fbpx

Företagsamhet och arbetsliv

Arbetslivet kommer att förändras under det närmaste decenniet och för detta krävs förändringsberedskap och vilja av både arbetsgivare och arbetstagare. Svenska Folkpartiet vill jobba för att skapa ett långsiktigt och stabilt förtroende mellan arbetsgivare, arbetstagare och det politiska beslutsfattandet. Vi vill arbeta för att vi i Finland har ett produktivt arbetsliv med tillräckligt långa karriärer som samtidigt kan kombineras med privatliv i alla livets skeden. I takt med att arbetslivet förändras vill SFP se till att arbetslagstiftningen utvecklas i samma takt, för att ge ett tillräckligt skydd åt de nya generationer som träder in i arbetslivet.

Arbetslagstiftningen bör förbättras så att den är tidsenlig och beaktar samhällsförändringar.