberg Janette

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Våg Hans

Tekniska, miljö

Reso lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broberg Nils-Jörgen

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Våg Hans

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Broberg Janette

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

S

Salo stad

Salo stad

Salo regionens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jönsson Kenneth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör

Gardberg Emilie

Lokalavdelnings viceordförande

Sonntag-Wilenius Camilla

Lokalavdelnings sekreterare

Nivalinna Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Solin Jessica

Lokalavdelningsstyrelse

Sibbo kommun

Sibbo kommun

Visa kontaktpersoner ›
Wikström Mia

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Röman Micaela

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Åkerfelt Tanja

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Nyberg Kasper

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Oljemark Karl-Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sandström Stefan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lindqvist Clara

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Albrecht Kenneth

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindroos Kicka

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sundbäck Tom

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Möller Henrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Kankfelt Tim

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Christiansson Hans-Eric

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Engblom Charlotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Forss Maria

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Gustafsson Henrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Nygren Anna-Karin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Saxen Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Törrönen Rolf

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Silen Christer

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Öhman Rasmus

Bildning, kultur, fritid

Mickos Viola

Bildning, kultur, fritid

Högel Caroline

Bildning, kultur, fritid

Berg Mari

Bildning, kultur, fritid

Udd Kenneth

Bildning, kultur, fritid

Suomi Daniela

Bildning, kultur, fritid

Grönroos Mikael

Bildning, kultur, fritid

Syrjäläinen Kari-Matti

Bildning, kultur, fritid

Granqvist Johan

Bildning, kultur, fritid

Ståhl Bjarne

Tekniska, miljö

Holmberg Gunilla

Tekniska, miljö

Lindqvist Christer

Tekniska, miljö

Simonsen Kim

Tekniska, miljö

Backström Björn

Tekniska, miljö

Liljeström Maria

Tekniska, miljö

Liljeström Christel

Näringsliv, utveckling

Lindgren Hans-Peter

Revision- och centralnämnd

Mellin Michael

Revision- och centralnämnd

Hällfors Christoffer

Revision- och centralnämnd

Sibbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindroos Kicka

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hällfors Christoffer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nygren Anna-Karin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Christiansson Hans-Eric

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Mia

Lokalavdelningsstyrelse

Högel Caroline

Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Liljeström Tobias

Lokalavdelningsstyrelse

Juselius Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Berg Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Clara

Lokalavdelningsstyrelse

Granqvist Emilia

Lokalavdelningsstyrelse

Sjundeå kommun

Sjundeå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Perklén Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Flygar Anette

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rosengren Heidi

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nygård Jan-Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Laaksonen Merja

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gottberg Berndt

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Holmberg Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Dahlström Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Berglund Hans

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Alopaeus Jari

Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Gottberg Carl-Johan

Bildning, kultur, fritid

Ekström Susanne

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Östberg Magnus

Tekniska, miljö

Dahlqvist Rabbe

Tekniska, miljö

Karell Anders

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Backman Bo

Revision- och centralnämnd

Sjundeå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Svanfeldt Stefan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Alopaeus Jari

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Östberg Magnus

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Juntunen Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Dahlqvist Rabbe

Lokalavdelningsstyrelse

Flygar Anette

Lokalavdelningsstyrelse

St Karins stad

St Karins stad

Visa kontaktpersoner ›
Gustafsson Åsa

Kommunfullmäktige

Häggblom Charlotta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Forssell Margit

Tekniska, miljö

Lindholm Linda

Tekniska, miljö

Koivunen Jånna

Revision- och centralnämnd

St Karins lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gustafsson Åsa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sourander Ulf

Lokalavdelnings viceordförande

Molander Lisa

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forssell Margit

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Koivunen Jånna

Lokalavdelningsstyrelse

Marttila Jouni

Lokalavdelningsstyrelse

T

Tammerfors stad

Tammerfors stad

Tammerfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bjurström Rikard

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöholm Suzanne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wallen Ulrika

Lokalavdelningsstyrelse

Träskända stad

Träskända stad

Visa kontaktpersoner ›
Strandberg Ida-Cecilia

Bildning, kultur, fritid

Träskända lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Strandberg Stig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Utriainen Alice

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Strandberg Ida-Cecilia

Lokalavdelningsstyrelse

Tusby stad

Tusby stad

Visa kontaktpersoner ›
Avellan Monica Wilhelmina

Kommunfullmäktige

Tusby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Avellan Monica Wilhelmina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Karvinen Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

U

Uleåborgs stad

Uleåborgs stad

Uleåborg med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nyman Tanja

Lokalavdelningsordförande

Åström Eva

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Brantberg Robert

Lokalavdelningsstyrelse

V

Vanda stad

Vanda stad

Visa kontaktpersoner ›
Åstrand Stefan

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Karlsson Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Palomaa Ulla-Stina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Teir Ann-Christine H

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sandell Håkan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Andergård Martin

Bildning, kultur, fritid

Sieviläinen Marianne

Bildning, kultur, fritid

Rehnström Kristian

Bildning, kultur, fritid

Siimelä Susanne

Bildning, kultur, fritid

Kiviaho Jani

Bildning, kultur, fritid

Lindfors Susanna

Bildning, kultur, fritid

Buss Allan

Bildning, kultur, fritid

Fellman Fredrika

Näringsliv, utveckling

Halonen Solveig

Näringsliv, utveckling

Banyanga Jean d´Amour

Näringsliv, utveckling

Baarman Guy-Erik

Näringsliv, utveckling

Ek Michael

Näringsliv, utveckling

Rannikko Pia-Paulina

Näringsliv, utveckling

Asplund Ralf

Revision- och centralnämnd

Ingström Maria

Revision- och centralnämnd

Bäckström Carola

Revision- och centralnämnd

Lanaéus Mona

Revision- och centralnämnd

Jansson-Olenius Monica

Revision- och centralnämnd

Mansner Gea

Revision- och centralnämnd

Olenius Melker

Revision- och centralnämnd

Aura Per-Erik

Revision- och centralnämnd

SFP i Vanda (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Halonen Solveig

Kommunorganisations ordförande

Aurto Tonya

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Asplund Karola

Kommunorganisations kassör
Kommunorganisations styrelse

Mikkonen Pia

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Patrik

Kommunorganisations styrelse

Sieviläinen Marianne

Kommunorganisations styrelse

Sandell Håkan

Kommunorganisations styrelse

Orrström Axel

Kommunorganisations styrelse

Kiviaho Jani

Kommunorganisations styrelse

Bäckström Carola

Kommunorganisations styrelse

Palomaa Ulla-Stina

Kommunorganisations styrelse

Teir Ann-Christine H

Kommunorganisations styrelse

Mellersta Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Patrik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lanaéus Mona

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindfors Susanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Olenius Melker

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ek Michael

Lokalavdelningsstyrelse

Palomaa Ulla-Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Teir Ann-Christine H

Lokalavdelningsstyrelse

Aura Per-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Mårtensdal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kiviaho Jani

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sieviläinen Marianne

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forsman-Ryhänen Harriet

Lokalavdelningsstyrelse

Baarman Guy-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Mansner Gea

Lokalavdelningsstyrelse

Bäckström Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Åstrand Stefan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Mikkonen Pia

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juslin Marit

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kärkkäinen Kimmo

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Olander Raine

Lokalavdelningsstyrelse

Rehnström Kristian

Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Åstrand Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Nurmivaara Astrid

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Halonen Solveig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Härmälä Göran

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Ulf

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Karola

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Orrström Axel

Lokalavdelningsstyrelse

Lvov Anatoly

Lokalavdelningsstyrelse

Vasa stad

Vasa stad

Visa kontaktpersoner ›
Frantz Hans

Kommunfullmäktige

Nilsson-Väre Marit

Kommunfullmäktige

Norrgård Martin

Kommunfullmäktige

Somppi Sari

Kommunfullmäktige

Mahdi Ramieza

Kommunfullmäktige

Slotte Filip

Kommunfullmäktige

Svartsjö Heidi

Kommunfullmäktige

Öhman Thomas

Kommunfullmäktige

Strand Joakim

Kommunfullmäktige

Skytte Mathias

Kommunfullmäktige

Boucht-Lindeman Helena

Kommunfullmäktige

Kullas Johan

Kommunfullmäktige

Vasa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Swanljung Maj-Len

Kommunorganisations viceordförande

Brändö-Vikinga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Swanljung Maj-Len

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Almqvist Ulla

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Martonen Kai

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nystrand Anders

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granroth Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Boucht Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Köhler Bruno

725

Dragnäsbäck-Hemstrand lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Salmenheimo-West Ulla

Lokalavdelningsordförande

Hautala Rasmus

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Frejman Mikael

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Hellén Göran

Lokalavdelnings kassör

Jakobsson Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Jakobsson Dan

Lokalavdelningsstyrelse

Gerby-Västervik lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ingves Gunlög

Lokalavdelningsordförande

Sundelin Karl-Rune

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Syring Roy

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehnström Marita

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Rantschukoff Elisabet

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Hammarström Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Tåg Ingemar

Lokalavdelningsstyrelse

Högbacken-Sunnanvik lokalavdelning

Roparnäs omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jungerstam Dick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Jungerstam Jenna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Klockars Reinhold

Lokalavdelningsstyrelse

Mäkelä Carita

Lokalavdelningsstyrelse

Sundom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomfeldt Ragnvald

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nilsson-Väre Marit

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Anders

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sundelin Ingemar

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ekholm Helén

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlnäs Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Enges Birger

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Andreas

Lokalavdelningsstyrelse

Stenvall Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Vasa centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Granfors Ulla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Christer

Lokalavdelnings viceordförande

Carp-Seppänen Victoria

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Aalto Olli

Lokalavdelningsstyrelse

Edén Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Ulfvens Mariana

Lokalavdelningsstyrelse

Bäck Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Bekalp Sara

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vasa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Smeds Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Leena

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Salovaara-Kero Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Vichtis kommun

Vichtis kommun

Visa kontaktpersoner ›
Seppälä Heidi

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Vichtis-Högfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Roos Eva

Lokalavdelningsordförande

Blomberg Fredrik

Lokalavdelnings viceordförande

Seppälä Heidi

Lokalavdelnings sekreterare

Degerman Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Vörå kommun

Vörå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Heir Kjell

Kommunfullmäktige

Bystedt Rainer

Kommunfullmäktige

Stenman Raymond

Kommunfullmäktige

Hannus Sigfrid

Kommunfullmäktige

Sippus Leif

Kommunfullmäktige

Kastus Hannah

Kommunfullmäktige

Backull Ann-Britt

Kommunfullmäktige

Skarper Johanna

Kommunfullmäktige

Ohlis Victor

Kommunfullmäktige

Markén Martin Johan

Kommunfullmäktige

Jåfs Rune

Kommunfullmäktige

Westerlund Göran

Kommunfullmäktige

Bengts Fredrik

Kommunfullmäktige

Gammelgård Andreas

Kommunfullmäktige

Björklund Roy

Kommunfullmäktige

Backman Gustav

Kommunfullmäktige

Nikkari-Östman Leena

Kommunfullmäktige

Backlund Harry

Kommunfullmäktige

Käcko-Englund Anna

Kommunfullmäktige

Pärus Kenneth

Kommunfullmäktige

Engström Kjell

Kommunfullmäktige

Ohlis Karita

Kommunfullmäktige

Bergman Ove

Kommunfullmäktige

Lindqvist Madelene

Kommunfullmäktige

Maxmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Skarper Johanna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Norrlin Ulf-Peter

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandqvist Stefan

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Finne Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lang Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Heir Kjell

Lokalavdelningsstyrelse

Nikkari-Östman Leena

Lokalavdelningsstyrelse

Oravais lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jusslin Gunilla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Käcko-Englund Anna

Lokalavdelnings viceordförande

Engström Kjell

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lillbacka Gunilla

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pärus Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Krooks Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Mattus Rasmus

Lokalavdelningsstyrelse

Back Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Vörå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ohlis Victor

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Bystedt Rainer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ohlis Karita

Lokalavdelnings sekreterare

Bergman Ove

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Bengts Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Småros Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Jåfs Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Ollqvist Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Backull Ann-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

å

Åbo stad

Åbo stad

Visa kontaktpersoner ›
Schauman Ida

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Wulff Nicke

Kommunfullmäktige

Achrén Ulla

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Wennström Kjell

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Blomquist Markus

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Björkqvist Jerker

Bildning, kultur, fritid

Hanski Vesa

Bildning, kultur, fritid

Schauman Barbro

Bildning, kultur, fritid

Laineenkare Lotta

Bildning, kultur, fritid

Hesthammer Joachim

Bildning, kultur, fritid

Sourander Christian

Bildning, kultur, fritid

Selén Gustaf

Bildning, kultur, fritid

Landor Ann-May

Bildning, kultur, fritid

Vörlund-Wallenius Terhi

Bildning, kultur, fritid

Werkelin Johan

Bildning, kultur, fritid

Gräsbeck William

Bildning, kultur, fritid

Nyberg Lars

Revision- och centralnämnd

Åbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Tötterman Anna-Karin

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Werkelin Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist Sonja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Blomquist Markus

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Selén Gustaf

Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wennström Kjell

Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Sandberg Jenny

Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Mats

Lokalavdelningsstyrelse