Det tvåspråkiga Finland, samhällsprogram

Här hittar du olika av våra program som berör samhället.
_ _ _
Politiskt program för att förhindra marginalisering PDF
Tio teser om utbildning
En långsiktig bostadspolitik
Högskolepolitiskt program
Bostadspolitiskt program, SFP i Helsingfors
Barnpolitiskt ställningstagande
Lantbrukspolitiskt program
Konsumentpolitiskt ställningstagande
Utbildningspolitiskt ställningstagande
Språkundervisning, språkbad, språkskolor och samlokalisering av svenska och finska skolor
Idrottspolitiskt ställningstagande
Rusmedelspolitiskt program
Drogpolitiskt program
Handikappolitiskt program
Familjepolitiskt program
Äldrepolitiskt handlingsprogram
Hälsopolitiskt program
Språkmanifest
Språkpolitiskt program
Tvåspråkiga i Finland