Motion 3 – Bibehållandet av avgiftsfria högskolestudier

Motion

Motion 3 – Bibehållandet av avgiftsfria högskolestudier

Beslut

Partidagen beslöt att Sfp i regeringen och riksdagen arbetar för

att högskolestudier även framledes bibehålls avgiftsfria;
att motverka införandet av terminsavgifter för högskolestudier;
att främja högskolornas möjligheter att bibehålla utbildningens höga kvalitet.