Motion 2 – Vårt språk i vardagen

Motion

Motion 2 Vårt språk i vardagen

Beslut

Partidagen beslöt att Sfp arbetar för

att en kartläggning av myndigheters beredskap att ge service på svenska görs;

att Folktinget får mera resurser för sin verksamhet för forskning och kartläggning;

att man utreder behovet av en professur i språkplanering eller sociolingvistik.