fbpx

Integration

Svenska folkpartiets invandringspolitiska linjedragningar bygger på medmänsklighet och solidaritet. Vi ser invandring som en resurs och en förutsättning för att Finland fortsätter utvecklas.
Alla som lever i Finland ska ha lika möjligheter att lyckas och förverkliga sig själva. Det säkrar vi med en integrationspolitik som ser den enskilda individen. Vår integrationspolitik bygger på fyra pelare;
språk, jobb, utbildning och gemenskap.